UTÅLMODIG: Høyre-leder Erna Solberg mener regjeringen bruker for lang tid på politisk grep som kan føre til mer kraftutbygging Foto: Magnus Nøkland / TV 2
UTÅLMODIG: Høyre-leder Erna Solberg mener regjeringen bruker for lang tid på politisk grep som kan føre til mer kraftutbygging Foto: Magnus Nøkland / TV 2
Høyre ut mot Støre-regjeringen:

Erna Solberg beskylder regjeringen for kraftsomling: – Få opp tempoet

SUNDVOLLEN (TV 2): Høyre-leder Erna Solberg lurer på om regjeringen har forstått alvoret i kraftkrisen.

Det er i en tale på Høyres strategikonferanse på Sundvolden hotel at Solberg lar regjeringen få gjennomgå.

Høyre-lederen viser til at Statnett har advart om at Norge styrer mot et effekt- og kraftunderskudd innen få år.

Vil ha opp tempoet

– I perioder kan det gi svært høye priser og i verste fall kreve utkobling av forbruk, sier Solberg.

Hun stiller nå spørsmålstegn ved om regjeringen har forstått alvoret i situasjonen.

UTFORDRER REGJERINGEN: Høyre-leder Erna Solberg fra talerstolen på partiets strategikonferanse. Foto: Magnus Nøkland / TV 2
UTFORDRER REGJERINGEN: Høyre-leder Erna Solberg fra talerstolen på partiets strategikonferanse. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Derfor vil jeg i dag utfordre regjeringen til å få opp tempoet. Og det raskt.

Mener regjeringen er bremsen

Selv mener Høyre-lederen det må gå an å godkjenne en rekke vind- og vannkraftprosjekter raskere, og benytter konferansen til å foreslå 12 tiltak for å få fart på utbyggingen.

De dreier seg blant annet om å raskt gi konsesjon til prosjekter som Trollvind og Snøheia Industrikraft. Og å få på plass regelendringer som legger bedre til rette for solenergi.

– En del av disse forslagene har vi fått gjennomslag for på Stortinget. Nå er det behandlingstiden i regjering som er den største bremsen, sier Solberg i talen.

Høyres kraftforslag

Her er Høyres 12 forslag til tiltak:

1. Lyse ut fase I og II av utbyggingen på Sørlige Nordsjø II nå.

2. Raskt realisere prosjekter som Trollvind og Snøheia Industrikraft.

3. Endre innretningen på den foreslåtte grunnrenteskatten på vindkraft på land så den virker reelt nøytralt.

4. Gjennomføre endringene i plan- og bygningsloven som gir kommunene en hånd på rattet i plasseringen av nye vindkraftverk.

5. Heve eller fjerne 500 KW-grensen for deling av strøm mellom boenheter i borettslag og flermannsboliger.

6. Inkludere batteriløsning og systemer for smartstyring av strøm fra solceller i Enovas støtteordninger for husholdninger, lokale energiområder og bedrifter.

7. Stille krav om at alle offentlige bygg skal kartlegges med sikte på etablering av solkraftanlegg der det er egnet.

8. Realisere mer vannkraft fra småkraft.

9. Høyprisbidraget på 23 prosent for kraft over 70 øre må fases ut i 2024, uavhengig av hvilken budsjettmessig eller kraftmessig situasjon Norge befinner seg i da.

10. Øke innsatsen gjennom Enova, både til bedrifter og husholdninger.

11. Korte ned konsesjonsbehandlingstiden både for ny kraftproduksjon og nett, herunder gjennomføre tiltakene i NOU 2022:6 Nett i tide (Nakstad-utvalget)

12. Innføre digitale løsninger som øker utnyttelsen av eksisterende nett.

Hun mener en del av regelendringene burde være mulig å få på plass i løpet av et par måneder.

– Jeg vet jo etter pandemihåndteringen, at hvis man virkelig vil, og det virkelig haster, får man til de mest kompliserte ting på svært kort tid, sier Høyre-lederen.

– Veldig alvorlig

Forslagene til Høyre handler i stor grad om økt fornybarutbygging som vil ha effekt langt fram i tid.

– Hva vil Høyre gjøre for å få ned strømprisene her og nå?

– Vi har ikke noen andre løsninger på kort sikt enn strømstøtten for forbrukerne, og hvis disse fastprisavtalene ikke virker, en strømstøtteordning til bedriftene, sier Solberg til TV 2.

Hun understreker samtidig at det vil få store konsekvenser for folk dersom scenarioene til Statnett slår til.

– Det vil være veldig alvorlig, sier Solberg.

Hun viser til at Høyre i regjering endret skatteregimet for vannkraften for å sikre mer utbygging, samt avklarte reglene for vindkraftutbygging på land.

– Da vedtok også Stortinget at vi skulle behandle dette gjennom plan- og bygningsloven. Det regelverket er ikke på plass. Derfor kommer det ingen prosjekter, sier Solberg.

– Men Høyre beskrev den gangen regelendringene dere la fram som en historisk innstramming, og man skulle ha en begrenset vindkraftutbygging.

– Ja, og det er et begrenset regelverk som har kommet. Det er mye mer forutsigbart for kommunene. For de som sier ja så vet de nå hva de har sagt ja til. De får ikke noe helt annet, som vi opplevde før.

Hun mener også at havvind-prosjektet Sørlige Nordsjø II ville kommet lenger med henne ved roret.

– Selektiv hukommelse

Det avviser olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) blankt.

– Erna har selektiv hukommelse, slår Aasland fast.

Han viser til at seksjonen for havvind i Olje- og energidepartementet ble etablert 1. januar i 2022.

– Det var dessverre ingen havvindsatsing eller andre energisatsinger av betydning under Erna Solberg. Høyre-regjeringen har rigget oss dårlig for framtida, og etterlatt en stor ryddejobb til oss, som vi er godt i gang med å håndtere, sier Aasland til TV 2.

Han ser på Høyres forslag, og mener de i all hovedsak støtter opp under de initiativene regjeringen allerede har satt i gang.

MENER SOLBERG HUSKER DÅRLIG: Olje- og energiminister Terje Lien Aasland. Foto: Truls Aagedal / TV 2
MENER SOLBERG HUSKER DÅRLIG: Olje- og energiminister Terje Lien Aasland. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– De burde heie fram den betydelige havvindsatsingen som nå endelig er i gang. Vi har iverksatt en plan for utbygging av 30.000 MW havvind innen 2040, der de første områdene blir utlyst allerede første kvartal i år. Vi har også lagt et grunnlag for at vi skal få med norske aktører i dette nye industrieventyret.

Han viser til at regjeringen har gjenopptatt behandling av nye vindkraftprosjekter.

– Det etter at det var full stopp i tre år under Erna Solberg, og i 2022 behandlet NVE rekordmange nettkonsesjoner etter at vi styrket energimyndighetene. Under Solberg vokste køen uten at de satte inn tiltak, mens vi har en historisk satsing på dette i 2023, sier Aasland.

Åpner for skattedebatt i partiet

I talen for regjeringen også gjennomgå for sine mange skatteøkninger i årets statsbudsjett.

– Hovedgrepet til regjeringen er å øke skattene. Regjeringen oppfører seg egentlig som vår karikatur av venstresiden. Nemlig at det eneste svaret deres er å øke skattene, sier Solberg.

Samtidig viser Høyre-lederen til at partiet selv også må tenke nytt om skatt.

– Vi må òg se på hvordan vi skal skattlegge på riktig måte. Vi må tenke gjennom hvilke skatter vi skal ha. Hvordan de skal være utformet. Og vi må være åpne for nye løsninger, sier hun og legger til:

– Derfor vil Høyre legge opp til en grundig skattedebatt i partiet.