fengsel-økokrim-F - Fem måneders fengsel for grovt skattesvik

En tidligere administrerende direktør i et større norsk teknologiselskap er i Borgarting lagmannsrett dømt til fem måneders fengsel for grovt skattesvik.

Mannen ble i tingretten dømt til ett år og fire måneders fengsel, men anket dommen. Nå har Borgarting lagmannsrett besluttet at mannen skal dømmes til fem måneders fengsel. 90 dager av dommen er gjort betinget.

Over en periode på fem år hadde mannen gevinster fra aksjetransaksjoner gjennomført via utenlandske banker, men han rapporterte ikke inn gevinsten til norske skattemyndigheter. Dette skal han ha gjort sammen med en annen mann med en ledende stilling i konsernet mannen jobbet i.

Ligningsmyndighetene har beregnet mannens skatteunndragelse til 727.000 kroner.

Den dømte mannen tok selv kontakt med ligningsmyndighetene i 2007 og fortalte om sin svarte aksjeformue. Han håpet på skatteamnesti, men endte opp med en siktelse året etter og dom i tingretten i fjor.

Borgarting lagmannsrett la vekt på at mannen selv hadde meldt fra om skattesviket, og skriver i sin dom at mannen trolig var kvalifisert til skatteamnesti, og at en straff dermed bør utmåles til et minimum. Økokrim har anket saken for å få avklaring på noen prinsipielle spørsmål, blant annet om hva slags konsekvenser det skal ha for straffeutmålingen at domfelte kan ha vært kvalifisert for skatteamnesti. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2