sykehus fredrikstad
sykehus fredrikstad

En av tre fikk komplikasjoner ved Sykehuset Østfold

En undersøkelse av journaler viser at hver tredje pasient som var innom Sykehuset Østfold, fikk komplikasjoner. I tre av tilfellene førte komplikasjonene til at pasientene døde.

Gjennomgangen av 200 tilfeldige journaler viser at 64 av 200 pasienter fikk komplikasjoner under oppholdet, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

– Jeg er enig i at dette høres dramatisk ut. Og resultatet av undersøkelsen er langt fra gledelig. Men disse tallene er på samme nivå som på andre sykehus, både i utlandet og i Norge for øvrig. Pasientene trenger ikke være mer engstelig her enn på andre sykehus, sier administrerende direktør Just Ebbesen ved Sykehuset Østfold.

Tre av tilfellene endte med dødsfall som skyldtes infeksjoner, får avisa opplyst av sykehusledelsen.

Rundt halvparten av komplikasjonene beskrives som forbigående, og fikk ikke store følger for pasienten. 46 skader førte til forlenget sykehusopphold, fire pasienter fikk langvarig skade eller alvorlig men mens det i ett tilfelle var nødvendig med livreddende behandlingstiltak.

Avisen nevner ikke fra når eller over hvor lang tidsperiode journalene er hentet fra. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2