– Ferjefri E39 vil gi økt trafikk og forurensing

En ferjefri veiforbindelse på hele Vestlandet vil føre til økt trafikk, mer forurensing og vil være et stort inngrep i den verdifulle vestlandsnaturen, mener Naturvernforbundet.

Ifølge Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken vil ferjefri E39 føre til økt trafikk og økt forurensning, ikke minst inn mot de større byene på Vestlandet.

– I tillegg vil utbyggingen koste enorme beløp. Dette er penger som heller burde brukes på å ruste opp dagens veinett, slik at vi får en tryggere vei mellom ferjene, sier Haltbrekken.

Haltbrekken sier det er planer om ferjefrie fjordkryssinger nær byene, som vil skape mer biltrafikk og økte klimagassutslipp. Han nevner Rogfast over Boknafjorden og bru over Bjørnafjorden, begge mellom Stavanger og Bergen, som eksempler.

– Statens vegvesens egne beregninger viser at Rogfast vil øke utslippene av klimagasser med 23.500 tonn CO2-ekvivalenter årlig, noe som tilsvarer utslippet fra 10.000 personbiler. I tillegg kommer store utslipp fra bygging av forbindelsen, påpeker Haltbrekken.

Han mener en slik utslippsvekst er det siste vi trenger og at det haster mer enn noen gang å få utslippene av farlige klimagasser ned. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2