ESA ut mot NRK-lisensen

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) mener finansieringen av NRK i dag er i strid med EØS-lovgivningen. Problemet er NRKs kommersielle virksomhet.

ESA krever nå at NRKs finansieringsmodell endres på enkelte punkter. melder ABC Nyheter.

ESA krever ikke at lisensfinansieringen fjernes, men at det opprettes bedre kontrollrutiner for å kartlegge hva lisenspengene faktisk går til. Det viktigste kravet er separat bokholderi for allmennkringkastingsdelene av NRK og de kommersielle aktivitetene.

Siden NRK er finansiert gjennom TV-lisensen, kan dette sees på som en form for offentlig støtte. Når også NRK konkurrerer med private tjenester blir det problematisk.

TV 2 klaget inn NRK Aktivum for EFTA i 2003, der konkurrenten beskyldte Aktivum for å dumpe prisene. TV 2s klage førte ikke fram, men ESA har senere gransket NRKs lisensfinansiering nærmere. Da kom det fram at dagens finansieringsmodell ikke er på linje med EØS-reglene om kringkasting.

NRK tar imidlertid det hele med ro.

– Ikke noe av det som kommer fram i redegjørelsen fra ESA slår ned som en bombe, sier informasjonssjef Øyvind Werner Øfsti i NRK til ABC Nyheter.

Øfsti understreker at både NRK og norske myndigheter er i rute med hensyn til ESAs krav. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2