IKKE MULIG: Regjeringen har ingen muligheter til å innføre strakstiltak for å redusere ventetiden på pass, ifølge justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Frode Sunde / TV 2
IKKE MULIG: Regjeringen har ingen muligheter til å innføre strakstiltak for å redusere ventetiden på pass, ifølge justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Frode Sunde / TV 2
Passkrisen:

Får kritikk: – Mulig å løse på andre måter

Et flertall på Stortinget krever strakstiltak fra regjeringen for å lette på passproblemene. Men kravet er ikke mulig å etterkomme, ifølge justisministeren.

Tirsdag valgte et flertall på Stortinget å overkjøre regjeringspartiene, og ba dem innføre strakstiltak for å håndtere passkrisen.

Det er imidlertid ikke mulig, fastslår regjeringen.

– Det er en alvorlig situasjon. Det å legitimere seg med pass er en grunnleggende rettighet, og nå ser vi at råvaremangel hos produsenten gjør at vi etter all sannsynlighet ikke kommer til å kunne levere nok pass mot sommeren, sier sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til TV 2.

– Ingen «quick fix»

Mehl sier regjeringen snur alle steiner i forsøket på å finne alternative løsninger så lenge råvaremangelen vedvarer. Det ser imidlertid ikke ut til at en løsning er nærstående.

– Produsenten klarer rett og slett ikke å levere nok pass og ID-kort, så det er ingen «quick fix» på dette. Men jeg er opptatt av at vi får sett på alle muligheter for at nordmenn skal få reise og legitimert seg.

Å gi nødpass til alle som har behov for pass i sommer er heller ikke et alternativ, ifølge Mehl. Også på nødpass-fronten er det råvaremangel, og det prioriteres strengt.

– Vi er nødt til å ha nødpass tilgjengelig for de som har et helt akutt behov for å reise. Noen får nødpass, men vi har ikke nok til å løse passkrisen på denne måten.

Foreslo strakstiltak

I en pressemelding tirsdag oppfordret stortingsrepresentant fra Venstre, Ingvild Thorsvik, til å få løst problemene som holder reiselystne nordmenn i Norge nok en sommer.

– Etter to år med pandemi er folk ivrige på dra på tur igjen. Det er synd hvis kapasitetsproblemer fører til at folk må bli hjemme for tredje år på rad, uttalte Thorsvik.

SIER NEI: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) støtter ikke forslaget om strakstiltak. Foto: Truls Aagedal / TV 2
SIER NEI: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) støtter ikke forslaget om strakstiltak. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Et flertall på Stortinget, bestående av Høyre, Venstre, SV, Rødt og Frp, gikk inn for et forslag som krever at regjeringen innfører tiltak for å få bukt med passproblematikken.

– Stortinget ber regjeringen gjennomføre strakstiltak med sikte på å redusere ventetid for å få nytt pass, eksempelvis gjennom å utvide åpningstider på kveldstid og i helgene, samt å øke bemanningen på passkontor med stor pågang, heter det i forslaget.

Regjeringspartiene Ap og Sp støtter ikke forslaget, men er i mindretall på Stortinget.

Advarer

Justisministeren er imidlertid svært skeptisk til forslaget som er fremmet. Hun frykter det kan gi folk et ubegrunnet håp om at passproblemene vil løse seg.

– Jeg vil advare opposisjonen mot å skape falske forhåpninger. De tiltakene Stortinget nå kommer til å vedta innførte regjeringen i mars, sier Mehl.

ADVARER: Justisministeren sier regjeringen ser på alle muligheter for alternative måter å legitimere seg på så lenge passkrisen vedvarer. Foto: Frode Sunde / TV 2
ADVARER: Justisministeren sier regjeringen ser på alle muligheter for alternative måter å legitimere seg på så lenge passkrisen vedvarer. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun poengterer at det er råvaremangel, og ikke bemanningssituasjonen ved passkontorene, som er den viktigste årsaken til at svært mange nordmenn nå må vente månedsvis på time til pass og å få passet.

– Går det an å legitimere seg på en annen måte, for eksempel innføre bankkort-identifisering?

– Dette er jo en type løsning som er noe av det vi vurderer, men jeg ønsker å komme tilbake til hvilke muligheter som eventuelt finnes, sier justisministeren.

Kan være lovstridig

Jussprofessor ved universitetet i Oslo, Benedikte Moltumyr Høgberg, sier en vedvarende mangel på passleveranse kan være lovstridig. Hun viser til Grunnloven § 106.

INGEN UNNSKYLDNING: Jusprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg sier regjeringen enten må regulere kravene om dokumentasjon - eller finne alternativer til okumentasjon. Foto: Universitetet i Oslo
INGEN UNNSKYLDNING: Jusprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg sier regjeringen enten må regulere kravene om dokumentasjon - eller finne alternativer til okumentasjon. Foto: Universitetet i Oslo

– Grunnloven sikrer såkalt fri bevegelighet, blant annet retten til å reise inn og ut av landet. Rettslig sett står det ingenting om pass eller dokumentasjonskrav, sier Høgberg.

Ettersom det er myndighetene selv som stiller et dokumentasjonskrav, står de også ansvarlige for å sørge for at norske statsborgere skal ha muligheten til nettopp å få den typen dokumentasjon.

– Når myndighetene stiller krav om dokumentasjon må de selv sørge for at det er tilgjengelig for statsborgere. De har en helt eksplisitt rett til å reise inn og ut, fastslår jusprofessoren.

Regjeringens plikt

Høgberg er også kritisk til at passmangelen har vært en varslet krise i mer enn et år, og mener argumentet om råvaremangel derfor ikke er en tilstrekkelig unnskyldning.

– Det er råvaremangel i mange bransjer nå, men det er tross alt myndighetene selv som stiller krav til hvilke råvarer de trenger for disse dokumentene. Det er fullt mulig å lage midlertidig dokumentasjon for reisende på andre materialer.

Professoren understreker mulighetene som finnes utover de rammene regjeringen har satt.

– De kan lage dokumenter som ikke er forfalskbare. Dette er deres plikter etter Grunnloven, sier Høgberg.

TV 2 har lagt frem kritikken for justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), som ikke har ytterligere kommentarer til saken.

Ikke nok til alle

Politidirektoratet har heller ingen oppløftende nyheter til de som venter på muligheten til å reise utenlands. Avdelingsdirektør Bjør Eirik Vandvik sier ventetiden kan strekke seg opp mot 10 uker i juli.

– Det er kapasiteten hos leverandøren som er proppen. De klarer ikke å produsere nok i forhold til etterspørselen, sier Vandvik.

Passene består av komponenter som papir av silke og bomull, plastikk og en chip. Det skal være problemer med å dekke behovet for samtlige av komponentene.

Det har skapt tilsvarende utfordringer for nødpass, og politidirektoratet jobber nå med å utarbeide en veileder for hvem som skal få nødpass i sommer.

– Vi har forsøkt å få flere nødpass, men det går ut over leveransen av vanlige pass. Uansett hvordan man vrir og vender på det blir det for få nødpass og vanlige pass, forteller Vandvik.

– Vi er forferdelige lei oss for at denne situasjonen har oppstått. Mange vil også få fremover, men vi kan ikke gi til alle.