Fastlege går hardt ut mot regjeringen: – En politisk feighet

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal komme med konkrete tiltak for å bedre fastlegeordningen. Provoserende, mener legene selv.

Fastlegeordningen er i en nasjonal krise. Per i dag står 175.000 pasienter uten fastlege, ifølge tall fra Helfo. Det er en dobling sammenlignet med for to år siden.

På kontoret ved Holmenlegene i Asker sitter Tor Magne Lund. Her har han jobbet som fastlege de siste fire årene.

Lange arbeidsdager og mye helgejobbing, gjør at han snart ikke lenger vet hvor lenge han klarer å holde ut.

– Jeg har mange pasienter som kommenterer at jeg ser sliten ut, og ja jeg er sliten, erkjenner Lund.

Det var Dagens Medisin som omtalte saken først.

Reagerer på ekspertutvalg

Utfordringene i fastlegeordningen har økt over tid. Ressursmangel og høy arbeidsbelastning er et sentralt problem ved dagens ordning.

– Det vokser seg til det uhåndterlige. Skal jeg holde ut? Skal de hjemme holde ut?, spør Lund.

Forrige uke satte regjeringen ned et ekspertutvalg. Utvalget skal i løpet av høsten bearbeide konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen. Rapporten skal være klar til 15. april 2023.

Regjeringen tar med seg innspillene de får fra ekspertutvalget inn mot statsbudsjettet for 2024.

Fastlege Tor Magne Lund har lite forståelse for at det er satt ned et ekspertutvalg.

– Vi opplever en politisk feighet. De vil ikke ta beslutninger, og derfor trenerer de dette ved å sette ned et ekspertutvalg som skal si noe om noe som er belyst gjennom flere år fra fra utrolig tunge fagmiljøer.

Han mener det er vanskelig å skjønne hva et slikt utvalg skal komme med av ny informasjon.

– Jeg føler at det er en provokasjon å begynne å sette ned enda et utvalg, sier han.

REAGERER: Fastlege Tor Magne Lund har vanskelig for å forstå hva et ekspertutvalg skal komme med av ny informasjon. Foto: Torstein Wold / TV 2
REAGERER: Fastlege Tor Magne Lund har vanskelig for å forstå hva et ekspertutvalg skal komme med av ny informasjon. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Jeg er veldig bekymret

Også allmennlegeforeningen stiller seg spørrende til valget av å sette ned et ekspertutvalg.

– Det å sette ned et utvalg som skal se på tiltak som kan igangsettes tidligst 2024, kan være vel og bra på noen områder. Men det løser ikke krisen vi står i nå. Så uten en massiv satsing i 2023-budsjettet, er jeg veldig bekymret for situasjonen, sier leder for allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev.

Klev understreker at det er pasientene dette går hardest utover, ikke nødvendigvis bare fastlegene.

– Vi står i en pasientkrise, ikke en fastlegekrise. Pasienter mangler fastlege flere steder i landet. Siden i vår har antallet pasienter som mangler fastlege økt med 50.000. Det har vært sånn som dette altfor lenge. Politikerne har kommet med lovnad på lovnad om at noe skal gjøres, og at det skal komme tiltak. Men det tar tid og og det som kommer er altfor lite til å gjøre markante grep, slår Klev fast.

ØNSKER UMIDDELBARE TILTAK: Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, mener regjeringen bruker for lang tid på å endre dagens fastlegeordning. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
ØNSKER UMIDDELBARE TILTAK: Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, mener regjeringen bruker for lang tid på å endre dagens fastlegeordning. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Helseministeren svarer

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skjønner at mange leger vil ha fortgang i prosessen.

– Det er veldig viktig for meg å understreke at vi legger ikke opp til en lang utredning. Ekspertutvalget skal jobbe raskt. Det her er ikke en pauseknapp eller trykk på bremsen. Min fot er på gasspedalen, og jeg skjønner at mange er utålmodige, sier hun.

Samtidig erkjenner hun at dette er en krevende situasjon for helse-Norge.

– Fastlegeordningen er grunnmuren i helsetjenesten våres. Vi jobber raskt for å løse utfordringen, og for å gjøre ordningen attraktiv for fremtidens fastleger, sier hun og legger til:

– Men så er det dessverre ikke sånn at statsbudsjettet blir vedtatt måned for måned. Nå er vi straks ferdige med årets budsjett, og da vil jeg legge fram tiltak for fastlegeordningen i 2023-budsjettet.

TAR TID: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at det tar tid å bevilge mer penger til fastlegene. Foto: Marte Christensen / TV 2
TAR TID: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at det tar tid å bevilge mer penger til fastlegene. Foto: Marte Christensen / TV 2