Et ja kan være forskjellen på liv og død – men ikke alle er så heldig

Dilemmaet skaper hodebry for de som bestemmer, og stor frustrasjon for de det går ut over.

FORSKJELL: De trenger alle samme medisin, men bare to av dem har fått ja. Foto: Privat / TV 2
FORSKJELL: De trenger alle samme medisin, men bare to av dem har fått ja. Foto: Privat / TV 2

På verdensbasis finnes det rundt 7000 ulike sjeldne diagnoser. I Norge regnes en diagnose som sjelden når 1 av 2000 personer har den.For mange av disse er deres eneste mulighet til et bedre liv medisiner som potensielt koster mange millioner kroner.Et ja fra myndighetene kan derfor være forskjellen på liv og død for disse menneskene.Men ikke alle er så heldige.Det vet familien Lerhol alt om.- Ikke sjansKnut Lerhol vokste opp med to søsken som begge