Farida-dommen blir klaget inn til menneskerettsdomstolen

Høyesteretts ferske dom som innebærer at Farida (15) ikke får komme tilbake til Norge er farlig, advarer advokat Aril Humlen. Nå klager han saken inn til Strasbourg.

Farida Khurami var fem år da hun kom til Norge, og ble tvangsutsendt fra Dokka til Afghanistan sammen med foreldrene i 2015.Familien har siden forsøkt å få tilbake til Norge, og vant fram mot Utlendingsnemnda (UNE) i tre rettsrunder.Men UNE gjorde deretter et nytt vedtak, og fikk i den nye dommen fra Høyesterett medhold i at det var grunnlag for å ta fra familien flyktningstatusen og returnere dem til Kabul.Det hjalp ikke at FNs høykomissær for flyktninger (UNHCR) stilte

Mer innhold fra TV 2