Pendlerboligsakene:

Elleve politikere får tilleggsskatt

Skatteetaten har avsluttet kontrollene sine av Stortingets og Statsministerens kontors pendlerboligsaker. – Det er alvorlig, sier stortingspresidenten.

PENDLERBOLIGSAKENE: Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) sier vedtaket til Skatteetaten er alvorlig. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2
PENDLERBOLIGSAKENE: Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) sier vedtaket til Skatteetaten er alvorlig. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Skatteetaten slår fast at flere politikere skulle ha skattet av fordelen med å ha hatt fri pendlerbolig. Det er fattet vedtak om tilleggsskatt i elleve saker.

Skatteetaten har kontrollert 290 politikere. Det er fattet vedtak om økt skatt for totalt 33 politikere, som er fire færre enn de som mottok varsel om endring i juni.

Det er også fattet vedtak om endring og økning av arbeidsgiveravgiften for Stortinget og Statsministerens kontor.

I tillegg har fem politikere fått økt inntekt uten at dette medfører endringer i grunnlag for arbeidsgiveravgift.

– Selvfølgelig alvorlig

Totalt er det vedtak i 40 saker, inkludert de to arbeidsgiverne.

– Det er selvfølgelig alvorlig. Nå kommer det et vedtak, selv om det er noen endringer, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til TV 2.

– Det er naturlig for meg å ha et møte med presidentskapet om ikke så tid og ha en runde med de parlamentariske lederne.

Han legger til at alle de politiske partiene har vært tydelig på at det er viktig å gjøre opp for seg.

– Jeg kjenner ikke til alle detaljene i disse sakene, men det som går til Stortinget som vi i presidentskapet må svare på er arbeidsgiveravgiften vi får, som følge av at enkelte burde betalt mer skatt, sier Gharahkhani.

– Var det overraskende for deg at beslutningen ble slik?

– Det som har vært viktig er jo at man gjennom prosessen har hatt muligheten til å gi innspill. det vi har på bordet nå er et endelig vedtak fra skatteetaten. Det er alvorlig, så det skal vi behandle seriøst og skikkelig og komme raskt tilbake til.

Han understreker at det nå er viktig at parlamentsskapet møtes og at det tas en runde med de parlamentariske lederne.

Kommunikasjonssjef i SVs stortingsgruppe Siri Gjørts kommenterer saken slik:

– Jeg kan bekrefte at de tre i SV som alle har vært åpen om sine saker, og selv tok kontakt med skatteetaten i september 2021 da det ble klart at Stortinget kunne ha feiltolket regelverket, har mottatt brev fra skatteetaten om nytt grunnlag for skatt. Skatteetaten vil ikke ilegge noe av dem tilleggsskatt. Vi har ingen ytterligere kommentar før de har fått gått nøyere inn i brevet fra skatteetaten og vurdert veien videre.

Reglene er like for alle

Skatteetaten endrer grunnlaget for arbeidsgiveravgift med totalt 8,7 millioner kroner. Dette er 3,6 millioner kroner mindre enn varslet i juni.

Årsaken til endringene er ifølge Skatteetaten nye opplysninger.

– Det er ikke uvanlig i kontrollsaker, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Reglene om skatt på pendlerbolig er like for alle. Det er imidlertid en spesialbestemmelse som gir politikere mulighet til å beholde det skattemessige bostedet de hadde før han eller hun tiltrådte.

Samtidig er kravet til merkostnader for retten til skattefri pendlerbolig like for disse som for arbeidstakere.

Følger nøye med

– Spesialregelen om bosted er det opp til politikerne å vurdere, men vi vil i vår dialog med Finansdepartementet belyse dette, sier skattedirektøren.

Funnemark sier videre at Skatteetaten skal se på hvordan de kan gi enda tydeligere informasjon og veiledning om pendlerreglene. Hun varsler at Skatteetaten fremover skal følge nøye med på dette området.

– Vi vil følge opp med etterkontroller av Stortingets administrasjon og Statsministerens kontor, hvis vi ser at det er behov for det, sier hun.

Fakta om pendlerboligsakene

* Stortinget eier 143 leiligheter i Oslo. Disse skal dekke boligbehovet til stortingsrepresentanter som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget.

* Aftenposten har det siste året meldt om flere politikere som har hatt pendlerleilighet fra Stortinget samtidig som de har eid boliger som de leide ut i Oslo-området. Det er flere representanter som er eller har vært registrert bosatt hos foreldrene og fått pendlerbolig. Dersom man ikke har utgifter til egen bolig, er regelen at man skal skatte av fordelen med gratis bolig. Men dette har vært praktisert ulikt.

* Politiet åpnet etterforskning av flere forholdene og avsluttet etterforskningen i slutten av september. Innstillingen skal oversendes Statsadvokaten.

* Riksrevisjonen har varslet at de vil gjennomgå pendlerboligsakene til 500 politikere. Resultatet skal etter planen offentliggjøres i løpet av første kvartal 2023.

* Stortingets administrasjon skal også gå gjennom alle enkeltsaker om mulige brudd på reglene. Stortinget har i tillegg satt ned et eksternt utvalg som skal gjennomgå regler, retningslinjer og praksis.

* Både Statsministerens kontor og Stortinget mener Skatteetaten tolker reglene for strengt og har bestridt kravene om etterbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift i sine svar til Skatteetaten.

* I juni opplyste Skatteetaten at det klart at totalt 28 stortingspolitikere og 17 tidligere regjeringspolitikere får skattekrav. Kravene gjelder i perioden 2017–2020.

* På grunn av avsløringene har både KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) gått av.

* Totalt 290 politikere er gjennomgått av Skatteetaten og i 40 saker blir skatt og arbeidsgiveravgift endret, opplyser Skatteetaten i oktober.

* For 252 av politikerne er kontrollene ferdigstilt uten endring.

* Det er fattet vedtak om tilleggsskatt i 11 saker.

Kilder: Adresseavisen, Aftenposten, VG, NTB, Stortinget, Skatteetaten.

Tolker reglene for strengt

De såkalte pendlerboligsakene startet med at Aftenposten høsten 2021 avslørte at daværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad hadde fått pendlerbolig ved å ha adresse hjemme hos foreldrene.

Det førte til at Ropstad trakk seg som KrF-leder og statsråd.

Senere har det kommet flere lignende saker om andre politikere. Hadia Tajik gikk av både som nestleder i Ap og som statsråd i kjølvannet av avsløringene.

Både Statsministerens kontor og Stortinget har ment at Skatteetaten tolker reglene for strengt. De besluttet i august å bestride deler av Skatteetatens krav om etterbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift.