Stad skipstunnel:

Familiehuset skal jevnes med jorden – nektes erstatning

KJØDE (TV 2): De nektes erstatning for dette familiehuset fordi staten ikke har bevilget penger til verdens første skipstunnel.

OPPRØTTE: Fritidsboligen til Lena Steinsgard, Vidar Berge og resten av familien skal rives når Stad skipstunnel kommer. Men familien er svært kritisk til Kystverket, som nekter å betale ut erstatning før tunnelen er finansiert. Foto: Arne Rovick  / TV 2
OPPRØTTE: Fritidsboligen til Lena Steinsgard, Vidar Berge og resten av familien skal rives når Stad skipstunnel kommer. Men familien er svært kritisk til Kystverket, som nekter å betale ut erstatning før tunnelen er finansiert. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Det har vært en veldig uryddig prosess med Kystverket. Vi er både opprørte og provoserte, sier Vidar Berge og søskenbarnet Lena Steinsgard til TV 2.

De representerer familien som har mistet fritidsboligen sin på Teigane i Kjøde på Nordvestlandet, men som ikke har fått erstatningsoppgjør fra Staten.

Boligen må sammen med flere bolighus i bygda vike plass når verdens første skipstunnel skal bygges her. Stad skipstunnel blir 1,7 kilometer lang, 36 meter bred og 50 meter høy. Gigantprosjektet er prioritert i Nasjonal transportplan 2018–2029.

– Toppen av tunnelåpningen vil være helt opp til huset her, forklarer Berge.

TUNNELLINNSLAG: Rett under huset på Teigane kommer Stad skipstunnel. Dronefoto: Kristian Haug Hansen / TV 2
TUNNELLINNSLAG: Rett under huset på Teigane kommer Stad skipstunnel. Dronefoto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Familien synes det er leit at huset på Teigane skal jevnes med jorden, men de hilser likevel skipstunnelen velkommen så lenge de får erstatning til å bygge en ny fritidsbolig.

Krevende

Men nå har de havnet i en bitter konflikt med Kystverket om kompensasjon for tvangsinnløsning av boligen.

– Kystverket har tatt saken inn for rettsapparatet for å få stanset skjønnet som skal legges til grunn for erstatningen. Begrunnelsen er at det ikke er bevilget penger til Stad skipstunnel over statsbudsjettet. For meg er det helt ubegripelig, sier Vidar Berge til TV 2.

Han forteller at det har vært følelsesmessig krevende å flytte ut av huset som har betydd så mye for så mange i familien.

– Så får vi på toppen tilleggsbelastningen med at Kystverket prøver å stanse erstatningsprosessen for huset som vi er tvunget til å gi fra oss. Det er uhørt og opprørende, mener Berge.

– Tilbud småpenger

Familien mener Kystverket i en tidlig fase var positive. På et folkemøte kom de med det som ble oppfattet som lovnader om kompensasjon tilsvarende det å sette seg opp et nytt hus.

– Vi ble egentlig ganske beroliget. Da får vi bygge en ny fritidsbolig en annen plass i Norge for å holde familien samlet og ha det moro sammen. Det vil koste cirka sju millioner kroner å sette opp et tilsvarende hus i nabobygda, så et beløp i nærheten av det ville være et rimelig beløp, mener Berge.

FRAFLYTTET: I sommer måtte Kjell Berg (f.v.), Mona Blomqvist, Lena Steinsgard, Vidar Berge og Haldis Teigen i hui og hast flyttet ut av familiens fritidsbolig her på Kjøde. Foto: Arne Rovick  / TV 2
FRAFLYTTET: I sommer måtte Kjell Berg (f.v.), Mona Blomqvist, Lena Steinsgard, Vidar Berge og Haldis Teigen i hui og hast flyttet ut av familiens fritidsbolig her på Kjøde. Foto: Arne Rovick / TV 2

Halvparten av grunneierne i Kjøde har inngått avtale med Kystverket, med erstatning opp mot ni millioner kroner. Da turen kom til familien med huset på Teigane, ble de tilbudt 1,6 millioner kroner.

– Sammen med tilbudet så fikk vi en melding om at hvis ikke vi aksepterte det tilbudet, så ville Kystverket ta saken til retten, forteller Vidar Berge.

De aksepterte ikke tilbudet.

– Da hadde vi ingen annen utvei enn å stole på at skjønnsretten ville hjelpe oss å gi oss en fair kompensasjon som vi kunne leve med, sier familiens talsmann.

Forståelse hos retten

Kystverket hadde det så travelt med å overta eiendommen at familien måtte flytte ut innen 26. juni.

– Vi valgte å flytte for å unngå tvangsutkastelse, og aksepterte at kompensasjonen skulle fastsettes av tingretten, forklarer Berge.

De reagerer derfor sterkt på at Kystverket plutselig snudde og ville stoppe prosessen.

– Vi har så sterke følelser knyttet til det huset. Det var følelsesmessig krevende for alle i familien å måtte tømme huset og ikke engang få lov til å disponere det til over sommeren, sier Berge.

SØSKENBARN: Lena Steinsgard og Vidar Berge er svært misfornøyd med Kystverkets håndtering av kompensasjonen til de som må rive husene på grunn av Stad skipstunnel. Foto: Arne Rovick  / TV 2
SØSKENBARN: Lena Steinsgard og Vidar Berge er svært misfornøyd med Kystverkets håndtering av kompensasjonen til de som må rive husene på grunn av Stad skipstunnel. Foto: Arne Rovick / TV 2

Sogn og Fjordane tingrett ga i juni Kystverket medhold i at skjønnet skulle stanses av budsjettmessige årsaker.

– Retten finner, etter en helhetlig og samlet vurdering, at det fremstår som mest hensiktsmessig at en videre behandling av saken utstår til et nytt vedtak er truffet av Stortinget.

Men retten har også forståelse for argumentene til Berge og hans familie.

– Flere av de forhold som partene anfører til støtte for sitt syn er, isolert sett og samlet, vektige moment. Retten finner likevel etter en samlet vurdering at disse hensynene må vike for behovet og viktigheten av å avvente Stortingets videre og nye behandling av saken.

Gulating lagmannsrett opphevet torsdag denne avgjørelsen på grunn av saksbehandlingsfeil hos tingretten. Dermed blir det ny behandling i tingretten om spørsmålet om skjønnet skal stanses.

– Selv om tingretten har gjengitt lovens kriterium, kan det ut fra begrunnelsen ikke leses hvordan tingretten har vurdert de private partenes konkrete behov for hurtig behandling opp mot statens konkrete behov for at saken stanses, heter det i kjennelsen.

– Urimelig

Vidar Berge og familien opplever prosessen som svært belastende og opprivende.

TOMT: Rett før sommeren måtte familien i all hast flytte ut av fritidsboligen. Foto: Arne Rovick / TV 2
TOMT: Rett før sommeren måtte familien i all hast flytte ut av fritidsboligen. Foto: Arne Rovick / TV 2

– De blir satt i en helt uakseptabel og vanskelig situasjon av staten. De har blitt fratatt muligheten til å benytte fritidsboligen og har heller ikke mulighet til å anskaffe ny fritidsbolig når skjønnet ikke blir gjennomført. Det fremstår helt urimelig, skriver familiens advokat, Reidar Andresen, i et av prosesskrivene til domstolen.

Staten står nå som formell eier av huset, og familien har ingen adgang til det fraflyttede huset.

Men Kystverket var imøtekommende og låste opp da familien og TV 2 ønsket seg inn i det tomme og rivingsklare huset.

– Dette har vært vårt ferieparadis. Denne plassen har betydd så mye for oss. Jeg kjenner det er rart og trist å komme inn hit igjen, sier Lena Steinsgard.

FAMILIESAMLING: Steinar Teigen (f.v.), Atle Jon Teigen, Haldis Slettebø Teigen, Jenny Steinsgard, Anne-Britt Skårn Teigen, Haldis Berge og Ola Slettebø Teigen på julebord i familieboligen. Foto: Privat.
FAMILIESAMLING: Steinar Teigen (f.v.), Atle Jon Teigen, Haldis Slettebø Teigen, Jenny Steinsgard, Anne-Britt Skårn Teigen, Haldis Berge og Ola Slettebø Teigen på julebord i familieboligen. Foto: Privat.

De føler seg maktesløse i den lille manns kamp mot den store staten.

– Det har vært en veldig uryddig prosess. Vi har møtt et kystverk som har vært veldig lite imøtekommende og som har vært totalt uten empati, mener Vidar Berge og Lena Steinsgard.

De ble ekstra provosert da finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og daværende fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) dukket opp i Selje i september.

Her ble det feiret med kake da de kom med nyheten om at verdens første skipstunnel skal ut på anbud.

– Vi er jo vant med at når det når det er valg, så stiller jo politikere opp og lover gull og grønne skoger. Det er ganske provoserende at en står fram i media og forteller at det nå er det bevilget penger til å starte opp skipstunnelen mens vi står her og ikke får penger fra det huset som vi er blitt tvunget til å gi fra oss. Det synes jeg uhørt, mener Vidar Berge.

Prosjektleder Terje Skjeppestad i Kystverket forstår at familien reagerer.

PROSJEKTLEDER: Terje Skjeppestad vedgår at prosessen ikke har vært ryddig. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2
PROSJEKTLEDER: Terje Skjeppestad vedgår at prosessen ikke har vært ryddig. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Jeg skjønner jo at de synes det har vært uryddig. Det er sterkt beklagelig at de har havnet i denne situasjonen, sier prosjektlederen for Stad skipstunnel.

Han bekrefter at de har fått beskjed fra regjeringen via departementet om å sette grunnerverv på vent til det foreligger finansiering i statsbudsjettet.

– Det er svært uheldig, ikke minst for prosjektet og fremdriften der, men også for beboerne der dette skulle vært oppe og avgjort, slik at de også kommer seg videre. For oss er det viktig å få avklart saken raskest mulig, sier Skjeppestad.

Han vedgår at ting kunne vært gjort annerledes i prosessen, også rundt hastverket med at familien måtte flytte ut før sommeren.

– Hadde vi visst hva som lå foran oss, så kunne vi kanskje sammen med beboerne funnet en annen løsning, mener Skjeppestad.