En helt riktig beslutning

All mistanke må ryddes av veien. Det dreier seg om tillit til både politikken, politiet og rettsvesenet.

GIKK AV: Daværende forsknings- og høyere utdanningsminister, samt Sp-nestleder, Ola Borten Moe. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
GIKK AV: Daværende forsknings- og høyere utdanningsminister, samt Sp-nestleder, Ola Borten Moe. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Økokrims beslutning om å etterforske tidligere statsråd Ola Borten Moe for mistanke om innsidehandel fremstår som en klok beslutning.

I januar kjøpte Ola Borten Moe aksjer for nesten en halv million kroner i Kongsberg Gruppen. Timingen kunne knapt vært dårligere. Noen få dager etterpå fatter nemlig regjeringen, inkludert daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, en beslutning om å inngå en historisk kontrakt med Nammo om våpenleveranse til Ukraina. Kongsberg Gruppen eier indirekte 25 prosent av Nammo gjennom det finske våpenleverandøren Patria.

KOMMENTATOR: Aslak Matre Eriksrud er politisk kommentator i TV 2. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
KOMMENTATOR: Aslak Matre Eriksrud er politisk kommentator i TV 2. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

På tidspunktet for Borten Moes aksjekjøp var det flere personer i regjeringsapparatet som kjente til våpenkontrakten regjeringen var i ferd med å inngå. Hvis Ola Borten Moe hadde tilgang på informasjon om dette våpenkjøpet, som ikke var kjent for offentligheten, kan han ha gjort seg skyldig i straffbar innsidehandel. Det er dette Økokrim nå skal etterforske og komme til bunns i.

Borten Moe var ingen hvem som helst på det tidspunktet. Han var også nestleder i Senterpartiet og hadde følgelig tett kontakt om en mengde politikkområder med partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Han er også venn av daværende regjeringskollega og forsvarsminister Bjørn Arild Gram. De to trønderne er blant annet kjent for å dra på hyttetur sammen.

Forsvarspolitikk er viktig for Senterpartiet. Partiet har statsrådsposten og det er ikke utenkelig at Senterpartiets nestleder har deltatt i strategiske diskusjoner rundt regjeringens forsvarspolitikk. Det er grunn til å tro at både Vedum og Gram satt på informasjon om gigantkontrakten på det tidspunktet Ola Borten Moe kjøpte aksjer for nesten en halv million kroner.

Kan en fremtidig gigantkontrakt om kjøp av våpen, som både hjelper Ukraina, sikrer norske arbeidsplasser og i tillegg er viktig for regjeringspartiene, ha blitt nevnt i en slik samtale? Det er et av spørsmålene som Økokrim nok ønsker svar på.

Ola Borten Moe benekter at han har sittet på innsideinformasjon. Men det er åpenbart riktig av Økokrim å ettergå dette på egen hånd, gjøre sin egen etterforskning og avhøre både mistenkte og andre vitner.

Men innsideinformasjon kan også formidles muntlig, ja til og med som en forsnakkelse.

Det er viktig for tilliten til både politikken, politiet og til rettsvesenet at Økokrim går grundig gjennom den mistanken som åpenbart ligger der når en statsråd av Ola Borten Moes kaliber spekulerer i våpenaksjer like før regjeringen gjennomfører en giga-avtale med det selskapet han kjøper aksjer i.

Timingen er ikke god for Senterpartiet som nå starter en tre uker lang innspurt mot et viktig lokalvalg. Men Økokrim tar ikke slike hensyn. Heldigvis.