BLE DØMT: Både Viggo Kristiansen (43) og Jan Helge Andersen (41) er begge avhørt gjentatte ganger i den nye etterforskningen. Foto: Privat / Politiet
BLE DØMT: Både Viggo Kristiansen (43) og Jan Helge Andersen (41) er begge avhørt gjentatte ganger i den nye etterforskningen. Foto: Privat / Politiet
OPPLYSNINGER TIL TV 2:

Ferdig med undersøkelser – ingen spor etter Kristiansen

De siste DNA-undersøkelsene lar seg ikke analysere. Dermed er politiet ferdig med de tekniske undersøkelsene i Baneheia-saken, og det finnes ingen spor etter Viggo Kristiansen (43).

Det får TV 2 opplyst.

I mars ble det kjent at Oslo-politiet har gitt et laboratorium i Sveits en svært krevende oppgave: Å forsøke å fremskaffe potensielt helt sentrale bevis i Baneheia-saken.

Under etterforskningen av dobbeltdrapssaken tidlig på 2000-tallet ble det samlet inn en rekke biologiske spor på åstedet og fra ofrene.

Noe av det har aldri blitt analysert.

Blant annet har politiet tatt vare på fire såkalte mikroskopiglass som er limt sammen.

Mellom glassene kan de se at det finnes flere sædceller som fortsatt er intakte. Spørsmålet etterforskerne har håpet å få svar på, er hvem cellene tilhører.

Lyktes ikke

Undersøkelsene har blitt beskrevet som banebrytende innen DNA-testing, og det har hele tiden vært knyttet usikkerhet til hvorvidt de ville lykkes med å få svar.

Fakta om Baneheia-saken

* Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. To dager senere ble de funnet.

* Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet i september samme år, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.

* Jan Helge Andersen ble dømt for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen. Han pekte ut Viggo Kristiansen som hovedmannen bak drapene.

* Andersen anket straffen til Høyesterett fordi han mente strafferabatten han fikk for å ha oppklart saken mot Viggo Kristiansen var for liten, men anken ble forkastet. Andersen ble prøveløslatt i 2016 etter å ha sonet 16 år i fengsel.

* Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig. Etter fire tidligere forsøk fikk han straffesaken sin gjenåpnet 18. februar i år. 1. juni ble han som følge av en avgjørelse i Høyesteretts ankeutvalg, løslatt etter nesten 21 år i fengsel.

* Oslo statsadvokatembeter skal komme med en tilråding til Riksadvokaten om hvorvidt det bør gjennomføres full behandling mot Kristiansen i lagmannsretten eller om det skal avsies frifinnende dom uten hovedforhandling.

* I løpet av påtalemyndighetens nye etterforskning i forbindelse med gjenopptakelse av straffesaken mot Viggo Kristiansen, er det med nye analysemetoder blitt påvist at flere av DNA-sporene som ble sikret fra Lena Sløgedal Paulsen peker mot Jan Helge Andersen. Dette er i strid med hans tidligere forklaring og med grunnlaget han i sin tid ble dømt for.

Kilde: NTB

Ifølge TV 2s opplysninger fikk politiet og påtalemyndigheten nylig beskjed om at instituttet i Sveits ikke har lykkes med å analysere prøvene.

Slik TV 2 forstår det, mener de dermed at det ikke er grunnlag for å gjøre flere DNA-undersøkelser i saken.

Sædcellene i mikroskopiglassene er sikret gjennom avstryk med en vattpinne.

Pinnen er deretter rørt ut i en væskebasert løsning. DNA-eksperter har på vegne av Oslo politidistrikt lyktes med å analysere selve løsningen fra vattpinnen.

Analyseresvarene peker ikke i retning av Kristiansen, får TV 2 opplyst. Ekspertene har ikke klart å fastslå hvilken celletype det dreier seg om.

Dermed forblir spørsmålet om hvem cellene tilhører, stående ubesvart.

Sjødin om Kristiansen: – Betyr mye

Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, skriver til TV 2 at resultatene betyr mye for hans klient.

– Mangel på DNA-bevis som knytter Viggo til åsted og handling, samsvarer med øvrige bevisresultater fra Oslo-politiets etterforskning. Dette betyr selvsagt mye for Viggo, skriver Sjødin.

FORNØYD: Advokat Arvid Sjødin mener mangelen på DNA-bevis som peker på Kristiansen, samsvarer bra med etterforskningen for øvrig. Foto: Kristian Myhre / TV 2
FORNØYD: Advokat Arvid Sjødin mener mangelen på DNA-bevis som peker på Kristiansen, samsvarer bra med etterforskningen for øvrig. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Jan Helge Andersens (41) advokat, Svein Holden, ønsker ikke å kommentere TV 2s opplysninger.

Bistandsadvokatene til de etterlatte har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken.

To hypoteser

DNA-undersøkelsene i den nye Baneheia-etterforskningen har likevel gitt oppsiktsvekkende resultater.

I november i fjor kunne TV 2 fortelle at det var gjort flere DNA-funn fra Andersen på begge de avdøde jentene.

SIST SETT: Ofrene ble sist observert ved badebrygga i Baneheia. Foto: Terje Frøyland / TV 2
SIST SETT: Ofrene ble sist observert ved badebrygga i Baneheia. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Politiet mener flere av funnene er forenlige med overgrep. Andersen ble i retten i 2002 frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10).

Oslo politidistrikt har, etter at de overtok Baneheia-saken for halvannet år siden, gjennomført en omfattende etterforskning.

Ved siden av DNA-undersøkelsene er det blant annet gjennomført omfattende avhør av Andersen og Viggo Kristiansen (43), samt en rekke vitner.

DNA-UNDERSØKELSER: Flere DNA-prøver har blitt undersøkt i løpet av den nye etterforskningen. Det gjelder også de omstridte prøvene som ble sentrale i de opprinnelige rettssakene. Foto: Kristian Myhre / TV 2
DNA-UNDERSØKELSER: Flere DNA-prøver har blitt undersøkt i løpet av den nye etterforskningen. Det gjelder også de omstridte prøvene som ble sentrale i de opprinnelige rettssakene. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Alle undersøkelsene er gjennomført med mål om å finne ut om de to var sammen om ugjerningene, eller om Andersen handlet på egen hånd.

Flere nye funn

Å avdekke faktiske forhold som skjedde for mer enn 20 år siden, byr på åpenbare utfordringer.

Derfor har undersøkelser av biologisk materiale som ble sikret fra åstedet, stått svært sentralt i den nye etterforskningen.

NYE FUNN: Den nye etterforskningen har avdekket en serie DNA-funn som knytter Jan Helge Andersen til begge ofrene. Foto: Fra serien «Baneheia, Kampen om Sannheten», Discovery / Monster
NYE FUNN: Den nye etterforskningen har avdekket en serie DNA-funn som knytter Jan Helge Andersen til begge ofrene. Foto: Fra serien «Baneheia, Kampen om Sannheten», Discovery / Monster

Mens det altså er gjort en rekke nye funn knyttet til Andersen, er det ikke funnet noen tekniske beviser som knytter Kristiansen til åstedet eller handlingene.

Kontaktet institutter

I midten av november i fjor, altså i tiden etter at de hadde avdekket de nye DNA-funnene, henvendte Oslo-politiet seg til en rekke av verdens fremste rettsmedisinske institutter.

TV 2 er kjent med at de på ulike tidspunkter henvendte seg til institutter i München i Tyskland, Poznań i Polen og Bologna i Italia – før oppdraget til slutt havnet i sveitsiske Basel.

Her skrev politietterforskerne at de hadde «møtt på noen uforutsette utfordringer» som de håpet de utenlandske rettsgenetikerne var «kapable til å løse».

I henvendelsene ble det redegjort for at de var i besittelse av fire såkalte mikroskopiglass med fastlimt beskyttelsesglass. Disse glassene hadde alle synlige og intakte sædceller festet til seg.

Oppdraget gikk primært ut på å frigjøre sædcellene fra epitelceller – som er en fellesbetegnelse på celler vi finner på kroppsoverflater, for eksempel hudceller.

Etter det TV 2 forstår, har analysene av mikroskopiglassene, som altså ikke lar seg analysere, vært en viktig årsak til at etterforskningen har trukket ut i tid.

Oslo statsadvokatembeter ønsker ikke å kommentere denne saken.

Går mot slutten

Etterforskningen av den gamle drapssaken er nå helt i sluttfasen.

Det gjenstår formaliteter før Riksadvokaten får saken og skal avgjøre hva som skal skje videre.

Enten blir det ny rettssak mot Kristiansen, eller så blir han frifunnet for drapene og overgrepene han sonet 21 år i fengsel for.

Parallelt har Spesialenheten for politisaker iverksatt etterforskning for å forsøke å få klarhet i om en eller flere i Agder politidistrikt har begått tjenestefeil i sin håndtering av Baneheia-saken.