DIALOG: Luftambulansetjenesten er i dialog med eksterne selskaper. Foto: Rune Stoltz Bertinussen
DIALOG: Luftambulansetjenesten er i dialog med eksterne selskaper. Foto: Rune Stoltz Bertinussen
Flyteknikerstreiken:

Er i dialog med eksterne selskaper

Det bekrefter administrerende direktør i Luftambulansetjenesten, Øyvind Juell, til TV 2.

Luftambulansetjenesten, som har det overordnede operative driftsansvaret for alle luftambulansene i Norge, er nå i dialog med andre og nye aktører.

Det er med tanke på å kunne levere helseberedskap dersom en lockout blir iverksatt hos flyteknikerne i selskapet Babcock fra søndag.

– Jeg kan bekrefte av vi har kontakt med selskapene AirWing, SmuuthCare og søsterselskapet til Babacock i Sverige.

– Dette er alle kommersielle leverandører av beredskap, sier Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten.

– Ikke mottatt vurdering

Daglig leder Marius Hansen i Babcock Norden opplyste tidligere denne uken til TV 2 at de vurderer å søke dispensasjon fra lockouten.

Det er på bakgrunn av at de drifter en tjeneste som er ansett som samfunnskritisk, vurderer vi en søknad om dispensasjon til NHO.

– Ved en lockout av Babcocks flyteknikere vil det kun være snakk om timer før første ambulansefly blir stående på bakken, og kun dager før hele flåten står, sier han.

– Vi har bedt helsemyndighetene om en vurdering av om dette vil utgjøre en fare for liv og helse, men har foreløpig ikke mottatt en slik vurdering. Dersom de mener det, vil vi søke om dispensasjon.

Står fritt til å påta seg oppdrag

– Hvorfor gjør dere dette?

– Vi tenker kun på faren for liv og helse til folk dersom det blir svikt i beredskapen, sier Juell.

Luftambulansetjenesten kan gjøre dette siden uorganiserte- og organiserte arbeidsgivere uten medlemmer i konflikt på sin side står helt fritt til å påta seg oppdrag som konfliktrammede arbeidsgivere ikke kan utføre.

Oppdragsgiveren, i dette tilfelle Luftambulansetjenesten, kan derfor heve kontrakten med den konfliktrammede arbeidsgiveren og inngå nye avtaler med andre selskaper som ikke har medlemmer i konflikt.

Tar forhåndsregler før lockout

– Kan det bli inngått avtaler med andre selskaper i løpet av dagen?

– Det tviler jeg på. Det kommer også an på fremdriften i forhandlingene også mellom partene, sier Juell.

Dersom en tilfredsstillende helseberedskap utført av andre selskaper kommer på plass før en lockout trer i kraft, minker også mulighetene for en tvungen lønnsnemd.

– Babcock gjør nå en ekstra teknisk sjekk av samtlige ambulansefly lørdag kveld før en lockout trer i kraft. Da er flyene operative i inntil 72 timer.