Erstatning i Tengs-saken kan bli behandlet på nytt

Høyesteretts ankeutvalg har avsagt en kjennelse som innebærer at fetteren til Birgitte Tengs kan få erstatningssaken behandlet på nytt.

Fetteren ble i 1998 frikjent for drapet på Birgitte Tengs, men dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til hennes foreldre.

Ankeutvalget har opphevet en kjennelse i Agder lagmannsrett, der kravet om ny behandling av erstatningssaken ble avvist fordi lagmannsretten la til grunn at fristen for å fremme et slikt krav er fem år. I kjennelsen fra Høyesteretts ankeutvalg blir det fastslått at fristen skal være ti år.

Dermed må lagmannsretten på nytt behandle kravet om ny erstatningssak. Hvis lagmannsretten ikke finner andre grunner til å avvise ny behandling, vil det i neste omgang være klart for å behandle selve erstatningssaken på nytt. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2