UNNSKYLDER SEG: Kjell Ingolf Ropstad kommer med en beklagelse til Viggo Kristiansens psykolog, Atle Austad. Sistnevnte godtar ikke unnskyldningen. Foto: Frode Sunde / Per Haugen / TV 2
UNNSKYLDER SEG: Kjell Ingolf Ropstad kommer med en beklagelse til Viggo Kristiansens psykolog, Atle Austad. Sistnevnte godtar ikke unnskyldningen. Foto: Frode Sunde / Per Haugen / TV 2
BANEHEIA:

Får unnskyldning fra Ropstad – er fortsatt rasende

Psykolog Atle Austad var blant de første som trodde på Viggo Kristiansen, noe som fikk konsekvenser for ham. Nå beklager en av Austads kritikere, men Austad godtar ikke beklagelsen.

Mens Kristiansen sonet dommen på 21 års forvaring i Ila fengsel, gikk han til terapi hos Austad.

Psykologen trodde lenge at Kristiansen var skyldig, men da han leste dommen mot ham, stusset Austad.

Han reagerte på flere av bevisene.

Særlig det såkalte mobilbeviset, som Riksadvokaten nå mener indikerer at Kristiansen var hjemme da drapene skjedde, gjorde at Austad ikke klarte å slå seg til ro med rettens avgjørelse.

Da Austad ga uttrykk for at han trodde Kristiansen var uskyldig, ble han satt under tilsyn av Fylkeslegen i Oslo og Akershus.

Det ble også en sak for pressen.

Ropstad ut mot psykologen

Daværende nestleder i justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), uttalte til NRK at han støttet at det ble opprettet en tilsynssak mot Austad.

Ropstad sa også følgende til NRK i 2014:

– Det er spesielt at psykologen forteller til Viggo at han er uskyldig.

Austad har selv vært åpen på at tilsynssaken og den påfølgende oppmerksomheten har vært krevende å stå i.

– Det han gjorde, var uetisk. Som nestleder i justiskomiteen gikk han ut og fordømte meg – åpenbart på grunn av hans nære bånd til Ada Sofie Austegard. Det er han som har blandet rollene sine.

Etter at Riksadvokaten besluttet at Kristiansen må frifinnes, tok TV 2 kontakt med Ropstad.

Nå vil han beklage til Austad.

Trodde de hadde rett mann

I en e-post til TV 2 skriver den tidligere KrF-lederen at han var blant dem som hele tiden har trodd at det var DNA-bevis mot to gjerningsmenn.

Derfor trodde han at de rette personene var dømt i saken.

– Når Fylkeslegen åpnet tilsyn, understreket det alvoret i saken som jeg også delte, skriver Ropstad og fortsetter:

– Når vi nå har en helt annen sak er det lett å si at jeg tok feil i 2014, og jeg vil gjerne beklage overfor psykologen at jeg bidro til å gjøre situasjonen vanskelig for ham.

BEKLAGER: Stortingsrepresentant og tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad beklager til Atle Austad. Foto: Truls Aagedal / TV 2
BEKLAGER: Stortingsrepresentant og tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad beklager til Atle Austad. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Godtar ikke unnskyldningen

Austad er ikke fornøyd med beklagelsen.

– Det er altfor sent og altfor enkelt. Han skulle gått ut og beklaget da Fylkeslegen var ferdig med sitt tilsyn. Det nytter ikke å komme med en dårlig unnskyldning nå, syv år for sent.

Tilsynet konkluderte i 2015 med at Austad ikke hadde gjort noe galt, og i den forbindelse kontaktet han Ropstad på Messenger.

Messenger-meldingene mellom Austad og Ropstad

9. april i 2015 skrev Atle Austad følgende til Kjell Ingolf Ropstad:

Hei Kjell Ingolf Ropstad.

Jeg er "baneheiapsykologen". jeg regner med at du har fått med deg at tilsynet mot meg hos fylkesmannen er avsluttet og jeg regner med at du har lest konklusjonen. Du var jo veldig opptatt av dette tilsynet i media den 28 august 2014. du sa blant annet at det var avgjørende hva fylkesmannen konkluderte med i tilsynet. Jeg vet ikke helt hva du mente med avgjørende, altså i forhold hvilke potensielle konsekvenser du refererte til dersom tilsynet gikk i min favør eller eventuelt min disfavør. Det vil jeg gjerne at du redegjør for hva du tenkte om. Det er vel da rimelig å anta at du tenkte på bestemte lovhjemler som kunne bli tatt i bruk ved eventuelt feil i behandlingen. Og hva du tenker fylkesmannens konklusjon kan medførefor meg nå som den var meget positiv.

Nå har tilsynet gått i min favør, både hos Fagetisk Råd i Psykologforeningen,og hos Fylkesmannen. Det var faktisk ikke en eneste linje med kritikk i det 10 siders lange tilsvaret fra Fylkesmannen. Og behandlingen var gjennomført etter god skikk, altså god behandling. Hva tenker du bør bli konsekvensen av det?

Jeg har registrert at du kan tolkes som en som ikke ønsker at Viggo Kristiansen skal ut av fengsel. Kanskje spesielt opplever jeg det ved at Austegård har lagt ut på sin facebooksider at du har gitt klart uttrykk for at du er en stor beundrer av hennes stiftelse og stiftelsens arbeid. Og det er jo mer enn godt dokumentert hva Austegård tenker om løslatelse for Viggo Kristiansen. Jeg er faktisk ikke så opptatt av Austegård her. Hun må få mene det hun vil og si hva hun føler innen lovens grenser. Men jeg stiller meg undrende til hva du Ropstad egentlig er ute etter. Fordi når du er en stor tilhenger av Austegård sin stiftlese og det denne står for, stiller jeg meg undrende til din habilitet i forhold til din rolle som nestleder i justiskommiteen. Bør ikke du være nøytral i forhold til enkeltsaker når du uttaler deg i den rollen?

At du mener noe om forvaring generelt er jo rimelig. Men å engasjere deg i å motsette deg løslatelse for en enkeltperson med forvaring, som du i tillegg ikke vet noe som helst om de siste 15 årene, blant annet hans utvikling, det finner jeg svært påfallende i din rolle i justiskommiteen.

Det jeg dog finner mest påfallende og ikke minst svært alvorlig, er hva du i pressen uttalte deg om i forhold til meg som psykolog og min terapi med Viggo Kristiansen. Du skrev at jeg har fortalt klienten at han er uskyldig dømt. Dette er en svært alvorlig påstand fra deg at jeg har sagt. Spesielt fordi den ikke medfører et snev av riktighet. Viggo Kristiansen har aldri erkjent skyld i Baneheiadrapene. Jeg har aldri fortalt ham noe som helst om hans skyld. Det kommer ikke fra mine journaler. Det kommer ikke fra min munn. Det kommer ikke fra meg i det hele tatt. Du påstår altså at jeg skal ha fortalt Viggo Kristiansen at han er uskyldig dømt-og du sier det i media. Jeg ber deg dokumentere hvor du har denne informasjonen fra.

Hele Norge får inntrykk fra en politiker i en svært viktig posisjon, og med høy grad av troverdighet, at jeg er ansvarlig for at Viggo Kristiansen mener han er uskyldig dømt. Og jeg får ikke muligheten til å dementere det. Fylkesmannen har gitt meg beskjed om å ikke kommentere uttalelser i media før tilsynet er avsluttet. Og det er først nå. Om du mener du er feilsitert, så har du aldri dementert den uttalelsen senere i media. Altså står du inne for det du sier.

Nå har Fylkesmannen gått meget grundig til verks i dette tilsynet,og ikke funnet noe å sette fingeren på i min behandling av klienten. De ville selvfølgelig ha konkludert med at jeg hadde opptrådt uforsvarlig om det var jeg som hadde fortalt Viggo Kristiansen at han var uskyldig dømt. Det sier seg jo selv. Men du hevder det uten å ha sett en eneste linje i min pasientjournal fra terapien med Viggo Kristiansen. Og totalt uten å kunne dokumentere din uttalelse om hva jeg har sagt. Altså på ren og skjær egen fantasi har du hengt meg ut for hele Norge. Og det skal godt gjøres å tolke det på annen måte at du har gjort det for å skade meg og forsvarligheten av min terapi med Viggo Kristiansen. Jeg har fått en rekke tilbakemeldinger fra kollegaer som har reagert meget sterkt på din uttalelse, og som mener det er en særdeles alvorlig påstand å rette mot meg. Jeg er enig i det. Og jeg ser det absolutt som problematisk at du hevder dette i regi av å være nestleder i justiskommiteen. Jeg kan ikke se at det står i justiskommiteens arbeidsoppgaver at det er å henge ut en psykolog som uansvarlig behandler uten grunnlag for å kunne si det, og i den hensikt å fremme en parts sak i en konkret straffesak. Dette er ikke ryddig, og jeg undrer meg om det er lovlig. Jeg har en vag antagelse av at det å henge ut andre urettmessig, deevaluere, diskvalifisere, og forsøk på karakterdrap og dermed et forsøk på skade meg som fagperson og min behandling med Viggo Kristiansen ikke er lovlig. Og det er spesielt alvorlig fordi det ikke gjenspeiler virkeligheten. Er det justiskommiteens mandat?

Er det akseptabelt at justiskommiteens nestleder gjør dette i media?

Jeg aksepterer det ikke. Jeg har nå vært gjennom et tilsyn med en innledning i media som var svært belastende og skremmende. Det har kostet meg et halvt år med bekymringer og utrygghet i forhold til tilliten til de som har makt i dette samfunnet. Du har makt. Og du misbruker den etter mitt syn i denne saken. Selvsagt skader det meg. Selvsagt plager det meg. Det er en stor belastning å bli uthengt som en uforsvarlig psykolog i media uten grunn for det.

Jeg har bestemt meg for å reagere mot det du gjorde. Jeg vil ikke la det passere ubemerket. Foreløpig har jeg tenkt å velge en av to reaksjoner mot deg i denne saken.

Jeg liker å gi mennesker en sjanse når de gjør alvorlige feil. Fordi jeg tror på det gode i alle mennesker, og har et grunnleggende menneskesyn som går ut på at de færreste egentlig ønsker å påføre andre lidelse. Men at feil begås fordi det ikke alltid er så godt gjennomtenkt eller man blir emosjonelt engasjert eller liknende.

1) jeg forventer at du går ut i media og offentlig beklager dine uttalelser den 28.8.14, og ber meg offentlig om unnskyldning for at du urettmessig hevdet at jeg skal ha fortalt Viggo Kristiansen at han var uskyldig dømt. Såpass forventer jeg etter det ubehag dine uttalelser i det offentlige rom har påført meg. Da legger jeg i tilfelle saken død etter det.

2) alternativt vil jeg klage deg inn til leder av justiskommiteen, eventuelt stortingspresidenten, og orientere media om dette samtidig. Poenget er at jeg vil ha dine kommentarer dementert for hele Norge, siden hele Norge leste det du feilaktig skrev om meg.

Om det viser seg at du ikke er i stand til å ta ansvaret for det du har uttalt deg om, så er det ikke betryggende i mine øyne at du er medlem av justiskommiteen. Ikke at jeg har noen innflytelse på akkurat det, men jeg antar at det norske folk har forventninger til de som sitter sentralt i denne kommiteen, at de opptrer mest mulig ryddig og korrekt jmf norsk lovverk.

Jeg ser frem til en tilbakemelding fra deg på denne henvendelsen.

Om jeg ikke hører noe innen relativt kort tid (en uke er vel rimelig tid), tolker jeg det som at du ikke vil forholde deg til dette, og det er et klart svar for meg. Som du sikkert forstår, er det ikke greit å bli behandlet dårlig selv om det er åpnet et tilsyn mot meg. Et tilsyn er for å undersøke en anklage, ikke en fellende dom. I denne saken ble det full frifinnelse av meg jmf anklagen.

Mvh

Atle Austad

Psykologspesialist (MNPF) /spesialist i Klinisk Sexologi (NACS)

Morgenen etter sender Austad følgende melding til Ropstad:

Jeg våknet opp med et spørsmål til jeg gjerne vil du skal forklare ut fra ditt engasjement i denne saken mot meg i NRK sørlandet den 28.8.14.

Du går langt i å antyde at jeg ikke har hatt som hensikt og mål i terapien å rehabilitere Kristiansen. Hvor henter du den informasjonen fra? Har du satt deg inn i lovverket og hva det sier om en psykolog får informasjon som gir grunn til å stille spørsmål ved om en klient eller andre som gjennom informasjon fra en klient kan ha blitt dømt uskyldig?

I så fall du ikke har det (hvilket det jo fremgår klart av dine utspill i NRK) så har jeg altså "PLIKT" til å varsle. Jeg anbefaler deg å lese slutning fra FER sitt tilsyn, som konkluderer med det og viser til helsepersonell loven og rettspraksis. Jeg vil hevde at det er noe du burde sette deg inn i før du går ut i media for å kritisere meg eller stillespørsmålstegn ved min terapi av Kristiansen.

Du spør deg heller ikke hvilket grunnlag denne psykologen kan ha for å bli bekymret for om dommen mot Kristiansen er feil, og at han dermed er uskyldig. Ville det ikke vært naturlig for en mann i din posisjon åogså reflektere rundt det i NRK den 28.8.14? Du er ensidig negativt rettet mot meg og stiller ingen kritiske spørsmål ved grunnlaget for mine tanker om skyld. Og du vet heller ikke på hvilken måte min bekymring har påvirket terapien. Det burde du vært avventende til.

Og en siste ting: burde ikke en i din posisjon undersøkt i hvilken sammenheng denne informasjonen fra psykologen kom frem? Altså hva har denne psykologen egentlig gjort? Og hva er grunnlaget for det han sier+ Jeg kan dokumentere alle mine "påstander" i den mailen som er grunnlag for tilsynet. Jeg har alle papirer som dokumenterer at det er grunn til å bli bekymret. Jeg kan ikke huske at du har kontaktet meg for å få vite hva det er?

Burde du ikke sjekkekildemateriale før du uttaler deg på en måte som går langt i å antyde uforsvarlig terapi? Som mann i gata eller privatperson kan du antyde hva du vil. Men ikke som nestleder i justiskommiteen. Disse momentene vil jeg også at du sier noe om

i svaret mot meg. For du er vel enig i at man ikke skal henge ut mennesker uten en riktig og rettferdig og sannferdig rettergang der alle beviser i en sak er gjort tilgjengelige for den dømmende instans?

Og du er vel enig i at karakterdrap forut for en sak kan skade den tiltalte (altså meg ifht FER og fylkesmannen)? Politikere i din posisjon som uttaler seg kan vekke frykt hos den dømmende instans for å mene noe annet enn deg. Det skjedde ikke i disse tilsynene.

Men det skjer jo stadig vekk ellers. Men burde ikke du være bevisst og varsom med når og hvordan du går ut og ordlegger deg? Jeg mener bestemt at du har gjort mye galt ved å gå ut som du har .Men det har jeg allerede redegjort for i den forrige melding.Og ser du det ikke selv vil jeg selvsagt ikke dømme deg i media førdet tilsynet som da eventuelt skal vurdere deg har kommet til en konklusjon.

Men jeg vil selvsagt redegjøre for i media de punktene jeg er kritisk til i din måte å forholde deg til denne saken for. Det som er åpenbart og dokumenterbart.

Og det står jo svart på hvitt i media! Du opplever meg nok som ganskeengasjert nå i forhold til hvordan jeg har blitt behandlet i media av deg (og andre som vil måtte svare for sine uttalelser i de instanser de må svare til).

Begrunelsen er at jeg har gått i 6 måneder og blitt meget preget av det. Jeg har fått mye negativekommentarer og antydninger, og jeg har ikke kunnet forsvare meg førtilsynet var avsluttet. Derfor kommer selvsagt mine reaksjoner nå og ikke før.

Det har gått en uke siden jeg henvendte meg til deg. Du har ikke svart. Det tolker jeg som at du heller ikke har tenkt til å svare. Da setter jeg i gang en klageprosess som jeg varslet deg om. Til orientering.

Atle Austad

20. april i 2015, fem dager etter den første meldingen, svarer Ropstad:

Hei!

Beklager sent svar. Ikke alltid jeg får sjekket Facebook like ofte, bruker stort sett mailen min til slike henvendelser.

Jeg har forståelse for at du har vært i en vanskelig situasjon, men samtidig er du sitert på at du mener Kristiansen er uskyldig: http://www.nrk.no/sorlandet/psykolog-ma-svare-for-behandling-1.11901695

Da NRK ringte meg i sin tid veide jeg mine ord grundig. Det var de som viste meg sitatene dine og sa du mente han var uskyldig. Saken er jo her: http://www.nrk.no/sorlandet/_-tilsynssak-er-avgjorende-1.11902922

Jeg sa jeg var glad det var tilsynssak fordi det er ikke jeg som skal avgjøre om du gjør jobben din, men fylkeslegen. Men jeg mener like fullt fortsatt at det er spesielt dersom du skulle mene at Kristiansen er uskyldig samtidig som du er hans psykolog.

Mitt engasjement knyttet til forvaring er at minstetid der har vært kortere enn på 21 års fengsel. Og at rehabilitering/ettervern må bli bedre. Nå er loven heldigvis endret. Vi vet jo at mange av de forvaringsdømte vil komme ut igjen, mens andre aldri vil slippe ut. Jeg har selvsagt ikke engasjert meg i at Kristiansen aldri skal ut. Jeg har tillit til at domstolene fatter de riktige vurderingene om når han skal ut igjen - og for så vidt også om han er skyldig eller ikke.

Mvh

Kjell Ingolf

Senere skriver Austad en ny melding til Ropstad der han gjentar sine argumenter, men uten at han får svar på denne.

– Jeg oppfordret ham til å dementere det han hadde sagt. Da burde han offentlig sagt det var flott å se at tilsynet viste at behandlingen min var god, mener Austad.

– Ikke greit

Bilder i sosiale medier viser at Ropstad og Ada Sofie Austegard, moren til drapsofferet Stine Sofie Sørstrønen (8) og grunnleggeren av Stine Sofies Stiftelse, kjenner hverandre.

Austad mener KrF-politikeren ikke har satt seg inn i grunnlaget for tilsynet.

– Det er i hvert fall ikke greit når man skal uttale seg som nestleder i justiskomiteen.

Kjell Ingolf Ropstad ønsker ikke å kommentere Austads reaksjon på beklagelsen hans.

Ada Sofie Austegard har ikke besvart TV 2s henvendelse om denne saken.