SKAPER SPLID: Støre besøkte tirsdag det omdiskuterte gassanlegget på Melkøya som skaper splittelse på Stortinget. Foto: Tom Rune Orset/ TV 2
SKAPER SPLID: Støre besøkte tirsdag det omdiskuterte gassanlegget på Melkøya som skaper splittelse på Stortinget. Foto: Tom Rune Orset/ TV 2
Elektrifisering av Melkøya:

– En skandale!

Equinors søknad om elektrifisering av gassanlegget på Melkøya har skapt debatt. Rødt og Venstre mener at de har bedre alternativer til regjeringen.

Tirsdag besøkte statsminister Jonas Gahr Støre Hammerfest LNG på Melkøya.

Gassanlegget har vært gjenstand for stor debatt etter at det ble kjent at Equinor vil elektrifisere hele anlegget, noe som vil legge beslag på store deler av kraftoverskuddet i Nord-Norge. Planene er omstridt, og det er spesielt tre grunner som nevnes:

  • Det legger beslag på kraft, som det fryktes vil presse prisene opp.
  • Skaper konflikt med reinbeiteområder fordi det må bygges ut lange kraftlinjer.
  • Det vil gjøre det vanskelig for annen kraftkrevende næring å etablere seg i nord.

På sin tur til nord fikk statsministeren spørsmål om planene for elektrifisering av anlegget, som produserer hele fem prosent av all norsk gasseksport.

– Vi skal ta spørsmålene om elektrifisering på en grundig måte og finne en god løsning på det. Vi trenger mer kraft og nett, også i Finnmark, men det skal det norske felleskapet få til, sier Støre til TV 2.

Tre gode grunner

Andre nestleder i energi- og miljøkomiteen, Sofie Marhaug (R) mener det finnes mange gode grunner til å droppe planene om elektrifisering tvert.

– Det vil kreve en utbygging av et linjenett som kommer i konflikt med reinbeitområder, det vil støvsuge hele landsdelen for kraft og det vil føre til høyere strømpriser, sier hun.

UENIG: Marhaug gjorde det klart på Stortinget tirsdag at Rødt er imot elektrifisering av anlegget i nord. Foto: Sverre Saabye
UENIG: Marhaug gjorde det klart på Stortinget tirsdag at Rødt er imot elektrifisering av anlegget i nord. Foto: Sverre Saabye

Marhaug mener Equinor kunne løst disse utfordringene med fangst og lagring av CO2 i stedet.

– Det er absolutt en mulighet, men det er dyrere for Equinor. De vil såklart ha den billige kraften, men at vi som felleskap skal subsidiere det, det er jeg helt uenig i, sier hun.

Fakta om karbonfangst og -lagring

  • Karbonfangst og -lagring er teknologi som gjør det mulig å skille ut og lagre CO2 fra utslippene fra kull- og gasskraftverk og ulike industriprosesser.
  • Formålet er å unngå utslipp av klimagassen CO2 til atmosfæren.
  • Kalles på engelsk Carbon Capture and Storage (CCS).
  • Utskillingen, eller «fangsten», gjøres ved hjelp av kjemiske prosesser, før CO2-en fraktes til «lagerplasser» i egnede bergarter under bakken eller havbunnen.

Kilde: NTB

To løsninger

Det er flere som mener det finnes andre løsninger som kan verne om reindriftsområder og natur. SVs Lars Haltbrekken er enig i at Equinor heller må utrede og ta i bruk C02 fangst.

– Equinor har penger til det og det ble allerede stilt krav om at det skulle settes av plass til et C02 fangsanlegg på Melkøya da Equinor fikk utslippstillatelsen på tidlig 2000-tall, sier han.

Haltebakken er bekymret over at konflikten med reindrift er mye større enn tidligere antatt. Han mener løsningen er gitt:

– Statnett må bli pålagt å utrede en sjøkabel i stedet for luftspenn.

KONFLIKT: Utbygging av strømlinjer og vindmøller har kommet i veien for tradisjonell reindrift flere steder i landet tidligere. Nå frykter man ny runde i Hammerfest. Foto: Nils Ole Refvik
KONFLIKT: Utbygging av strømlinjer og vindmøller har kommet i veien for tradisjonell reindrift flere steder i landet tidligere. Nå frykter man ny runde i Hammerfest. Foto: Nils Ole Refvik

Også Marhaug er bekymret for at hensynene til reindrift ikke blir tatt på alvor.

– Vi har allerede et pågående menneskerettighetsbrudd i Fosen, også begynner man å sette i gang nye arealkonflikter som kan innebære lignende menneskerettighetsbrudd. Det er en skandale, mener Marhaug.

En utfordring

Ordfører i Hammerfest, Terje Wikstrøm, legger ikke skjul på at det har vært utfordrende å stå i stormen rundt anlegget på Melkøya, men presiserer at at kommunen ikke er imot elektrifiseringen.

– Man er positive her i kommunen til både elektrifisering og utbygging av Melkøya, det er viktig for meg å si, forteller han til TV 2.

POSITIV: Ordfører i Hammerfest kommune er positiv til elektrifisering av anlegget på Melkøya Foto: Tom Rune Orset / TV 2
POSITIV: Ordfører i Hammerfest kommune er positiv til elektrifisering av anlegget på Melkøya Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Wikstrøm forteller at den største lokale frykten er strømprisene.

– Jeg tror den største frykten er at vi blir sittende igjen med veldig høye strømpriser, og det er nok sannsynligvis berettiget.

Han legger til at de trenger et større samarbeid i regionen for blant annet linjebygging.

– Vi kan ha så mye strøm vi bare vil, men hvis vi ikke har linje til å håndtere den så hjelper det ikke hva vi gjør. Her må nasjonale myndigheter hjelpe oss, sier Wikstrøm.

Er du bekymret for at selve elektrifiseringen kan bli lagt på is?

– Ja, vi er bekymret for det og den mulige konsekvensen med nedtrapping på Melkøya. Det er vi selvfølgelig opptatt av å forhindre, sier han.