APEKOPPER: Etter det TV 2 erfarer har regjeringen besluttet å erklære apekopper som allmenfarlig sykdom i Norge. Foto: Dado Ruvic / Reuters / NTB
APEKOPPER: Etter det TV 2 erfarer har regjeringen besluttet å erklære apekopper som allmenfarlig sykdom i Norge. Foto: Dado Ruvic / Reuters / NTB
TV 2 erfarer:

Erklærer apekopper som allmenfarlig sykdom i Norge

Det betyr at myndighetene har mulighet til å kunne benytte ulike virkemidler som smittevernloven gir adgang til.

Den 5. august sendte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ut et forslag på høring om å endre klassifiseringen av apekopper som en allmenfarlig smittsom sykdom.

Det ble vedtatt forkortet frist på to uker, fordi departementet mente det hastet med å vedta forskriftsendringen.

Høringsfristen ble satt til 19. august.

Nå kan TV 2 erfare at regjeringen har besluttet å betegne apekopper som en allmenfarlig smittsom sykdom i Norge.

Formål å verne befolkningen

I Norge er det 76 personer som har fått påvist apekopper. Alle tilfellene er registrert hos menn, ifølge ferske tall fra FHI.

Ved å klassifisere apekopper som en allmenfarlig smittsom sykdom har myndighetene mulighet til å kunne benytte ulike virkemidler som smittevernloven gir adgang til.

Loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem, og motvirke at de overføres i befolkningen. Samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.

TVILER: Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet har liten tro på at apekopper vil utløse inngripende tiltak i befolkningen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
TVILER: Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet har liten tro på at apekopper vil utløse inngripende tiltak i befolkningen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Betyr svært lite

I høringssvarene kommer det frem at mange uttrykker bekymring for at apekopper skal klassifiseres som en allmenfarlig smittsom sykdom.

Men da TV 2 snakket med assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tidligere denne uken da han det ikke er grunn til bekymring.

– For befolkningen generelt betyr dette svært lite. For personer som er smittet eller har hatt nær kontakt med en smittet person vil det imidlertid utløse flere rettigheter, for eksempel gratis testing, behandling og vaksinasjon, sa han.

FHI anbefalte tidligere i sommer å endre klassifiseringen av apekopper. Også de sa denne uken at det ikke er grunn til bekymring.

– Folk flest vil ikke merke noen ting. Endringen er ment å gjøre det enklere for helsetjenesten å hjelpe dem som står i fare for å bli smittet og dem som er smittet, sa overlege Preben Aavitsland i FHI til TV 2.