TRAKK SEG TILBAKE: Espen Andersen Bråthen skjøt piler mot de første politibetjentene som ankom Coop Extra. Tirsdag ble en omfattende evalueringsrapport om håndteringen offentliggjort. Foto: Politiet
TRAKK SEG TILBAKE: Espen Andersen Bråthen skjøt piler mot de første politibetjentene som ankom Coop Extra. Tirsdag ble en omfattende evalueringsrapport om håndteringen offentliggjort. Foto: Politiet

Etterlatte reagerer på Kongsberg-rapport: – Vanskelig å akseptere konklusjonen

Utvalget som har evaluert politiets håndtering av Kongsberg-angrepet, går langt i å frikjenne politiets innsats i den operative fasen. Flere av de etterlatte synes det er vanskelig å forstå.

– Flere av de pårørende har veldig vanskelig for å forstå begrunnelsene og konklusjonene som handler om vurderingen av politiets operative håndtering i butikken, sier Knut Fure.

Han er bistandsadvokat for de etterlatte etter Andrea Meyer og Hanne Englund, som var blant de drepte på Kongsberg den 13. oktober i fjor.

Konklusjonene han snakker om, er hentet fra den omfattende evalueringsrapporten som et utvalg ved Politihøgskolen offentliggjorde tirsdag.

Rapporten lister opp 35 forbedringspunkter, som blant annet handler om samhandling mellom politiet, PST, psykiatrien og velferdsetaten.

Samtidig går de langt i å frikjenne politiets operative håndtering, som i kjølvannet av drapene har vært kritisert:

«De første patruljene leverte det man kunne forvente, gitt ressursene som var tilgjengelig innledningsvis».

– Neppe i god jord

TV 2s rettskommentator Inge D. Hanssen har tidligere uttalt at han mener aksjonen fremstår underlig. Tirsdag var han raskt ute med å mene at denne delen av rapporten trolig vil bli gjenstand for diskusjon.

– Konklusjonene tror jeg neppe faller i god jord hos de pårørende etter de drepte i Hyttegata. Det sies jo nærmest rett ut at om politiet hadde hatt større ressurser i startfasen, ved Coop-butikken, så kunne han blitt pågrepet tidligere og dermed kunne drapene vært unngått, sier han, og fortsetter:

KRITISK: TV 2s rettskommentator Inge D. Hanssen har vært kritisk til den innledende håndteringen til politiet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
KRITISK: TV 2s rettskommentator Inge D. Hanssen har vært kritisk til den innledende håndteringen til politiet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Hvor mye ressurser man hadde trengt, vil ingen svare på fordi man ikke vil spekulere.

Bistandsadvokat Fure er enig med Hanssen og mener enkelte punkter i rapporten ikke er godt nok begrunnet.

Raskt på stedet

Klokken var 18.12 da politiet mottok den første meldingen om at Bråthen skjøt vilt rundt seg med pil og bue inne på matbutikken Coop Extra.

Hendelsen ble raskt definert som en såkalt PLIVO-hendelse, som betyr pågående livstruende vold.

Klokken 18.18 var den første patruljen på plass, og de fikk raskt kontakt med Bråthen, som skjøt piler mot dem. De hadde ikke på seg verneutstyr, trakk seg tilbake i påvente av flere ressurser – og Bråthen unnslapp gjennom en nødutgang.

Før de igjen fikk kontakt med drapsmannen en halvtimes tid senere, rakk Bråthen å drepe fem personer.

Derfor er advokaten kritisk

Fure peker på at utvalget skriver at «politiet hadde helt klart handlingsplikt i den gitte situasjonen».

Han viser også til at det over sambandet ble rapportert at det var uklart om det var noen inne i butikken og at det ble uttalt at «er han inne, så skal vi aksjonere».

– På tross av dette konkluderer rapporten med at det var en hensiktsmessig beslutning å fryse situasjonen i påvente av flere ressurser, sier Fure.

I RETTEN: Advokat Knut Fure under hovedforhandlingen i Kongsberg-saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
I RETTEN: Advokat Knut Fure under hovedforhandlingen i Kongsberg-saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han viser også til at utvalget skriver at «det var hensiktsmessig å opptre samlet, da ressursene på Kongsberg ikke var tilstrekkelig til å få kontroll på gjerningspersonen i butikken».

– På denne bakgrunn så fremstår det vanskelig å forstå at ressursmangel påberopes som en begrunnelse for en manglende gjennomføring av en PLIVO-situasjon, sier advokaten.

– Ikke drøftet

Han reagerer også på hovedkonklusjonen til utvalget rundt den operative fasen, som slår fast at samhandlingen var mangelfull.

Utredningsgruppen skriver først at det ikke er gitt at mangelfull samhandling mellom politiet og PST «hadde avgjørende innflytelse på vedkommendes handlinger 13. oktober 2021».

Videre skriver de at «den mangelfulle samhandlingen i den operative fasen påvirket trolig heller ikke utfallet».

Dette er ikke tilfredsstillende forklart, mener Fure.

– Denne konklusjonen er overhodet ikke drøftet eller begrunnet på noen måte, sier han.

Utvalgets leder, Steinar Vee Henriksen, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

– En påkjenning

I slutten av mai og i begynnelsen av juni ble det avholdt hovedforhandling etter drapene i Buskerud tingrett.

Under rettssaken vitnet politibetjentene som ble beskutt av Bråthen inne på butikken. Den ene av dem forklarte at det har vært en påkjenning at mange har «spekulert og drodlet» om deres håndtering.

HYTTEGATA: Drapene i Hyttegata rystet Norge. Foto: Frode Sunde / TV 2
HYTTEGATA: Drapene i Hyttegata rystet Norge. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det har også vært dem som har tatt politibetjentene i forsvar. Kort tid etter drapene uttalte tidligere delta-sjef Anders Snortheimsmoen til TV 2 at «etterpåklokskap er en egen vitenskap».

– De handlet helt i henhold til det som er korrekt, fordi de gikk rett inn for å konfrontere gjerningsmannen. Men enhver butikk er uoversiktlig, og man kan lett se for seg utfordringene, sa han.

Påtalemyndigheten har bedt om at Bråthen dømmes til tvunget psykisk helsevern og det er ventet at dommen vil være klar den 24. juni.

TV 2 har også vært i kontakt med de andre bistandsadvokatene i saken, som sier de foreløpig ikke har mottatt tilbakemeldinger om rapporten fra sine klienter.