En titt i fryseren endret hele Baneheia-saken

ALTA (TV 2): En titt i en fryseboks i 2010 skulle vise seg å være avgjørende for at Viggo Kristiansen nå kan frifinnes. Nå tar tidligere direktør i Rettsmedisinsk institutt et oppgjør med det han kaller en ukultur blant de ansatte.

KRITISK: Olav Gunnar Ballo er kritisk til hvordan rettsmedisinsk institutt har forholdt seg til Baneheia-bevis. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
KRITISK: Olav Gunnar Ballo er kritisk til hvordan rettsmedisinsk institutt har forholdt seg til Baneheia-bevis. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det kom som et sjokk. Vi trodde at det ikke ville befinne seg noen prøver der, sier lege Olav Gunnar Ballo til TV 2.

I 2010 var han direktør ved Rettsmedisinsk institutt (RMI). I april det året dukket et avgjørende DNA-bevis opp i en fryser.

Bevisene skulle vise seg å bli avgjørende for utviklingen i Baneheia-saken, som denne uken kulminerte i at Riksadvokaten mente at Viggo Kristiansen må frifinnes.

Nye analyser av prøvene viser flere spor fra Jan Helge Andersen, blant annet i underlivet på begge ofrene. Det til tross for at han selv har beskrevet at han hadde en tilbaketrukket rolle i drapene og overgrepene.

Og enda viktigere: Det er ikke gjort noen funn fra Kristiansen.

ÅSTEDET: To jenter ble voldtatt og drept på Baneheia i 2000. DNA-prøver fra åstedet sto sentralt i rettens avgjørelse. De samme prøvene har i nyere tid satt hele saken på hodet. Foto: Terje Frøyland / TV 2
ÅSTEDET: To jenter ble voldtatt og drept på Baneheia i 2000. DNA-prøver fra åstedet sto sentralt i rettens avgjørelse. De samme prøvene har i nyere tid satt hele saken på hodet. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Nå kommer Ballo med sterk kritikk mot sin tidligere arbeidsplass og Bente Mevåg, seksjonslederen som var ansvarlig for DNA-prøvene den gangen.

Mevåg ønsker ikke å kommentere kritikken hun utsettes for.

Fant svar i fryseboksen

I 2010 sa Mevåg at DNA-materiale som ble sikret under Baneheia-saken var destruert.

Da Gjenopptakelseskommisjonen ba om en skriftlig bekreftelse på dette, ba Ballo sine kolleger om å gjøre en ny sjekk.

I en fryser på seksjonen fant de nesten 200 reagensrør med DNA fra Baneheia-saken.

Det er disse prøvene som nå har gitt helt nye svar.

Sagt på en annen måte:

Hvis ikke Ballo og kollegene hadde funnet de prøvene, ville status i Baneheia-saken vært en helt annen enn den er i dag.

– Hvis ingen hadde gjort det, ville han (Kristiansen, red.anm.) jo ikke blitt frikjent. Det biologiske materialet var helt avgjørende for at man skulle komme til den konklusjonen, sier Ballo.

FANT DNA: TV 2 møter Olav Gunnar Ballo i Alta. Han er tydelig på at DNA-funnet i 2010 endret utfallet i Baneheia-saken. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
FANT DNA: TV 2 møter Olav Gunnar Ballo i Alta. Han er tydelig på at DNA-funnet i 2010 endret utfallet i Baneheia-saken. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Kritiserer RMI

Ballo tar nå et oppgjør med hvordan Rettsmedisinsk institutt opptrådte under og etter Baneheia-rettssaken.

Han mener en av årsakene for at instituttet feilinformerte om de aktuelle DNA-prøvene var at det utviklet seg en ukultur i Seksjon for biologiske spor.

Ballo mener at en rekke ansatte ved seksjonen i for stor grad var preget av sin egen oppfatning om skyldspørsmålet i Baneheia-saken, nemlig at det måtte ha vært to gjerningspersoner.

Før Olav Gunnar Ballo ble direktør ved RMI var han stortingsrepresentant for SV, i perioden 2005-2009.

Ballo mener det er årsaken til at Mevåg hevdet at DNA-prøvene var destruert, uten at noen sjekket om det faktisk stemte.

– Et faginstitutt må jo forholde seg profesjonelt til enhver forespørsel, og ikke ta stilling til skyldspørsmålet, sier Ballo til TV 2.

Han mener de ansatte var så sikre i sin sak at de heller ikke trodde DNA-prøvene ville bli aktuelle igjen.

I et notat skriver han følgende:

«Når man ikke behøver å frykte for at de svar man gir blir overprøvd, vil det, slik jeg ser det, også oppstå situasjoner der man tillater seg å besvare henvendelser uten at man i tilstrekkelig grad sjekker ut at det man sier er korrekt.»

Politiforum omtalte Ballos kritikk mot RMI først.

UKULTUR: Ballo mener årsaken til feilinformering om DNA i 2010 skyldtes ukultur ved Rettsmedisinsk institutt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
UKULTUR: Ballo mener årsaken til feilinformering om DNA i 2010 skyldtes ukultur ved Rettsmedisinsk institutt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Farlig

Ballo mener at denne ukulturen, og overbevisningen om skyldspørsmålet, også preget RMI sin innsats i selve Baneheia-rettssaken i 2002.

Han skriver at presentasjonen av DNA-funn som ble fremlagt under rettssaken var «mere egnet til å villede enn å veilede.»

Under rettssaken slo rettsmedisinerne fast at DNA-bevis viste at det var to menn på åstedet i Baneheia.

Til TV 2 sier Ballo at de sakkyndige delte sin angivelige oppfatning av skyldspørsmålet med mange. Inkludert han selv.

– Man må aldri undervurdere at fagfolk er også mennesker og mennesker lar seg påvirke av det generelle mediebildet. Helt objektive er ingen, men det må man ha en bevissthet til, sier han.

Hvis fagfolk ikke opptrer profesjonelle, får rettssystemet et problem, ifølge Ballo.

Han mener Bente Mevåg, som var sakkyndig i rettssaken, ikke gjorde dette.

– Sånne personer vil fort bli farlig i et rettssystem, fordi at de blir påståelige. Og det er det siste man skal være når man møter i en rettssal, sier han.

KRITISERES: Bente Mevåg som sakkyndig i rettssaken etter Baneheia-drapene. Foto: Lise Åserud / NTB
KRITISERES: Bente Mevåg som sakkyndig i rettssaken etter Baneheia-drapene. Foto: Lise Åserud / NTB

– Får stå for hans regning

Ballo er tydelig på hva han mener Mevåg bør gjøre nå: Si unnskyld.

– Ja, det mener jeg helt selvsagt at hun burde. Det skulle da også bare mangle.

TV 2 var lørdag kveld, før intervjuet med Ballo, i kontakt med Bente Mevåg. Da ble hun gjort oppmerksom på at det ville bli rettet kritikk mot henne.

– Hans uttalelser får stå for hans regning, skriver hun i en SMS.

Søndag ble Mevåg forelagt den konkrete kritikken fra Ballo, men denne henvendelsen har hun ikke besvart.