KAN FJERNES: Til tross for at FHI venter svært mye smitte i tiden som kommer, er det rom for å lette på en rekke tiltak. Foto: Goran Jorganovich / TV 2
KAN FJERNES: Til tross for at FHI venter svært mye smitte i tiden som kommer, er det rom for å lette på en rekke tiltak. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

FHI: De fleste tiltakene kan nå gradvis trappes ned

FHI mener at for mange er nå tiltakene verre enn selve pandemien.

For to uker siden sa FHI at vi sto ovenfor en stor vinterbølge, og at mange hundretusen nordmenn kom til å bli smittet i løpet av de kommende månedene.

FHI forventer at man når toppen av bølgen i månedsskiftet januar-februar.

Kan trappes ned

Selv med inngripende tiltak var FHI klar på at det ikke vil være mulig å slå ned denne bølgen.

Onsdag publiserte Folkehelseinstituttet en oppdatert risikovurdering, samt en ny ukesrapport.

Der kommer det frem at de mener de aller fleste tiltakene nå gradvis kan fjernes.

– De fleste tiltakene mot epidemien kan nå trappes gradvis ned over kort tid uten at det i et lengre perspektiv gir betydelig økt sykdomsbyrde. Tiltakene med størst tiltaksbyrde for barn og unge bør fjernes først, skriver FHI.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sa til TV 2 tirsdag at det er naturlig å se på lettelser. Statsminister Jonas Gahr Støre har varslet en oppdatering av nåværende tiltak før 1. februar.

– Vil fortsette å øke

FHI understreker at epidemien fortsatt må overvåkes i Norge, og ellers i verden slik at en uheldig utvikling eller nye varianter kan oppdages tidlig og eventuelt legge grunnlag for å justere tiltakene dersom det skulle bli nødvendig.

– Vi vurderer at den betydelige vinterbølgen av epidemien vil fortsette å øke i noen uker. Vi anslår basert på scenarier fra modellering at vinterbølgen vil kunne smitte tre-fire millioner mennesker, hvorav tolv-tretten tusen må på sykehus. Jo lenger tiltak beholdes, jo lenger varer epidemien, heter det i rapporten.

Vedvarende tiltak vil ikke kunne stanse smittespredningen, men redusere bølgetoppen, sier FHI.

– Verre enn epidemien

FHI sier at flere forhold nå gir grunnlag for å endre håndteringen.

– Tiltaksbyrden er fortsatt betydelig. Tiltakene koster mye, innskrenker friheten og er på noen måter og for noen grupper sannsynligvis verre enn epidemien ville vært.

Videre påpekes det at sterk bremsing av epidemien forskyver problemet ut i tid:

– Det er i lengden vanskelig å unngå å bli smittet.

Men FHI anser dette som mindre farlig, da mange har en ganske fersk oppfriskningsdose og derfor er meget godt beskyttet mot alvorlig sykdom.

– For dem er det bedre å bli smittet nå enn senere, skriver FHI.

Innleggelser økte

Avslutningsvis understreker de at sykehusene er forberedt på å behandle et høyere antall nye pasienter med covid-19. Det er blant annet fordi sykdomsforløpet blant de som legges inn er mildere, folk har kortere liggetid og en lavere andel ligger på intensivavdelingen.

ØKER: Tallet på antall innlagte med covid-19 som hovedårsak øker for første gang på flere uker. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
ØKER: Tallet på antall innlagte med covid-19 som hovedårsak øker for første gang på flere uker. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I forrige uke ble det rapportert om 282 nye pasienter innlagt på sykehus med påvist covid-19. 141 (50 prosent) hadde covid-19 som hovedårsak til innleggelsen.

Dette tallet øker nå for første gang på fem uker.

– Dette er forventet etter en kraftig økning i smitte i samfunnet de siste ukene. Likevel er det nå en veldig lav andel av meldte tilfeller (<0,3%) som legges inn i sykehus for covid-19, sannsynligvis fordi omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon, skriver FHI i sin ukesrapport.