VIL HA INNPASS: Høyre-leder Erna Solberg mener Norge burde ha skaffet seg en invitasjon til EUs ekstraordinære energiministermøte i Brussel fredag. Her er hun på besøk på Jøtul-fabrikken i Fredrikstad. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
VIL HA INNPASS: Høyre-leder Erna Solberg mener Norge burde ha skaffet seg en invitasjon til EUs ekstraordinære energiministermøte i Brussel fredag. Her er hun på besøk på Jøtul-fabrikken i Fredrikstad. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Erna Solberg mener Norge burde ha deltatt på EU-møte om strømkrisen

OSLO/BRUSSEL (TV 2): Høyre-leder Erna Solberg reagerer på at Norge ikke er med når EUs energiministre samles til krisemøte fredag. – Vi får ikke anledning, svarer olje- og energiministeren.

Fredag samles EUs energiministre til et ekstraordinært møte i Brussel for å diskutere energikrisen.

Der kan viktige føringer bli lagt for veien videre.

Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg mener møtet er så viktig at regjeringen burde ha skaffet seg en invitasjon. Hun understreker at beslutningene EU tar, kan få betydning både for energimarkedet i Norge og for Norge som energileverandør.

– Vi er en del av et europeisk kraftmarked. Vi er faktisk i en spesiell situasjon, siden vi i så stor grad er en kraftleverandør både på gass, men også på annen type energi. Derfor hadde det vært naturlig at vi forsøkte å være der, sier Solberg til TV 2.

– Så jeg håper regjeringen har gjort sitt beste for å bli invitert, sier hun.

Slipper ikke inn

Men ifølge olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) er det ikke så enkelt som at vi bare kan invitere oss selv.

– Vi har flere ganger forsøkt å komme inn på ekstraordinære energiministermøter i EU-systemet. Men vi får ikke anledning fordi vi ikke er medlemmer av EU, sier han.

– Har dere gjort forsøk på å få innpass denne gangen?

– Vi har som sagt gjort henvendelser og anmodet om å få være med på viktige møter som energiministrene har, men vi får ikke anledning til det så lenge vi ikke er medlemmer av EU.

I forkant av ministermøtet har Aasland likevel hatt egne møter med sine motparter fra både Sverige og Luxembourg der de samme spørsmålene er blitt diskutert. Aasland forteller at han også vil følge opp i etterkant.

– Vi er opptatt av å ha en sterk energistemme i Europa, understreker han.

IKKE INVITERT: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har hendene fulle med å forsøke og løse den norske og europeiske energikrisa. Foto: Aage Aune / TV 2
IKKE INVITERT: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har hendene fulle med å forsøke og løse den norske og europeiske energikrisa. Foto: Aage Aune / TV 2

EU åpner for unntak

En talsperson for EU-rådet bekrefter at deltakelse på ministermøter av denne typen er forbeholdt EUs medlemsland.

Men det finnes unntak:

– Tredjeland kan noen ganger bli invitert til å delta på bestemte rådsmøter om et spesifikt punkt på agendaen når dette er i EU-rådets interesse, sier talspersonen.

Tredjelandene får i slike tilfeller kun delta på den delen av ministermøtene som handler om det aktuelle temaet, og de får ikke blande seg inn i EUs beslutningsprosesser. Initativet tas gjerne av EU-landet som har formannskapet, i dette halvåret er det Tsjekkia. Invitasjonen må godkjennes av alle EU-landenes ambassadører.

I tillegg blir tredjeland noen ganger invitert til uformelle ministermøter eller til uformelle lunsjer under de formelle ministermøtene.

– Norge er invitert til EUs uformelle energiministermøte i Praha den 11. og 12. oktober, opplyser presseråd Marit Aspaas ved den norske EU-delegasjonen i Brussel til TV 2.