KLIMAENDRINGER: I år måler Kantar at folk bryr seg mer om andre utfordringer, enn klima. Her fra en brennende regnskog i Brasil. Foto: Carl De Souza
KLIMAENDRINGER: I år måler Kantar at folk bryr seg mer om andre utfordringer, enn klima. Her fra en brennende regnskog i Brasil. Foto: Carl De Souza
Klimabarometeret 2022

Færre er opptatt av klima: – Absolutt et problem

Klima er ikke like viktig for befolkningen som tidligere, og det er særlig en gruppe som mister interessen. Det er dårlig nytt for regjeringens nye klimamål.

Det viser Kantars Klimabarometer for 2022, som kartlegger befolkningens holdninger i klimapolitiske spørsmål.

DEMONSTRASJON: Exctinction Rebellion er kjent for demonstrasjoner for klima. Færre er like opptatt av klima som dem. Foto: Truls Aagedal / TV 2
DEMONSTRASJON: Exctinction Rebellion er kjent for demonstrasjoner for klima. Færre er like opptatt av klima som dem. Foto: Truls Aagedal / TV 2

«Klimaendringer» ligger som nummer tre på listen over det folk mener er Norges største utfordringer, med en oppslutning på 38 prosent. For ett år siden lå saken som nummer to, med oppslutning på 48 prosent.

Peker på andre ting

Ifølge Kantar, og avdelingsleder Eva Fosby Livgård, har pandemi og krig satt sitt preg på årets resultater.

«Økende forskjeller» og «oppgaver i helsetjenesten» rangeres høyest dette året.

– Når færre peker på klimaendringer er det fordi befolkningen har blitt mer bekymret for hvilke konsekvenser den internasjonale økonomien vil få for landet vårt, sier Fosby Livgård.

– Aldri akutt nok

SKUFFET: Leder i Naturvernforbundet sier det er slitsomt at klima nedprioriteres. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
SKUFFET: Leder i Naturvernforbundet sier det er slitsomt at klima nedprioriteres. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, sier det er en stor utfordring at klimakrisen aldri oppleves akutt nok før det er for sent.

– Når det er veldig mange kriser som truer samtidig, så er det en forståelig, men slitsom tendens at det som oppleves å ligge lengst fremme, får minst plass hos folk, sier Gulowsen.

Liten tro på politikerne før toppmøte

I disse dager gjør regjeringen seg klar for å delta på klimatoppmøte i Egypt. Der vil klimaminister Espen Barth Eide (Ap) melde inn et nytt klimamål om at Norge vil kutte utslippene med minst 55 prosent innen 2030. Det opprinnelige målet var 50 prosent.

– Vi er nødt til å få en mye raskere fremdrift i klimapolitikken. Og den gode nyheten er at målet vi setter oss er ambisiøst, men det er like ambisiøst som det andre land som ligner på oss gjør, sier Barth Eide.

Siden 1990 har danskene kuttet klimagassutslipp med 43 prosent, svenskene med 34 prosent, mens Norge har kuttet sine utslipp med 4,5 prosent på samme tid, viser en oversikt fra Aftenposten.

Ifølge Kantars undersøkelse mener over halvparten av befolkningen at myndighetene gjør for lite for at vi skal tilpasse oss klimaendringer.

OPPRØR: Under valgkampen i fjor fikk klimapolitikken mye oppmerksomhet fra unge aktivister. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
OPPRØR: Under valgkampen i fjor fikk klimapolitikken mye oppmerksomhet fra unge aktivister. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er liten tvil om at velgerne forventer at politikerne går foran og viser vei, men det er ytterst få som mener regjeringen lykkes i dette arbeidet, sier Fosby Livgård.

Barth Eide sier regjeringen ikke kan gjøre dette alene.

– Det er viktig at næringsliv, investorer, forbrukere og folk flest også deltar i denne omstillingen, sier han.

Naturvernforbundet mener det er åpenbart at regjeringen gjør for lite, og er overrasket over at tallet ikke er enda høyere.

– Det finnes ikke en plan for å nå verken 50 prosent eller 55 prosent kutt. Den jobben gjenstår for regjeringen, sier Gulowsen.

Unge mister interessen

Slik deler befolkningens holdninger seg

- 13 prosent av befolkningen er «idealister». De er svært opptatt av klimaspørsmål og prioriterer hensynet til klima i det daglige.

- 47 prosent er «pragmatikere». De er opptatt av klimaspørsmål, men tar kun hensyn til klima der det lar seg gjøre.

- 27 prosent av befolkningen er «likegyldige». Litt opptatt, men lar sjelden hensynet til klima påvirke hverdagen.

- 10 prosent av befolkningen er avvisere. Ikke opptatt av det, og lar ikke hensyn til klima påvirke hverdagen.

Klimaengasjementet har de senere årene vært høyt i aldersgruppen under 30 år, men i årets måling er det færre yngre som peker på «klimaendringer» som en av de tre viktigste utfordringene Norge står overfor.

Oppslutningen blant de unge er på 40 prosent i år, mot 52 prosent i fjor.

– Det er absolutt et problem, sier Jonas Kittelsen, talsperson for aktivistgruppen Exctinction Rebellion.

– Samtidig kan det være at klimaengasjementet ikke nødvendigvis har gått ned, men at kortsiktige kriser prioriteres, legger han til.