Får ikke vite om feilmedisinering

De fleste pasienter som blir feilmedisinert får ikke vite om det. Flere hundre dør på grunn av feilmedisinering hvert år.

En studie gjort ved St. Olavs hospital i Trondheim og publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening, viser at bare 23 prosent av pasientene som ble feilmedisinert, fikk vite om det.

Olav Spigset, professor og overlege ved St. Olavs hospital, er en av legene bak undersøkelsen. Han er ikke overrasket over den lave andelen pasientvarslere.

– Nei, andre undersøkelser har vist det samme. Men vi ble overrasket over et annet aspekt, at bare én prosent informerte pasienten om Norsk Pasientskadeerstatning, sier Spigset til Dagsavisen.

Ikke alle feilmedisineringer er skadelige. Det kan for eksempel være snakk om å få en litt for svak hodepinetablett. Samtidig viser undersøkelsen fra Trondheim at det også kan være tilfeller hvor legen regner feil og ti- eller hundredobler dosene.

Øystein Flesland er leder av Nasjonal enhet for pasientsikkerhet og advarer mot følgene av manglende pasientvarsling.

– Hvis man ikke lærer av små feil, vil det til slutt skje en stor feil, påpeker han. En undersøkelse Helsetilsynet gjorde i 2002, viste at mellom 500 og 1.000 dør som følge av feilmedisinering hvert år her i landet. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2