Etterlyser handling og dialog om jødehat

Jødehatet i norske skoler krever handling, mener forstander Anne Sender i Det Mosaiske Trossamfund. Hun søker drahjelp fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

Så snart budsjettkonferansen på Jevnaker er avsluttet skal de to møtes for å snakke ut om trakassering og trusler mot jøder i norske skoler.

– Norske myndigheter må kartlegge problemet og hvem det gjelder, sier Sender til NTB. Hun oppgir at skoleelever opplever jødehat, og da i første rekke fra muslimske miljøer.

– Det er et spesifikt problem, uten at jeg er er ute etter å stigmatisere en enkelt gruppe, sier hun.

– Jeg er kjent med at «jøde» er et skjellsord i skolene, og da spesielt i Oslo-skolene, sier Partapuoli.

Hun mener likevel at størrelsen på problemet er usikkert.

– Det er vanskelig ut fra reportasjen å avgjøre omfanget, men vi er også kjent med denne typen holdninger i norske klasserom og blant ungdom. Dessverre ser også vi at norske skoler ofte ikke tar rasisme og antisemittisme på alvor. Man vil helst bare se bort når det er rasisme. Selv det å male hakekors på husvegger tas ikke tak i med det alvor det krever, sier Partapuoli til NTB.

– Det vi ser nå, er en kombinasjon av alvorlig historieløshet og fremmedgjøring hvor blant andre muslimsk ungdom tar ut egen frustrasjon ved å angripe en annen utsatt gruppe. Skolen og foreldrene har et felles ansvar, men foreldrene utgjør førstelinjen og har et primæransvar for å overføre gode verdier til barna. Alle foreldre må lære sine barn at alle former for etnisk og religiøst hat er uakseptabelt, sier Partapuoli, som understreker at det er viktig å ikke sette to grupper opp mot hverandre. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2