KILDER til tv 2:

Enighet om ny krisepakke

Partiene på Stortinget er enige om å styrke økonomien til kommunene, Nav og sykehusene, kutte i arbeidsgiveravgiften og sikre studenter inntekt under koronakrisen.

Sykehusene, Nav og kommuneøkonomien styrkes, arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder og studenter skal sikres en inntekt å leve av.Det er hovedpunktene i krisepakken som et bredt flertall på Stortinget stiller seg bak.Kommuner og fylkeskommuner skal få kompensasjon for bortfall av skatteinntekter så de kan ivareta sine oppgaver.Det sikres nødvendige midler til helsevesenet for å sikre at alle funksjoner opprettholdes.Flertallet på Stortinget er

Mer innhold fra TV 2