Eldre husker bedre enn før

For de fleste av oss er hukommelsen intakt til vi nærmer oss 70. Dagens eldre husker dessuten bedre enn generasjonen før dem.

Det viser ny forskning som presenteres på Den europeiske psykologikongressen i Oslo 9. juli.

Funnene kommer fra Betula-prosjektet, der mer enn 4.200 personer har fått hukommelsen sin testet hvert femte år over en 20-årsperiode.

– Ett av funnene er at hukommelsen blir bedre opp til 30-årsalderen. Deretter må man skille mellom episodisk minne, som er hukommelse for ting som har hendt deg, og semantisk minne, som er generell kunnskap. Episodisk minne holder seg stabilt helt til 65-årsalderen, for så å avta noe. For semantisk minne, som detaljkunnskap, øker prestasjonsevnen faktisk helt fram til 70-årsalderen og avtar ved fylte 80, sier psykologprofessor Lars-Göran Nilsson ved Stockholms universitet til NTB.

Betula-prosjektet viser også ulikheter mellom generasjoner. Det er for første gang bekreftet at hver ny generasjon husker bedre enn den forrige. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2