GIKK AV: Eva Kristin Hansen (Ap) gikk av som stortingspresident i november i fjor etter det ble klart at politiet skulle etterforske pendlerbolig-sakene. Foto: Sunny Sharma / TV 2
GIKK AV: Eva Kristin Hansen (Ap) gikk av som stortingspresident i november i fjor etter det ble klart at politiet skulle etterforske pendlerbolig-sakene. Foto: Sunny Sharma / TV 2

Eva Kristin Hansen (Ap) ferdig skattesjekket: – Alt var i orden

Advokat John Christian Elden opplyser nå at Skatteetaten har fullført sin gjennomgang av den tidligere stortingspresidentens pendlerboligsak.

– Skattemyndighetene har ettergått om Eva Kristin Hansen tilfredsstilte vilkårene for å motta skattefri pendlerbolig frem til hun sa den fra seg etter valget i 2017, og har bekreftet at alt var i orden og at hun korrekt ikke er beskattet for dette, sier Hansens advokat John Christian Elden til TV 2.

– Det samsvarer med den vurdering jeg ga uttrykk for da denne saken ble offentlig kjent, legger han til.

– Kommenterer ikke enkeltsaker

Gjennomgangen til Skatteetaten av alle stortingspolitikere med pendlerboliger er avgrenset til perioden mellom 1. januar 2017 og 31. desember 2020.

Kontrollen gjelder altså ikke andre skattemessige forhold eller andre tidsintervaller.

Det var Adresseavisen som først avslørte at Hansen leide hybel hos Trond Giske og fikk pendlerbolig, samtidig som hun eide et hus med ektemannen 29 kilometer unna Stortinget.

  • Hansen fikk pendlerbolig i Oslo fra Stortinget fra 2014 til oktober 2017, mens hun var folkeregistrert i Trondheim.
  • Høsten 2014 kjøpte hun seg inn i mannens hus i Ski. Det ligger 29 kilometer fra Stortinget.
  • Hun meldte ikke flytting dit før i oktober 2017. Det var to dager etter at hun ble valgt inn i presidentskapet. Først da sa hun fra seg pendlerboligen.

Skatteetaten vil ikke kommentere noen deler av sitt arbeid med kontrollen, eller konklusjonene de fatter.

«Skatteetaten har taushetsplikt og derfor kan etaten verken kommentere enkeltsaker eller kontrollen», skriver seksjonssjef Ole Vincent Jebsen i Skatteetaten til TV 2.

PENDLERBOLIG: Hansen fikk pendlerbolig i Oslo, mens hun var folkeregistrert i Trondheim. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
PENDLERBOLIG: Hansen fikk pendlerbolig i Oslo, mens hun var folkeregistrert i Trondheim. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Omhandler mer enn skatt

Selv om Skatteetaten har konkludert i Hansens tilfelle, er ikke kontrollen som helhet ferdig, og det er også flere instanser som gransker pendlerbolig-komplekset.

Parallelt med Skatteetatens gjennomgang har Riksrevisjonen satt i gangen en egen granskning, og politiet jobber fortsatt med sin etterforskning av hele komplekset.

Statsadvokat Aud Gravås understreker at hun ikke vil kommentere enkeltsaker som Hansens, men uttaler på generelt grunnlag:

– Den etterforskningsordren som er gitt, omfatter mer enn bare det skatterettslige. Så hvis man legger til grunn at det ikke er brudd på noen skattemessige forhold, betyr ikke det nødvendigvis at det ikke er noe grunnlag for videre etterforskning, sier Gravås til TV 2.

Politiadvokat Kristin Ingeborg Rusdal sier at de som vanlig avventer den skatterettslig siden av etterforskningen til de eventuelt mottar en anmeldelse fra Skatteetaten.

– Vi har foreløpig ikke mottatt noen anmeldelse eller uttalelse fra Skatteetaten i denne saken, sier Rusdal til TV 2.

Politiet etterforsker alle omstendigheter

Utover dette kan Rusdal opplyse at politiet fortsatt er i en fase hvor alle omstendigheter knyttet til Stortingets pendlerleiligheter kartlegges og etterforskes.

– Det er besluttet at enkeltpersoner skal innkalles til mistenktavhør på bakgrunn av det som til nå er framkommet i etterforskningen. Det kan ikke utelukkes at flere vil innkalles til avhør som mistenkt etter hvert som etterforskningen skrider fram, sier Rusdal til TV 2.

Fakta: Hansens pendlerbolig-sak

Fra 2014 til 2017 fikk Hansen pendlerbolig i Oslo fra Stortinget, mens hun var folkeregistrert i Trondheim.

Høsten 2014 kjøpte hun seg inn i mannens hus i Ski. Det ligger 29 kilometer fra Stortinget.

Hun meldte ikke flytting dit før i oktober 2017. Det var to dager etter at hun ble valgt inn i presidentskapet. Først da sa hun fra seg pendlerboligen.

Stortingsrepresentanter som har pendlerbolig, plikter å opplyse om endringer i sin bosituasjon. Hansen har flere ganger signert på at hun er kjent med dette, men har likevel ikke opplyst om boligen i Ski.

Ap-politikeren ble senest i 2017 spurt om hun pendlet til et annet sted enn der hun var skattemessig bosatt. Hun unnlot da å fortelle om tomannsboligen hun hadde kjøpt seg inn i.

Kilde: Adresseavisen/Aftenposten

Ingen er foreløpig siktet i saken.

Gikk av etter påbegynt etterforskning

Hansen gikk av som stortingspresident 18.november i 2021, i lys av at politiet skulle etterforske pendlerboligsakene.

– Jeg tar for gitt at jeg er blant dem, sa Hansen til NTB den dagen.

Senere ble det kjent at politiet etterforsker hele komplekset og ikke utelukkende enkeltpersoner.

Hansen har ikke ønsket å kommentere denne saken torsdag.