VALGKORT: Den norske kirke får mange henvendelser fra ikke medlemmer som har fått valgkort til kirkevalget.  (Foto: Gorm Kallestad/SCANPIX)
VALGKORT: Den norske kirke får mange henvendelser fra ikke medlemmer som har fått valgkort til kirkevalget. (Foto: Gorm Kallestad/SCANPIX)

Får kirkevalgkort uten å være medlem av statskirken

Nå prøver Kirkerådet å komme til bunns i saken.

Mange som er utmeldt eller aldri har vært medlemmer av Den norske kirke får likevel tilsendt valgkort til årets menighetsrådsvalg.

Flytte-trøbbel

Mistanken er at det kan være en sammenheng mellom feilregistreringen og flytting i perioden etter forrige kirkevalg i 2009 og at problemene ligger hos Folkeregisteret, skriver Dagen.

Fagdirektør Bengt Unnerud i Kirkerådets seksjon for IKT, bekrefter at det er en problemstilling de jobber med.

– Det er en av tingene vi sjekker. Vi har nær kontakt med andre offentlige registre, men vil avklare om dette skyldes en intern feil før vi går videre, sier Unnerud til Dagen.

Feilkobling

Kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet, Trude Evenshaug, sier til Dagen at hun verken kan avkrefte eller bekrefte at det skjer en form for feilkobling i Folkeregisteret.

– Vårt register er koblet opp mot Folkeregisteret, og vi registrerer at det er feil hos dem, rett og slett fordi vi får veldig mange valgkonvolutter i retur.

26.000 sendte valgkort i retur

Evenshaug påpeker at det er mange muligheter for feilregistreringer i kirkens medlemsregister.

– Det store feilgrunnlaget er at registeret ble opprettet på bakgrunn av Folkeregisteret. Når man putter hele befolkningen inn i kirkeregisteret sier det seg selv at mange må ut.

Kirkerådet ga folk mulighet for å gi en tilbakemelding med en returkonvolutt ved forrige valg i 2009. Nesten 26.000 nordmenn benyttet seg av muligheten da. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2