Ferske turnusleger alene på landets akuttmottak

Hvem er det som har ansvar for å ta imot pasientene hvis vi blir akutt syke og det kan stå om liv og død?

alenepaavakt (Foto: TV 2)
alenepaavakt (Foto: TV 2)
FULL OVERSIKT I KARTET: De røde prikkene viser sykehus med turnuslege på vakt i akuttmottaket. De blå sykehusene har mer erfarne assistentleger på vakt. (Er du på mobil, se kartet her)

Mer innhold fra TV 2