fengsling-asylsøkere-F - Regjeringen vil gjøre det lettere å fengsle asylsøkere

Regjeringen vil endre loven slik at det blir lettere å fengsle og utvise kriminelle asylsøkere. De skal også kunne pålegges bestemte oppholdssteder.

Før sommeren vil regjeringen legge fram forslag til nye regler i utlendingsloven som gjør det lettere å fengsle asylsøkere som begår straffbare handlinger.

- Samtidig som retten til å søke asyl skal vernes, er det en kjensgjerning at enkelte misbruker asylsystemet ved å begå kriminalitet. Det er ikke bare en utfordring for samfunnet, men det kan også svekke oppslutningen om hele asylinstituttet, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

De siste årene er det blitt et økende problem at asylsøkere og utlendinger uten lovlig opphold begår kriminalitet, ifølge statsministeren.

- Regjeringen vil blant annet foreslå at asylsøkere som begår kriminalitet i åpne rusmiljøer i de store byene, skal kunne pålegges et bestemt oppholdssted andre steder i landet. Hvis et slikt pålegg ikke etterleves av asylsøkeren, så ligger det i vårt forslag en mulighet for fengsling etter utlendingsloven mens saken er til behandling, sier statsministeren. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2