Enkelt grep kan hindre flere hundre kreftdødsfall i året

Radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall i Norge hvert år. Nå viser en fersk undersøkelse at kun en liten del av befolkningen har gjort målingen som kan redde liv.

LUNGEKREFT: Radon kan føre til lungekreft. Her vises resultater fra en positiv lungekreftprøve ved avdeling for kreftbehandling på Radiumhospitalet i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB
LUNGEKREFT: Radon kan føre til lungekreft. Her vises resultater fra en positiv lungekreftprøve ved avdeling for kreftbehandling på Radiumhospitalet i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

Radon er en luktfri og usynlig radioaktiv gass som kan utgjøre en stor helserisiko.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste grunnen til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking.

Det er derfor svært viktig å vite om man har høye nivåer av radon i hjemmet sitt.

– Vi anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. Å måle radon er både enkelt og rimelig, sier seksjonssjef Bård Olsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

RADON: Bård Olsen er seksjonssjef for miljøovervåkning og radon- og UV-forvaltning i DSA. Foto: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
RADON: Bård Olsen er seksjonssjef for miljøovervåkning og radon- og UV-forvaltning i DSA. Foto: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Vil redusere risikoen

Likevel viser Nasjonalt strålevernbarometer, en fersk befolkningsundersøkelse bestilt av DSA, at bare 23 prosent har målt radon i egen bolig.

Fem prosent svarer at de har planer om å måle radon, tre prosent er usikre og hele 68 prosent svarer at de ikke har målt.

– Vi har som mål å redusere radonrisikoen i befolkningen. Derfor ønsker vi at enda flere måler, sier Olsen.

Direktoratet anslår at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall i Norge hvert år.

– Dersom du måler for høye nivåer, finnes det effektive måter å redusere radonnivået på, sier Olsen.

Det er flere firmaer som selger radonmålere og målingen bør gjennomføres mellom midten av oktober og midten av april.

Høy dødelighet

I fjor var det over 3500 nye tilfeller av lungekreft i Norge. Nøyaktig hvor mange av disse tilfellene som er forårsaket av radon vet man ikke.

– Man kan beregne at tallet i Norge antakelig ligger et sted mellom 150 og 700 tilfeller hvert år, sier Tom K. Grimsrud, forsker og overlege ved Kreftregisteret.

Risikoen for å få lungekreft er spesielt høy for de som både røyker og blir eksponert for radon. Dette er fordi faktorene virker på hver sin måte, og fordi gassen knytter seg til partikler i tobakksrøyken.

TOBAKK: Åtte av ti lungekrefttilfeller skyldes bruk av tobakk. Foto: Frank May / NTB
TOBAKK: Åtte av ti lungekrefttilfeller skyldes bruk av tobakk. Foto: Frank May / NTB

– Når vi puster inn radon eller de nye radioaktive stoffene, kan strålingen påvirke cellene i luftveiene, skade arvestoffet og derved forårsake kreft, sier Grimsrud.

Selv om langt flere pasienter med lungekreft overlever i dag, er dette fortsatt en svært dødelig kreftform.

Tall fra Kreftregisteret viser at bare 26,5 prosent av menn og 33,7 prosent av kvinner lever fem år etter de har fått diagnosen.

Grimsrud mener derfor det er viktig å prøve å redusere risikoen for å få kreft gjennom å både unngå tobakksrøyk og redusere mengden radon i inneluft.

Her er det pålagt å måle

Det er i hovedsak tre kilder til radon i inneluft. Det vanligste er at jordluften inneholder radon, noe som kan trenge inn i bygningen gjennom sprekker og utettheter.

I tillegg kan husholdningsvannet og bygningsmaterialer eller fyllmasser vær kilde til radon.

På skoler, barnehager og i utleieboliger stiller strålevernforskriften krav om at det er lave radonnivåer.

Den som er ansvarlig for bygget eller den daglige driften, samt personer som leier ut bolig, må derfor sørge for at det gjennomføres radonmåling.

– Dersom nivået er over tiltaksgrensen på 100 Bq/m³, skal det settes inn tiltak for å få ned nivået, sier Olsen.

Det er derimot ikke krav om at du måler radon i din egen bolig, men dette er sterkt anbefalt.

– Vi ser at det er behov for mer kunnskap om radon i befolkningen, sier Olsen.

Store forskjeller

De siste årene har det vært liten endring i hvor mange som måler radon i egen bolig.

Befolkningsundersøkelsen viser at det er noen geografiske forskjeller, og det er spesielt de i Trøndelag og Nord-Norge som er dårligst til å gjennomføre radonmålinger.

I tillegg ser man at personer som bor i enebolig i større grad måler radon enn personer som bor i blokk eller bygård.

BARNEFAMILIER: Familier med tre eller flere barn er blant de flinkeste til å huske å sjekke boligen for radon. Foto: Frode Hoff / TV 2
BARNEFAMILIER: Familier med tre eller flere barn er blant de flinkeste til å huske å sjekke boligen for radon. Foto: Frode Hoff / TV 2

Som den viktigste årsaken til ikke å måle radon svarer flere at det er fordi de bor i et område der det er lite radon.

I boligblokker kan det være tilstrekkelig å måle i et utvalg av leilighetene, men DSA understreker at det kan være store forskjeller også i samme område.

– Bare en måling kan bestemme om ditt hus er trygt. Radonkartet kan ikke brukes til det. Også i lavrisikoområder finnes det enkeltboliger med høye nivåer, sier Olsen.