FÆRRE UNGE: Det er stadig færre unge som prøver cannabis - Norges mest brukte illegale rusmiddel. Foto: Nelson Antoine / AP
FÆRRE UNGE: Det er stadig færre unge som prøver cannabis - Norges mest brukte illegale rusmiddel. Foto: Nelson Antoine / AP

Færre unge har prøvd cannabis under pandemien

FHIs nye oversikt over narkotikabruk i Norge viser at pandemien har ført til at færre under 20 år prøver cannabis.

Ifølge en spørreundersøkelse utført av SSB for FHI, er cannabis det mest brukte illegale rusmidlet i Norge.

FHI publiserte en oppdatert versjon av rapporten Narkotikabruk i Norge onsdag.

En av fire nordmenn oppgir å ha brukt cannabis i løpet av livet, og rundt 5 prosent av befolkningen oppgir å ha brukt cannabis i løpet av de siste 12 måneder.

– De siste ti årene har narkotikabruken i Norge holdt seg på et stabilt nivå, og de siste funnene føyer seg inn i det mønsteret vi har sett tidligere, sier rådgiver og stipendiat i FHI, Thomas Anton Sandøy, til TV 2.

Samtidig kan pandemien ha påvirket statistikken på ett område.

De siste to årene er det færre av de yngste, de i aldersgruppen 16 til 20 år, som har prøvd cannabis.

– Nå ser vi at bruken i denne aldersgruppen har avtatt noe. Ettersom cannabisbruk for mange er en del av noe sosialt, kan det tenkes at bruken har gått ned fordi man i større grad har vært isolert, sier Sandøy.

Før pandemien var tallene for denne aldersgruppen på vei opp, men den har altså stanset opp og sunket. Dette er ifølge FHI også i tråd med andre undersøkelser.

– Det stemmer overens med andre undersøkelser, som for eksempel Ungdata sin funn.

De sentralstimulerende stoffene kokain, ecstasy/MDMA og amfetaminer er de mest brukte illegale rusmidlene etter cannabis.

– Tallene for denne typen rusmidler er stabile.

Ifølge undersøkelsen er samtlige illlegale rusmidler hyppigere brukt av menn enn kvinner.