Fastlegekrisen: Må stenge legevakt

I Eidsvåg i Molde kommune får fastlegekrisen nå alvorlige konsekvenser. Legevakta må stenges fordi det ikke finnes nok leger. – Fastlegeordninga har nærmest raknet, sier kommuneoverlegen.

Det har egentlig skjedd fort i Molde kommune, selv om fastlegeordningen i landet har vært utsatt for hardt press over flere år.

– De siste par åra har det blitt mye, mye verre å få fatt i fastleger, vi snakker om en fastlegeordning som nærmest har raknet, sier kommuneoverlege Cato Innerdal.

– Vi får ikke søkere til fastlegestillingene, så enkelt er det, forklarer Tanja Thalén, kommunalsjef for helse og omsorg i Molde.

To fastlegestillinger ved legekontoret i Eidsvåg står ledige. Molde kommune må derfor ta et radikalt grep: De stenger legevaktstjenesten. Én enkelt lege kan ikke jobbe tidlig og seint.

Legevakta stenger

– Folk er jo fortvilte, det kom nærmest over natta dette, sier leder for Pensjonistforeningen i Møre og Romsdal, Mellvin Steinsvoll.

Han bekymrer seg spesielt for de eldre, som bor langt unna og kanskje ikke lenger har førerkort.

BEKYMRET PENSJONIST: Mellvin Steinsvoll leder Pensjonistforeningen i Møre og Romsdal, og er spesielt engstelig for de eldre som ikke har førerkort. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2
BEKYMRET PENSJONIST: Mellvin Steinsvoll leder Pensjonistforeningen i Møre og Romsdal, og er spesielt engstelig for de eldre som ikke har førerkort. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2

Fra 7. februar må alle de som trenger legevakt etter fastlegens arbeidstid ta en mye lengre tur, til enten Sunndalsøra eller Molde sentrum, dersom de behøver legevaktstjeneste.

Steinsvoll nevner at det for eksempel er ti mil fra Eikesdalen til Molde, det blir dyrt dersom en pensjonist må ta drosje den strekninga.

– Gjør vi oss attraktive nok for yngre leger da?, spør pensjonisten seg. Han er engstelig for hvordan bygde-Norge skal tåle det trøkket det innebærer dersom fastlegeordninga klapper sammen.

Fastlegen har 2.900 pasienter

Det vanlige i Norge er at fastlegen har like rundt 1000 pasienter på lista si. Noen mer, noen har færre. Men fastlege Andre Liepelt i Eidsvåg har 2.900!

– Vi har fått for mange oppgaver tildelt de siste åra. Økende antall oppgaver, i tillegg til at befolkningen nok er mer våkne for stadig nye behandlingstilbud.

Den eneste gjenværende fastlegen i Eidsvåg sier at antallet pasienter uten fastlege i landet øker fra måned til måned.

Torsdag fortalte TV 2 nyheter at 150.000 personer står uten fastlege nå. Kommuneleger over hele landet ber regjeringa om å gjøre mer for å løse problemet.

Vikarbyråene finner ikke vikarer

Tidligere løste mange kommuner problemet sitt med vikarer. Der er markedet nærmest støvsugd nå.

– Ja, jeg er bekymret, det blir en kjempeutfordrende situasjon uten nok helsepersonell, forteller kommunalsjefen i Molde.

Ifølge Tanja Thalén er det blitt snakket om i flere år hvordan den demografiske endringa i Norge påvirker helsetjenestene. Flere eldre - og færre yngre i yrkesaktiv alder.

– Nå må vi jobbe på lag på nasjonalt nivå, kanskje finnes det andre måter å lønne fastlegene på? I Molde har vi en hurtigarbeidende gruppe som skal finne de kortsiktige løsningene, men viktigst er det nå å komme fram til de langsiktige løsningene, mener Thalén.

Alvorlig krise med konsekvenser for pasienter

– Det rakner i kommune etter kommune, sier kommuneoverlege Innerdal.

Han frykter det fort blir en kamp mellom kommunene hvor de overbyr hverandre for å få tak i leger.

– Finansieringen av denne ordninga må tas fatt i, hovedproblemet her er de sentrale rammene.

FASTLEGEORDNINGA I FERD MED Å RAKNE: Kommuneoverlegen i Molde, Cato Innerdal, observerer at det rakner i kommune etter kommune. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2
FASTLEGEORDNINGA I FERD MED Å RAKNE: Kommuneoverlegen i Molde, Cato Innerdal, observerer at det rakner i kommune etter kommune. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2

Cato Innerdal fremhever at det er gunstig for helsa til hver og en pasient å forholde seg til én fastlege.

– Fastlegen er som edderkoppen i nettet, den som koordinerer inn mot sykehusene og spesialisthelsetjenesten. Dette kan bli en alvorlig krise fordi den har konsekvenser for enkeltpasienter, understreker han.

LEGEVAKTA STENGER : Fra og med 7.februar finnes det ikke leger til å betjene legevakta i Eidsvåg, Molde kommune. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2
LEGEVAKTA STENGER : Fra og med 7.februar finnes det ikke leger til å betjene legevakta i Eidsvåg, Molde kommune. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2

Kommune kjøper seg ut av krisen

Malvik kommune i Trøndelag vedtok på et kommunestyremøte å bevilge penger til å opprette to nye hjemler. De har altså betalt millioner for å tiltrekke seg flere leger. Og lover legene færre pasienter på lista.

– Vi kan med dette redusere hver og en lege sin pasientliste med opp mot 200 personer. Det vil jo redusere overtida betraktelig, og gjøre hverdagen mer levelig, sier kommuneoverlege Realf Ording Helgesen.

Det er blitt et velkjent fenomen at fastleger jobber mellom 60 og 70 timer uka. Noe som ikke er holdbart i lengden, spesielt for de yngre legene som også er småbarnsforeldre.

Helgesen legger til at også basistilskuddet økes med vel 40 prosent, noe som monner mye fordi hver enkelt lege må drifte sitt eget kontor. Det innebærer å ansette blant annet helsepersonell som sykepleiere.

Basistilskuddet har vært en het potet når det gjelder å få kapret nye leger. Nå har altså Malvik kommune gått foran og høynet dette beløpet

MALVIK KJØPER SEG UT AV KRISEN: Politikerne og kommunedirektøren i Malvik vil sørge for stabilitet for innbyggerne sine. Foto: Stein Roar Leite/TV 2
MALVIK KJØPER SEG UT AV KRISEN: Politikerne og kommunedirektøren i Malvik vil sørge for stabilitet for innbyggerne sine. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

I Eidsvåg i Møre og Romsdal gruer pensjonisten Mellvin Steinsvoll seg til dagen da legevakta stenger.

– Dette er lite framsynt av våre myndigheter, de som styrer landet må jo ha sett dette her komme. De skulle ha sørget for å utdanne flere leger. Det kan helt klart oppstår fare for liv og helse når legevakta stenges ned!