Fastlegekrisen: Støtter ikke Legeforeningens kriseløsning

Helseminister Ingvild Kjerkol ser med alvor på rapporten fra Helsedirektoratet, men hun vil idag ikke innfri kravet om 2,3 milliarder som Legeforeningen mener vil løse utfordringene.

INGEN LOVNADER: – Jeg har ikke tenkt å karakterisere Legeforeningen, om de har rett eller om de har feil, sier helseminister Ingvild Kjerkol. Men hun sier ikke ja i dag til Legeforeningens forslag om å bevilge 2,3 milliarder for å løse fastlegekrisen. Foto: Javad Parsa / NTB
INGEN LOVNADER: – Jeg har ikke tenkt å karakterisere Legeforeningen, om de har rett eller om de har feil, sier helseminister Ingvild Kjerkol. Men hun sier ikke ja i dag til Legeforeningens forslag om å bevilge 2,3 milliarder for å løse fastlegekrisen. Foto: Javad Parsa / NTB

Over 150.000 nordmenn uten fastlege. Mange fastleger i 40 og 50-års alderen har sluttet de siste årene og kommuner over hele landet sliter med å rekruttere fastleger.I hovedsak handler dette om at fastlegene har fått stadig flere oppgaver og en mer stressende hverdag, uten å bli økonomisk kompensert for dette.- Hvis vi ikke løser fastlegekrisen, så vil vi få utfordringer i andre deler av helsetjenesten, i sykehusene og i den kommunale helsetjenesten, erkjenner helseministeren In