FUNGERER IKKE: De 16 år gamle tvillingene Mille og Mina Hjalmarsen ble funnet livløse etter en trolig overdose 8. januar. Barneombud Inga Bejer Engh mener systemet som skulle ta vare på dem ikke fungerer. Foto: Privat og Lage Ask / TV 2
FUNGERER IKKE: De 16 år gamle tvillingene Mille og Mina Hjalmarsen ble funnet livløse etter en trolig overdose 8. januar. Barneombud Inga Bejer Engh mener systemet som skulle ta vare på dem ikke fungerer. Foto: Privat og Lage Ask / TV 2
BARNEOMBUDET:

– Et system som ikke fungerer

Foreldrene mener deres 16 år gamle døtre ble kasteballer i systemet. Barneombudet sier historier som dette på ingen måte er unikt.

Lørdag fortalte TV 2 historien om Mille Andrea og Mina Hjalmarsen (16), og deres foreldres opplevelse av at den offentlige omsorgen ikke var nok til å hjelpe døtrene deres.

De utviklet spiseforstyrrelser og begynte etter hvert å ruse seg.

– Jeg har ropt ut til alle kanter, at et sted i Norges land må det finnes et sted hvor det er døgnbemanning mandag til søndag, hvor de kan låse dørene og ivareta jentene slik at de ikke utsetter seg for fare, sier Kirsti Skogsholm, mor til jentene.

Natt til søndag 8. januar ble de funnet livløse av det som trolig er overdoser, i en leilighet i Spydeberg.

– Dette har bekymret oss lenge, sier barneombud Inga Bejer Engh, som understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

SKADELIG: Barneombud Inga Bejer Engh mener flytting mellom ulike omsorgsbaser kan være skadelig for barn Foto: Sveinung Kyte / TV 2
SKADELIG: Barneombud Inga Bejer Engh mener flytting mellom ulike omsorgsbaser kan være skadelig for barn Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Må sørge for ypperste klasse

Hun sier det har kommet frem mange ting rundt denne saken som hun har vært borti tidligere.

Lenge så foreldrene med fortvilelse på hvordan døtrene, som ble alvorlig syke av spiseforstyrrelser, til slutt ble sendt inn i barnevernet fordi de var for syke til å bo hjemme.

– For barn under offentlig omsorg har vi sagt til foreldrene at «greit, nå må dere gi opp eller dere har valgt å gi opp selv – nå tar myndighetene over». Da må vi sørge for at omsorgen som gis er av ypperste klasse, sier Barneombudet, og fortsetter:

– Det er den dessverre ikke i dag.

– Skadelig

Barneombudet peker på tre hovedutfordringer i saker som dette:

  • Bedre kartlegging når et barn kommer i kontakt med barnevernet.
  • Bedre tverrfaglig samarbeid mellom de ulike sektorene.
  • At det å flytte et barn mellom institusjoner må være siste utvei.

Hun viser til et nedsatt institusjonsutvalg, som har som mandat å se på hvordan rammene burde være rundt barn som Mina og Mille Andrea.

– Jeg håper de vil se på hvordan man skal få til å sikre bedre samhandling, selv om vi har disse tydelige sektorgrensene som jeg tenker motvirker at vi tenker barnets beste.

– Sitter ofte igjen med ansvaret

«Sektorgrensene» hun viser til er helsesektoren, barnevernet og skolen.

– At de leverer i sin sektor og ikke samhandler godt nok, det lider barn under, sier Bejer Engh.

Bejer Engh har gjennom flere år uttrykt bekymring for at barnevernet, som i motsetning til helsevesenet ikke har anledning til å si nei, ikke alltid har verktøyene som trengs for å gi den hjelpen som trengs.

– Det er fortsatt slik at barnevernet ofte sitter igjen med et stort ansvar alene selv, om de ikke klarer å hjelpe barnet godt nok ut fra den kompetansen og de rammene de har, sier Bejer Engh.

Tvillingene ble også flyttet en rekke ganger mellom ulike institusjoner. Heller ikke dette er ukjent for Barneombudet.

– Disse stadige flyttingene og stadige bruddene er nye brudd i relasjoner som, for å si det forsiktig, er skadelig. Særlig for denne gruppen barn som er særlig utsatt, sier Bejer Engh.

– Haster

Barneombudet er tydelig på at det ikke er gjort i en håndvending å sørge for et system som fungerer optimalt. Samtidig mener hun disse utfordringene har vært kjent lenge, uten at hun har sett tegn til bedring.

– Vi har i veldig mange år nå snakket om utfordringer med barn som trenger hjelp fra flere tjenester og særlig barn som er under offentlig omsorg så dette haster veldig, sier Bejer Engh.

– Dette gjelder barn som lever livene sine nå. Det er veldig kostbart for det enkelte barn, den enkelte familie, men også for samfunnet.

På fredag ble det klart at Statsforvalteren åpner tilsyn i saken og en større granskning har allerede blitt varslet.

To personer er siktet i saken for henholdsvis uaktsomt drap, og for å ha solgt narkotika til jentene og for å ha etterlatt tvillingene i en hjelpeløs tilstand. Begge nekter straffskyld.