Evaluerer norsk støtte til pakistanske koranskoler

Utenriksdepartementet kan ikke utelukke at enkeltpersoner med tilknytning til koranskolene i Pakistan har deltatt i krigshandlinger på Talibans side.

I begynnelsen av november ble det kjent at den pakistanske hæren har stengt fire av sju norskstøttede skoler i Pakistan fordi skolene ble drevet av ekstremister.

KrF-leder Dagfinn Høybråten har bedt utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) redegjøre for hvordan de norske bevilgningene blir brukt.

- Vi er kjent med at Taliban har tvangsrekruttert gjennom brutal framferd og andre virksomheter, og de kan for eksempel ha tvunget eller overtalt elever, lærere eller andre ved skolen i sine rekker, svarer utenriksminister Jonas Gahr Støre på brevet fra Høybråten.

Pilotprosjektet er nå i en avslutningsfase.

- Etter at vi har gjennomført dette pilotprosjektet, i lys av dens intensjoner, gjennomføring og våre erfaringer, vil vi ta stilling til om vi har grunnlag for en eventuell videreføring. Pakistanske myndigheter har allerede satt fram ønske om å videreføring av denne norske støtten til bedre grunnskoleutdanning, inkludert reform av de religiøse skolene, skriver Støre. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2