– Et viktig steg for miljøet

Verdens første resirkulerte oppdrettsmerde er nå sjøsatt.

RESIRKULERT: Plastrøret du ser her er laget av plastikk fra et gammelt oppdrettsanlegg på Helgelandskysten. Foto: Akva Group Helgeland plast
RESIRKULERT: Plastrøret du ser her er laget av plastikk fra et gammelt oppdrettsanlegg på Helgelandskysten. Foto: Akva Group Helgeland plast

I to år har et firma på Helgeland i Nordland jobbet med å lage en oppdrettsmerde som er laget av 100 prosent resirkulert plast.

– Nå har vi endelig klart det. Vi er stolte av både historien og det vi har fått til. Dette er en gledens dag, sier daglig leder Freddy Bakken Braseth i AKVA Group Helgeland plast på Mo i Rana.

GLEDENS DAG: – Dette har vi jobbet med i flere år, sier daglig leder Freddy Bakken Braseth i AKVA Group Helgeland plast på Mo i Rana. Foto: Akva Group Helgeland plast
GLEDENS DAG: – Dette har vi jobbet med i flere år, sier daglig leder Freddy Bakken Braseth i AKVA Group Helgeland plast på Mo i Rana. Foto: Akva Group Helgeland plast

I 1974 ble verdens første plastmerd produsert nettopp på Mo i Rana etter bestilling fra oppdrettere på Lovund på Helgelandskysten.

Nesten 50 år senere er den første merden i resirkulert plast produsert.

– Den første oppdrettsmerden i verden basert på resirkulert plast er nå godkjent og sertifisert. Man kan på mange måter si at ringen nå er sluttet, forteller Bakken Braseth.

OPPSTARTEN: Dette er den aller første plastmerden som ble laget på Mo i Rana i 1974. Foto: Akva Group Helgeland plast
OPPSTARTEN: Dette er den aller første plastmerden som ble laget på Mo i Rana i 1974. Foto: Akva Group Helgeland plast

Havbruksnæringa står for 12 tusen tonn med plastavfall i året.

Strenge krav

Myndighetene har satt høye og strenge krav for å gjøre oppdrettsanleggene så rømningssikre som mulig.

– Nå er mulighet kommet for at utrangerte merdene får et nytt liv som igjen blir ført tilbake i verdikjeden, sier Bakken Braseth.

Planen er å ta opp gamle merder som kappes opp og kvernes om til plastgranulat. Dette blir igjen produsert til nye plastrør.

Målet for bedriften på Mo i Rana er å kunne gjøre noe for miljøet og bidra til en mer sirkulær verdikjede i havbruksnæringen.

GRANULAT: Plastikken blir kappet og kvernet opp til slike plastkuler før de produseres om til nye plastrør. Foto: Akva Group Helgeland plast
GRANULAT: Plastikken blir kappet og kvernet opp til slike plastkuler før de produseres om til nye plastrør. Foto: Akva Group Helgeland plast

Ifølge selskapet blir klimaavtrykket redusert med to tredjedeler, sammenlignet med en oppdrettsmerde som er produsert av helt ny plast.

– Det fine med utrangerte merder er at plastkvaliteten fortsatt er høy og at plasten egner seg godt til resirkulering, forteller han.

En oppdrettsmerde har rundt 20 års levetid. Etter dette må selskapene ha en resertifisering for å kunne forlenge levetiden på merdene.

– Hvor mye av merdene er borte når man tar opp utrangerte merder fra havet etter 20 år?

– Det er forsvinnende lite som blir borte av plasten når de ligger ute i sjøen. Det er tilnærmet hundre prosent av merdene som blir brukt om igjen, sier Bakken Braseth.

Testes for vær og vind

Selskapet har i lang tid samarbeidet med oppdrettsselskapet Nova Sea på Lovund utenfor Helgelandskysten.

Denne uken blir verdens første resirkulerte oppdrettsmerde slept ut fra Mo til Stokkvågen på Helgeland.

Der skal den nå testes for vær og vind.

SJØSETTES: Verdens første resirkulerte oppdrettsmerde skal nå testes for vær og vind utenfor Helgelandskysten. Foto: Akva Group Helgeland plast
SJØSETTES: Verdens første resirkulerte oppdrettsmerde skal nå testes for vær og vind utenfor Helgelandskysten. Foto: Akva Group Helgeland plast

– Dette er rett og slett en merkedag for oss alle, sier Odd Stensland, teknisk ansvarlig sjø i Nova Sea Havbruk.

For oppdrettsselskapet har det vært viktig å være med på dette prosjektet fra starten av.

– Vi er stolte over at de nye resirkulerte merdene skal prøves ut hos oss, samtidig som de kommer fra våre egne brukte merder. At den brukte plastikken som vi leverer ikke lenger skal gå til forbrenning, men brukes på nytt, er ikke mindre enn fantastisk, sier Stensland.

Det er viktig at produktet har samme kvalitet som i dag om man skal få en sirkulær verdikjede i oppdrettsnæringen.

– Det er viktig med tanke på holdbarhet i forhold til rømming og havari. Vi må være siker på at merdene holder samme kvalitet. Vi er prisgitt at leverandøren har gjort sin jobb i forhold til styrketest og sertifisering. Vi stoler på at dette holder mål, sier Stensland.

50 ÅR: – det er store mengder med plastikk som man nå kan gjenbruke, sier Odd Stensland, teknisk ansvarlig sjø i Nova Sea Havbruk. Foto: Nova Sea
50 ÅR: – det er store mengder med plastikk som man nå kan gjenbruke, sier Odd Stensland, teknisk ansvarlig sjø i Nova Sea Havbruk. Foto: Nova Sea

– Spennende

Nova Sea bestiller årlig flere hundre tonn med plastmerder.

– Vi har rundt 300 merder som er aktive og i produksjon. Det blir mengder, så det er viktig at dette blir skiftet ut og gjenbrukt, forteller han.

– Hva tenker selskapene om å ta i bruk resirkulerte oppdretts merder?

– Det er stor vilje i bransjen til å bruke resirkulerte produkter, men det har ofte vært begrensninger på hva vi kan få produsere av nye produkter. Dette er et stort skritt i riktig retning. Vi får bukt med ekstremt mye plastavfall som i framtiden kan resirkuleres til nye produkter, sier Bakken Braseth.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran syns prosjektet virker spennende.

KUTTES I BITER: Gammel plastikk skal bli til nye produkter. Foto: Akva Group Helgeland plast
KUTTES I BITER: Gammel plastikk skal bli til nye produkter. Foto: Akva Group Helgeland plast

– Dette er veldig spennende, og det handler om sirkulær økonomi og bærekraftig utvikling. Jeg tror dette blir bra. Det er gjort mye testing for å få dette rent nok, og nettopp det har nok vært den største utfordringen, sier Bjørnar Skjæran, fiskeriminister (Ap).

Skjæran er selv fra Lurøy på Helgeland, ikke langt fra det området der den aller første resirkulerte merden nå skal testes ut.

– Det er jo ekstra artig at dette skjer i Nordland, sier Skjæran.

– Kan dette bli fremtiden?

– Ja, det tror jeg. Dette er en teknologisk og viktig utvikling i havbruksnæringen fremover, forteller fiskeriministeren.

Hos AKVA Group plast i Mo i Rana har man store planer fremover.

– Jeg tror ikke at det er noen som har gjort en slik fullskala produksjon tidligere. Nå ønsker vi å få til det. Jeg tror dette vil akselerer i fart, og i løpet av ett femårs perspektiv vil en stor del av vår produksjon være nye resirkulerte merder, sier Bakken Braseth.

– Det er artig å være en del av denne historien og omstillingen i havbruksnæringen, forteller han.