TILFREDSHETEN SYNKER: Antall fornøyde nordmenn er færre enn på mange år. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
TILFREDSHETEN SYNKER: Antall fornøyde nordmenn er færre enn på mange år. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Færre er fornøyd med livet: – Ble ikke det man så for seg

Nordmenn var mer fornøyd med livet under pandemien, enn vi er nå. Spesielt én gruppe viser stor nedgang i tilfredshet.

Andelen nordmenn som er svært eller ganske fornøyd med livet, synker og er nå lavere enn på syv år.

Det viser Kantars ferske undersøkelse som kartlegger befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål.

På spørsmålet «hvor fornøyd eller misfornøyd er du med livet ditt slik det er i øyeblikket?», svarer 66 prosent ganske eller svært fornøyd.

Det kan tilsynelatende virke positivt, men tallet har vært langt høyere tidligere.

Til og med under pandemien, det vil si årene 2020 og 2021, var andelen som var ganske eller svært fornøyd med livet, høyere enn nå i 2023.

Troner på toppen

Kantars Helsepolitiske barometer for 2023 sier noe om hvilke utfordringer nordmenn ser på som de største.

I årets undersøkelse blir det klart at økende sosiale forskjeller oppfattes å være vår tids største utfordring. Hele 50 prosent av befolkningen har oppført det som en av sine tre viktigste saker.

Dette mener nordmenn er de største utfordringene Norge står overfor i dag

 1. Økende sosiale forskjeller - 50 prosent
 2. Oppgavene i helsetjenesten - 48 prosent
 3. Klimaendringer - 30 prosent
 4. Energiforsyning - 29 prosent
 5. Samfunnssikkerhet og beredskap - 23 prosent
 6. Vold og kriminalitet - 15 prosent
 7. Innvandring og integrering - 15 prosent
 8. Sikre vekst i økonomien - 15 prosent
 9. Skole og utdanning - 13 prosent
 10. Forsvarssituasjonen - 13 prosent
 11. Vei og bane - 12 prosent
 12. Krig - 8 prosent
 13. Arbeidsledighet - 5 prosent

Kilde: Kantar - Helsepolitisk barometer 2023

De to andre utfordringene som nordmenn er opptatt av er oppgavene i helsetjenesten og klimaendringer.

Forfatter av rapporten for Kantar, Eva Fosby Livgard, trekker frem skyhøye strømpriser, økende boligrente og høy inflasjon som trolig viktige årsaker til at økende sosiale forskjeller topper listen i år.

– Vi har vært igjennom et år hvor mange har måttet stramme inn på forbruket for å få endene til å møtes, sier hun.

KREVENDE ÅR: Rapporten trekker frem økonomiske utfordringer som en forklaring på tallene. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
KREVENDE ÅR: Rapporten trekker frem økonomiske utfordringer som en forklaring på tallene. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Samtidig er det mange som fortsatt sliter både psykisk og fysisk etter pandemien, og det er generelt stort press på helsevesenet, står det i rapporten.

Disse er mest utsatt

Det er spesielt de i aldersgruppen under 30 år som er minst fornøyd med livet. Tilfredsheten faller med hele 15 prosent fra 2020.

Fosby Livgard tror det kan handle om at mange ikke føler at livet etter pandemien ble helt slik de håpet.

– Deltagelse i sosiale aktiviteter som for eksempel konserter, reiser og andre aktiviteter mange har sett fram mot, må vike fordi man ikke har økonomi til det, sier hun.

Også fra tidligere undersøkelser er det tydelig at svekket kjøpekraft rammer de unge særlig hardt.

– Dette gjelder store deler av befolkningen, men kommer nok tydeligere til uttrykk blant de yngre, sier Livgard.

Maika Godal Dam, leder for Norsk studentorganisasjon, sier at mange unge, deriblant studenter, sliter med å få ting til å gå rundt.

PSYKSIK PÅKJENNING: Maika Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) sier flere unge kjenner at en trangere økonomi påvirker tilfredsheten. Foto: Martin Fønnebø / TV 2
PSYKSIK PÅKJENNING: Maika Godal Dam, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) sier flere unge kjenner at en trangere økonomi påvirker tilfredsheten. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Det er en psykisk påkjenning når man hele tiden bekymrer seg for om man har råd til å betale neste regning, råd til å kjøpe de tingene man trenger eller råd til å reise hjem til påske for å være sammen med sine nære og kjære, sier hun.

I tillegg viser rapporten de geografiske forskjellene i tilfredshet.

De som er minst fornøyd med livet bor i Trøndelag og Nord-Norge (63 prosent), og de mest fornøyde bor på Sør- og Vestlandet (69 prosent).