Få søkere til ladestasjoner for elbiler

Av 50 millioner kroner som regjeringen har bevilget til å opprette ladestasjoner for elbiler, er bare halvparten brukt.

I dag kjører 3.000 elbiler på norske veier, et tall regjeringen håper skal vokse til å utgjøre 10 prosent av bilparken i 2020, skriver Bergens Tidende. Det innebærer mellom 150.000 og 200.000 biler. For å få dette til er det lansert en rekke tiltak om støtte både til dem som ønsker å anskaffe elbil og for å støtte infrastrukturen rundt.

Under finanskrisen bevilget myndighetene 50 millioner kroner til etablering av ladestasjoner for elbiler, men så langt er bare halve potten brukt. Både offentlige og private bedrifter kan søke den statlige organisasjonen Transnova om inntil 30.000 kroner i tilskudd til å etablere ladestasjoner for elbiler.

Så langt er 900 søknader innvilget, men fortsatt står halvparten av pengene ubrukt.

– Vi har midler til å ta imot langt flere, så vi oppfordrer alle interesserte om å søke, sier prosjektleder Eva Solvi i Transnova.

Elbiler kan lades i vanlige stikkontakter, helst med 16 ampere. Søkere forplikter seg til å drifte ladestasjonen i minimum to år.

Transnova ble etablert for å redusere CO2-utslipp i transportsektoren i Norge, og arbeider i første omgang med å forbedre tilgangen til ladepunkter for elbiler. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2