AVSLØRER TALLSLURV: Allmennlegeforeningen har avslørt feil i de offisielle tallene som forteller hvor mange nordmenn som er uten en fastlege. Tallene er altfor lave. Det viser vår undersøkelse, sier Nils Kristian Klev, leder av Allmennlegeforeningen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
AVSLØRER TALLSLURV: Allmennlegeforeningen har avslørt feil i de offisielle tallene som forteller hvor mange nordmenn som er uten en fastlege. Tallene er altfor lave. Det viser vår undersøkelse, sier Nils Kristian Klev, leder av Allmennlegeforeningen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Fastlegekrisen er fullstendig ute av kontroll

Fastlegekrisen rammer i dag 235.000 nordmenn. Det er langt flere enn det antallet regjeringen har forholdt seg til.

Regjeringen har ansvaret for å løse fastlegekrisen.

Nå viser det seg at helseminister Ingvild Kjerkol ikke har kjent til hvor mange nordmenn som egentlig er uten fastlege.

De offisielle tallene fra Helsedirektoratet over nordmenn uten fastlege, er rett og slett altfor lave.

Reaksjonene fra partier på Stortinget er sterke.

– Ute av kontroll

– Fastlegekrisen er nå fullstendig ute av kontroll. Hver 24. innbygger i Norge mangler i dag fastlege, fastslår Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

I en spørreundersøkelse sendt ut til landets ca. 5000 fastleger viser nye sjokktall at langt flere nordmenn enn det man har antatt, nå står uten fastlege.

Oversett titusenvis uten fastlege

I undersøkelsen kommer det frem at minst 336 «fastlegelister» trolig er ubesatt. Det vil si at pasientene på disse legelistene, ikke lenger har en fastlege.

De «offisielle» tallene som kommer fra Helfo viser at det ved inngangen til august nå er 266 «fastlegelister» som ikke er bemannet av en fastlege, men ofte av vikarer.

– Samlet er det 235.000 pasienter på disse fastlegelistene. Det er 60.000 flere enn de 175.000 som man har operert med i det siste og som offisielt har stått uten fastlege, forklarer Klev.

I snitt har en fastlege ca. 1000 pasienter på sin liste.

Det siste året har antall fastlegelister uten en ansvarlig fastlege økt dramatisk.

MØRKETALL: Nils Kristian Klev mener at det trolig foreligger mørketall i undersøkelsen fra Allmennlegeforeningen. Det betyr at situasjonen kan være verre enn anslått. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
MØRKETALL: Nils Kristian Klev mener at det trolig foreligger mørketall i undersøkelsen fra Allmennlegeforeningen. Det betyr at situasjonen kan være verre enn anslått. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Drøyt 75 prosent av fastlegene har respondert på undersøkelsen.

– Det er sannsynlig at det blant de 25 prosentene av fastlegene som ikke har svart, finnes leger som har sluttet og som vi derfor ikke har klart å komme i kontakt med.

– Det betyr at situasjonen kan være enda verre enn det vi nå har fått vite, sier Klev til TV 2.

TV 2 avdekker enda større misforhold

TV 2 har gjennom egne undersøkelser avdekket at Allmennlegeforeningen høyst sannsynlig opererer med for lave tall.

I Bergen oppgir Helsedirektoratet at kun to lister er uten fastlege - det vil si at drøyt 1400 hundre pasienter står uten fastlege.

Legeforeningen har derimot registrert syv lister uten fastlege.

UNDERRAPPORTERING FRA BERGEN: TV 2 kan dokumentere at tallene fra Bergen ikke stemmer. Langt flere bergensere står uten fastlege enn det tallene fra Helfo viser. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
UNDERRAPPORTERING FRA BERGEN: TV 2 kan dokumentere at tallene fra Bergen ikke stemmer. Langt flere bergensere står uten fastlege enn det tallene fra Helfo viser. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

TV 2s undersøkelse viser derimot at ni fastlegelister i Bergen i dag er uten fastlege.

Det vil si at i Bergen er antallet pasienter uten fastlege trolig rundt fem ganger så høyt som de offisielle tallene fra helsemyndighetene viser.

– Det haster

I undersøkelsen til Allmennlegeforeningen rapporterte 118 leger at de har sagt opp sin fastlegeavtale og er i oppsigelsestiden.

– Om kommunen ikke får inngått avtale med ny fastlege for disse, er det 110.000 pasienter som står i fare for å miste fastlege, forklarer Klev.

Blir ikke disse erstattet, kan det i verste fall bety at over 350.000 pasienter vil stå uten fastlege ved utgangen av året.

Det vil i så fall si at hver femtende nordmenn står uten fastlege.

– Haster

– Det haster mer enn noen gang å stabilisere fastlegeordningen. Vi mister nå ukentlig erfarne leger som vi hadde trengt til opplæring av alle de nye fastlegene vi skal ha inn i ordningen.

Han mener regjeringen nå må ta grep. En kan ikke lenger skyve pasientene foran seg frem mot neste års budsjett.

– Nå må alle årene med tverrpolitisk handlingslammelse og det store etterslepet dette har skapt, tas igjen. Det er behov for langt flere fastleger for å dekke behovet og manglende forutsigbarhet, og lovnader som ikke innfris gjør at flere slutter eller vegrer seg for å gå inn i ordningen, sier Klev.

– Har sviktet

I regjeringens budsjettkonferanse skal budsjettet for 2023 diskuteres. Og fastlegekrisen er trolig et sentralt tema.

– Regjeringen har så langt ikke levert på valgløftene om å redde fastlegeordningen. Overfor media har helseministeren vært lite konkret, men kun svart at man skal presentere «kraftfulle og strukturelle grep» i neste statsbudsjett, sier Klev.

Legeforeningen mener 2,3 milliarder kroner må legges på bordet slik at en kan finansiere utgiftene for om lag 1000 nye fastleger. Disse skal inn for å dempe den totale arbeidsbelastningen for fastlegene.

– Fastlegene må ha færre pasienter på listene sine for at det skal bli levelige arbeidsforhold. Det vil også føre til at færre leger ønsker å slutte og at flere nyutdannede leger vil jobbe som fastlege, forklarer Klev.

Kritikk fra Stortinget

– Dersom tallene fra legeforeningens egen undersøkelse stemmer, så står vi i en enda mer kritisk situasjon enn enn det vi har fått rapporter om til nå. Jeg forventer at regjeringen raskt tar dette på alvor og kvalitetssikrer disse tallene, sier Tone W. Trøen, leder av Helse- og omsorgskomiteen.

KREVER HANDLING: Regjering må sikre at tallene kvalitetssikres, sier Tone W. Trøen, leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
KREVER HANDLING: Regjering må sikre at tallene kvalitetssikres, sier Tone W. Trøen, leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Høyres helsepolitiske talsperson mener det er uhørt at man ikke har bedre kvalitetssikring av tallmaterialet og mener helseministeren må sikre dette umiddelbart for å sørge for politiske og faglige diskusjoner som er fundert på korrekt tall.

– Det er klart vi trenger jo å ha godt tallgrunnlag, men vi har visst veldig lenge at situasjonen er alvorlig, og den ble ytterligere forverret da regjeringen ikke bevilget en eneste krone i revidert nasjonalbudsjett. Veldig mange fastleger har nå mistet motet og tålmodigheten er strukket til bristepunktet, mener Trøen.

– Oppsiktsvekkende

– Dette er svært oppsiktsvekkende. Det betyr at den politiske debatten har handlet om noe helt annet enn realitetene, og dette rammer pasienter som ikke får fastlege og ikke kommer til fastlegen sin, sier Frps helsepolitiske talsperson, Bård Hoksrud.

Han krever at helseministeren nå svarer overfor Stortinget.

TIL STORTINGET: Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud, krever at helseministeren forklarer seg for Stortinget. Foto: Morten Kristoffersen  / TV 2
TIL STORTINGET: Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud, krever at helseministeren forklarer seg for Stortinget. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Nå må vi ha handling, det må komme penger i statsbudsjettet for 2023. Det hjelper ikke å nedsette et utvalg som skal utrede det man allerede vet. Det trengs faktisk penger og vilje til å få på plass flere fastleger, raser Hoksrud.

Peker på Helsedirektoratet

I e-post til helseminister Ingvild Kjerkol ber TV 2 om svar på følgende spørsmål:

– Hva tenker helseministeren om den omfattende underrapporteringen som fremkommer og som tegner et lagt mer alvorlig bilde av fastlegekrisen?

Spørsmålet blir ikke besvart. Helseministeren, som ikke har tid til TV-intervju med TV 2, svarer på e-post at hun ikke kan kommentere en undersøkelse hun ikke har sett.

– Jeg får mitt tallgrunnlag fra Helsedirektoratet. De må svare på hvorfor tallene skiller seg fra Legeforeningens tall, svarer hun i epost til TV 2.

TAUS: Helseminister Ingvild Kjerkol vil ikke si hva hun tenker om at fastlegemangelen synes å være langt mer omfattende enn det hun har fått vite. Foto: Marte Christensen / TV 2
TAUS: Helseminister Ingvild Kjerkol vil ikke si hva hun tenker om at fastlegemangelen synes å være langt mer omfattende enn det hun har fått vite. Foto: Marte Christensen / TV 2

Kjerkol skriver videre at «fastlegeordningen er en av mine største prioriteter som statsråd, og jeg vil peke på en tydelig retning for de grepene vi skal ta».

– Fastlegekrisen er høyst reell, og derfor har regjeringen lovet at vi skal komme med kraftfulle tiltak i 2023-budsjettet, forsikrer Kjerkol.

Kommunene slurver med tall

– Det er kommunene som har et ansvar for å rapportere inn når en fastlege slutter, og vi ser nå at enkelte kommuner ikke har rapportert inn umiddelbart etter at fastlegen slutter, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Det er Helsedirektoratet som kommer med de offisielle «fastlegetallene» som jevnlig viser hvor mange nordmenn som står uten fastlege og hvor mange fastlegelister som ikke er betjent av en fast lege.

Guldvog er enig i at det er viktig å kjenne de korrekte tall når en foretar fortløpende politiske og faglige diskusjoner.

– Vi vet allerede at dette problemet er stort, og vi vet at det er økende, og det har naturligvis hatt stor betydning for beslutningstagere å ha.

I disse dager sitter regjeringen og diskuterer neste års statsbudsjett. Og fastlegekrisen er en prioritert oppgave, ifølge helseministeren.

– Hva vil dere nå gjøre for å sikre bedre tallgrunnlag?

– Vi vil ta kontakt med Legeforeningen og KS og lage en prosess fremover som sikrer at vi får inn riktige tall.

– Bør få større tyngde

I april var 150.000 nordmenn uten fastlege, og Guldvog uttalte til TV 2 at det var behov for ytterligere strakstiltak med umiddelbar effekt og forsterket innsats også på lengre sikt.

– Nå er minst 235.000 nordmenn uten fastlege...

– Jeg tror at situasjonen er blitt enda mer alvorlig gjennom sommeren og at de nye tallene også trekker i retning av at dette bør få enda større tyngde. Det bør ikke komme som en overraskelse for noen at det er nødvendig å sette inn tiltak i nær fremtid, mener Guldvog.