DØDSFALL: I forrige uke ble det registret det høyeste antallet koronarelaterte dødsfall i løpet av 2021. Avdelingsdirektør Line Vold i FHI møter pressen etter ukesrapporten. Foto: Ida Cecilie Madsen / TV 2
DØDSFALL: I forrige uke ble det registret det høyeste antallet koronarelaterte dødsfall i løpet av 2021. Avdelingsdirektør Line Vold i FHI møter pressen etter ukesrapporten. Foto: Ida Cecilie Madsen / TV 2

FHI: – Blant de eldste er situasjonen mer alvorlig enn den har vært i løpet av 2021

Rekordmange utbrudd i sykehjem og sykehus, og klar stigning i antall dødsfall, viser den nyeste ukesrapporten til FHI.

Onsdag var 219 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. 35 av pasientene får respiratorbehandling, og 58 ligger på intensivavdeling.

Det siste døgnet er det registrert 2552 koronasmittede i Norge, som er ny døgnrekord.

FHI beskriver situasjonen for de eldre som alvorlig.

– Forrige uke ble det varslet om rekordmange utbrudd i sykehjem og sykehus, og vi ser også en klar stigning i antall dødsfall. Blant de eldste er situasjonen mer alvorlig enn den har vært i løpet av 2021, skriver FHI i den nyeste ukesrapporten.

– Vil ikke stoppe smitten

Epidemien fortsetter å øke i omfang, særlig blant uvaksinerte barn og unge, som i liten grad blir alvorlig syke, men også blant de eldste.

FHI skriver at høy vaksinasjonsdekning bidrar til å bremse, men ikke stoppe smittespredningen.

– Med høy smittespredning i samfunnet, finner likevel viruset fram til dem som har risiko for alvorlig forløp og innleggelse, de uvaksinerte og de eldste, skriver FHI.

Økning i antall dødsfall

De to siste ukene har antall dødsfall ved sykehjem og lignende institusjoner mer enn doblet seg, og det er nå flere dødsfall på slike institusjoner enn på sykehus.

Antall varslede utbrudd i helseinstitusjoner har økt de siste ukene og det var 22 varsler fra helseinstitusjon i uke 45, som er det høyeste antall på en uke så langt i pandemien.

Antall ukentlige dødsfall har vært økende de siste fire ukene.

Det er foreløpig registrert 38 covid-19 assosierte dødsfall i uke 45, som er det høyeste registrert i 2021.

De siste fire ukene var medianalderen på de døde 82 år.

Økning i antall innleggelser

Antall nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak fortsetter å stige, men i noe mindre grad enn foregående uker. Antall pasienter som har behov for innleggelse har økt de siste fire ukene.

Av pasientene på sykehus, hvor vaksinasjonsstatus var tilgjengelig, var 38 prosent uvaksinert og 60 prosent fullvaksinert.

Blant 514 fullvaksinerte innlagt med covid-19 som hovedårsak fram til nå er medianalderen 77 år, og 77 prosent tilhører risikogrupper med høy eller moderat risiko for alvorlig forløp.

R-tallet er på 1,3

Trenden i smittespredningen har vært økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall (R-tall) fra 25. oktober på 1,3. R-tallet viser hvor mange én smittet person gir korona videre til.

Vi ser en økning antall registrert smittede og innlagte, men det er mindre vekst denne uka enn forrige, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Hun viser til at det gjøres tiltak i kommunene for snu utviklingen.

– Tiltakene er mindre inngripende enn før vi fikk vaksinen. Vi tror det skal mindre til å snu utviklingen nå siden befolkningen er så godt vaksinert, sier hun.

Det var en økning i antall meldte tilfeller i alle aldersgruppene sist uke. Majoriteten (63 prosent) er under 40 år.

Flest meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 45 er fortsatt i aldersgruppene 6 til 12 år.

Status i vaksinasjonsprogrammet

Per 7. november er 70 prosent av hele befolkningen vaksinert med to doser.

  • 86 prosent av de som er 16 år og eldre har fått to doser.
  • 87 prosent av de som er 18 år og eldre har fått to doser.
  • 90 prosent av av befolkningen fra 18 år og eldre regnes som fullt beskyttet, enten gjennom vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon.
  • Totalt 91 prosent av 16-17 åringer er vaksinert med én dose.
  • 73 prosent av 12 til 15 åringer er vaksinert med én dose.
  • Totalt 20 prosent av alle som er 65 år og eldre har blitt vaksinert med boosterdose.

Oppfordrer til vaksinering

FHI skriver videre at det er nødvendig å minne alle uvaksinerte voksne om at vaksinasjon kan beskytte dem mot alvorlig sykdom.

– Det viktigste nå er at vi vaksinerer oss for å bremse og snu smittespredningen. Det er også viktig å få gitt en boosterdose til de over 65 år og at vi holder oss hjemme når vi er syke, sier Vold.

De henstiller også kommunene til å gjennomføre vaksineringen så snart som mulig og at spesielt helsepersonell som er rundt eldre tilbys en oppfriskningsdose for å redusere faren for smitte til pasientene ytterligere.