EKSPORTBREMS: Regjeringen har varslet en ny styringsmekanisme der krafteksporten skal begrenses hvis fyllingsgraden i de viktige flerårsmagasinene faller under normalen. Signalene vekker nå reaksjoner i Europa. Foto: Kåre Breivik / TV 2
EKSPORTBREMS: Regjeringen har varslet en ny styringsmekanisme der krafteksporten skal begrenses hvis fyllingsgraden i de viktige flerårsmagasinene faller under normalen. Signalene vekker nå reaksjoner i Europa. Foto: Kåre Breivik / TV 2
Strømkrisen

EU advarer Norge: Kutt i krafteksporten er i strid med reglene

EU-kommisjonen mener Norge ikke har rett til å begrense eksporten av kraft gjennom utenlandskablene.

Mens strømprisene på Sørlandet har steget til nivåer som Norge aldri før har sett, er vannmagasinene på sitt laveste nivå på flere tiår.

Krisen har fått regjeringen til å varsle et helt nytt grep: En «styringsmekanisme» som skal begrense muligheten til krafteksport hvis fyllingsgraden i flerårsmagasinene blir for lav.

Nå slår Brussel kraftig tilbake.

EU-kommisjonens talsperson Tim McPhie minner om at Norge er med i EØS og følger EUs energilovgivning.

– Det betyr at selv om EU-retten åpner for måter å skjerme kapasiteten i flerårsmagasiner på, for eksempel gjennom innføring av et bestemt krav til minstefylling, så kan ikke noen slik beslutning innebære stenging av grensene for å begrense kraftutveksling i det indre marked for elektrisitet, sier McPhie.

Står fast på planen

TV 2 har vist EU-kommisjonens uttalelse til olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap).

Han står fast på regjeringens plan:

– Norge har, som andre land, et ansvar for å sikre kraftforsyningen vår i usikre tider. Vi må ha trygghet for at vi kan sikre vår egen forsyningssikkerhet i møte med unormale og uforutsette hendelser, sier Aasland.

– Vi vil derfor utvikle en egen styringsmekanisme som gjør at når vannstanden faller under normalen for årstiden og ned mot et lavt nivå, så begrenses eksporten.

Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen mener for sin del at det er bra at EU-kommisjonen er så tydelig.

Han ber regjeringen svare ved å legge vekk planene.

– Nå må regjeringen slutte å reise tvil om hvorvidt Norge er til å stole på i energisamarbeidet, sier Elvestuen.

Kan godta sparetiltak

TV 2 er kjent med at det gjennom sommeren har foregått et stille diplomati rundt den planlagte eksportbremsen.

Norske myndigheter har hatt møter med både EU-institusjonene og land som Danmark, Sverige, Tyskland, Nederland og Storbritannia for å diskutere saken.

Diskusjonene har foregått både på embetsnivå og på høyere politisk nivå – inkludert på statsministernivå.

Slik TV 2 forstår det, er holdningen på EU-siden at det ikke fins noe grunnlag som kan berettige en begrensning i kraftutvekslingen.

STYRINGSMEKANISME: Olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) har fortalt Stortinget at regjeringen vil innføre en mekanisme som begrenser muligheten til eksport av kraft i situasjoner der vannstanden i flerårsmagasinene faller under normalen. Foto: Ole Berg Rusten / NTB
STYRINGSMEKANISME: Olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) har fortalt Stortinget at regjeringen vil innføre en mekanisme som begrenser muligheten til eksport av kraft i situasjoner der vannstanden i flerårsmagasinene faller under normalen. Foto: Ole Berg Rusten / NTB

Det som likevel kan tillates, er tiltak for å spare på vannet.

Etter det TV 2 får opplyst, vil EU-siden kunne godta at Norge kutter i selve produksjonen hvis dette er nødvendig for å forhindre at de viktige flerårsmagasinene tømmes. Slike grep for å spare på knappe vannressurser vil bli forstått.

Men kutt i eksporten er noe annet.

Et slikt grep vil nemlig bety at regjeringen prioriterer det nasjonale markedet foran det europeiske. Da får man en diskriminering som vil være tung å svelge i Brussel.

Etter det TV 2 kjenner til, har britisk side en tilsvarende oppfatning av saken.

Nordisk advarsel

Tidligere i august sendte også systemoperatørene i Danmark, Finland og Sverige ut en advarsel til Norge.

I en felles pressemelding skriver danske Energinet, finske Fingrid og Svenska Kraftnät at de har forståelse for behovet for å trygge forsyningssikkerheten, men at de samtidig er «dypt bekymret» for planene om en eksportbrems. «Vi frykter at et slikt grep kan inspirere andre land til å vurdere lignende restriksjoner», fortsetter de.

De tre systemoperatørene har samme rolle i Danmark, Finland og Sverige som Statnett har i Norge. I pressemeldingen ber de regjeringen droppe planen om eksportbegrensninger og revurdere situasjonen.

Skulle regjeringen likevel gjøre alvor av planen, kan også EØS-tilsynet Esa bli koblet inn.

– Vi følger med på debatten. Så vil vi ta en vurdering når det er noe konkret, uttaler Esas kommunikasjonssjef Jarle Hetland til TV 2.

Energiregulator gir grønt lys

Nøyaktig hvordan den såkalte styringsmekanismen skal se ut, er fremdeles oppe til diskusjon i regjeringen.

Den overordnede planen er at mekanismen skal virke slik at kapasiteten til krafteksport gjennom utenlandskablene begrenses i situasjoner der vannstanden i flerårsmagasinene faller til et lavt eller kritisk lavt nivå. Men regjeringen har ikke tatt stilling til hvor mye eksportkapasiteten skal begrenses, og hvor lav fyllingsgraden må bli før styringsmekanismen slår inn.

SKEPTISK: Energidirektør Kjetil Lund sier EØS-reglene kan åpne for eksportbegrensninger av hensyn til forsyningssikkerhet. Men han er usikker på hvor godt det vil fungere. Foto: Per Haugen / TV  2
SKEPTISK: Energidirektør Kjetil Lund sier EØS-reglene kan åpne for eksportbegrensninger av hensyn til forsyningssikkerhet. Men han er usikker på hvor godt det vil fungere. Foto: Per Haugen / TV 2

I mellomtiden er flere faglige utredninger satt i gang.

Én av disse har energiregulatoren RME gjennomført. RMEs foreløpige konklusjon er at Norge ikke kan begrense eksporten av prishensyn, men at det kan være rom i EØS-reglene for å begrense eksporten av hensyn til forsyningssikkerhet.

– Hvis en restriksjon skal være lovlig, må den være egnet til å bedre forsyningssikkerheten, og den må være forholdsmessig, sa energidirektør Kjetil Lund da RME-utredningen ble lagt fram i forrige uke.

Men energidirektøren har også motforestillinger:

– Dersom en eventuell norsk eksportrestriksjon fører til mottiltak fra andre land, kan virkningen bli at forsyningssikkerheten vår svekkes, snarere enn styrkes.