USKYLDIG DØMT: Fetteren til Birgitte Tengs, her under en tidligere intervju med TV 2, har fått fjernet erstatningsdommen mot seg. Foto: TV 2
USKYLDIG DØMT: Fetteren til Birgitte Tengs, her under en tidligere intervju med TV 2, har fått fjernet erstatningsdommen mot seg. Foto: TV 2
BEKREFTET:

Erstatningsdommen mot Birgitte Tengs' fetter oppheves

KARMØY (TV 2): Agder lagmannsrett har opphevet den 24 år gamle dommen mot den uskyldig dømte fetteren til Birgitte Tengs.

Siden 1997 har fetteren, hans advokater og familien kjempet for å få opphevet den sivilrettslige erstatningsdommen.

Da advokat Arvid Sjødin i november i fjor sendte begjæring om gjenopptagelse av den sivilrettslige dommen, var det tolvte gang han prøvde.

TV 2 var sammen med Jakob, fetterens far, da han han fikk nyheten.

– Det var deilig og akkurat som forventet, sier han umiddelbart.

– Var det tolvte gangen Arvid sa han har den oppe? Vi har jo holdt på i 25 år for å få den dommen opphevet, fortsetter han.

– Ikke en seier

Klokken 15 ringte Arvid Sjødin selv til Jakob og bekreftet at familien endelig kan sette et punktum bak og slå seg til ro med at erstatningsdommen er opphevet.

– Han har stått på i nesten 26 år, og det står det respekt av. Det er ikke gitt at folk orker å stå løpet så lenge som Arvid Sjødin har gjort. Det er glimrende, sier Jakob etter at han har snakket med advokaten.

Selv om Jakob reagerte på lagmannsrettens dom med lettelse, så er det ingen tvil om at den årelange kampen mot en endelig frikjennelse har vært vanskelig å svelge.

– Jeg kan ikke legge skjul på at jeg er litt bitter på dette her, men sånn ble det. Vi har gjort det vi kunne. Ingen skal kunne påstå at vi ikke har lagt oss i selen. Til slutt så gikk det, men jammen har dette vært et langt løp, sier han og og fortsetter:

LANG KAMP: Jakob har stått skulder ved skulder med sønnen sin siden 1990-tallet. Fredag fikk han beskjeden han har ventet på. Foto: Kristian Myhre / TV 2
LANG KAMP: Jakob har stått skulder ved skulder med sønnen sin siden 1990-tallet. Fredag fikk han beskjeden han har ventet på. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Når du får ødelagt 26 år av ditt liv, så er det absolutt ingen seier. Det er helt misforstått hvis noen tror vi har seiret i dag. Men en vi starter på en ny tid fra i dag av, sier Jakob.

Han vil ikke kommentere et eventuelt erstatningskrav mot staten. Det er ikke der fokuset hans ligger nå.

– Hva skjer fremover?

– Dette betyr at jeg har hatt min siste opptreden på fjernsyn. Dere skal få slippe å se meg mer. Jeg er ferdig med Birgitte Tengs-saken.

«Skal frifinnes»

17. oktober kom nyheten om at 52 år gamle Johny Vassbakk er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs (17) på Karmøy i 1995.

5. november ble den siste begjæringen om gjenåpning av fetterens sak levert til lagmannsretten. Advokatene viste da til at det hadde kommet nye opplysninger om faktiske forhold som var ukjente da saken ble avgjort.

FORSVAREREN: Advokat Arvid Sjødin har forsvart fetteren siden 1997. 12 ganger har han begjært saken gjenåpnet. Foto: Kristian Myhre / TV 2
FORSVAREREN: Advokat Arvid Sjødin har forsvart fetteren siden 1997. 12 ganger har han begjært saken gjenåpnet. Foto: Kristian Myhre / TV 2

I over et år før tiltalen ble tatt ut, var Vassbakk siktet. I begjæringen vises det i korte trekk til to ting:

  • Fetteren tilstod drapet på sin kusine som et resultat av «ulovlig og kritikkverdig etterforskningsmetode».
  • Det er en annen person som nå er anklaget for drapet.

I den frifinnende dommen som er avsagt fredag skriver retten at «begjæring om gjenåpning skal tas til følge, og at han skal frifinnes for kravet om oppreisning fra Torger Tengs og Karin Tengs».

Den sivilrettslige erstatningsdommen mot fetteren har vært stående i 24 år. Fetteren har likevel aldri måttet betale erstatningen på 100.000 kroner.

I 2010 gjorde TV 2 et intervju med fetteren, som stilte opp anonymt:

«Kan ikke bli stående»

I utgangspunktet er den sivilrettslige dommen mot fetteren foreldet etter 18. juni 2003.

I tvisteloven er den absolutte fristen for gjenåpning satt til ti år. Når retten likevel nå beslutter å overprøve loven, viser de til at tvisteloven må vike «blant annet for Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)».

Retten bruker mye tid på å diskutere dilemmaene knyttet til dette, før de til slutt konkluderer med følgende:

1995: Politi med hunder ved stedet på Karmøy hvor den 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept. Foto: Østberg, Eirik/Haugesunds Avis
1995: Politi med hunder ved stedet på Karmøy hvor den 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept. Foto: Østberg, Eirik/Haugesunds Avis

«Når situasjonen nå er at man i praksis kan se bort fra at han har begått drapet, og en annen person er tiltalt for handlingen, finner lagmannsretten at hensynet til hans behov for å bli renvasket veier så tungt at det ville stride mot hans rett til effektivt nasjonalt rettsmiddel mot krenkelsen å avvise begjæringen om gjenåpning med den begrunnelse at fristen i tvistemålsloven 1915 § 408 annet ledd er utløpt».

Avslutningsvis slår Agder lagmannsrett fast:

Dommen i erstatningssaken som utpeker ham som drapsmann, kan ikke bli stående
Agder lagmannsrett, 4. november 2022

Mistet jobb

Lagmannsretten skriver at den sivile dommen mot fetteren har fått negativ betydning for ham.

De viser til at han i 2011 først fikk ble ansatt i Fokus Bank i Stavanger, før han fikk ansettelsesavtalen hevet da banken fant ut at han var fetteren til Tengs.

Retten mener også at det er et nytt moment at Birgitte Tengs foreldre har erklært at de ikke lenger er part i saken.

At det nå finnes nye omstendigheter som ville kunne ført til et annet utfall, er åpenbart, mener retten. De konkluderer med at «de helt spesielle omstendighetene i denne saken» strider mot hans rett etter EMKs artikkel 13.

Flere nye momenter

De skriver også at argumentene «som i dag taler for å tillate saken gjenåpnet, er vesentlig stryket ved opplysningene som er kommet frem i nye analyser».

De presiserer at uskyldspresumsjonen også gjelder for den nå tiltalte Johny Vassbakk, men for fetterens del mener de det holder å konstatere at bevisene mot ham har «gitt grunnlag for siktelse, varetektsfengsling og nå tiltale».

Poenget deres er at de nye momentene i saken innebærer at fetteren «i praksis kan utelukkes som gjerningsmann».

De skriver at «en gjenåpning av saken vil med sikkerhet lede til at han blir frifunnet for kravet på oppreisning, og det er vanskelig å akseptere at prosessreglene skal stenge for dette med den virkning at dommen som utpeker ham som drapsmann, blir stående for ettertiden».

Rettssak til uken

Fetteren trakk tilståelsen, men påtalemyndigheten valgte å opprettholde anklagen mot ham. I lagmannsretten ble han frikjent, men dømt til å betale erstatning til Tengs' foreldre.

I erstatningssaker er beviskravet lavere enn i straffesaker, og det kreves bare 50,1 prosent sannsynlighet for at en gjerning er begått for at man skal kunne bli idømt et erstatningskrav.

På mandag begynner rettssaken mot Johny Vassbakk.

Han nekter enhver befatning med drapet på Birgitte Tengs.

Saken oppdateres!