Eldre flinkest til å spare

Seks av ti norske husholdninger har lagt til side penger til uforutsette utgifter. Det er de eldre som er flinkest til å spare.

I 2007 hadde 58 prosent av norske husholdninger et bankinnskudd som var større enn folketrygdens grunnbeløp (1G), tilsvarende rundt 65.000 kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er de eldre som er flinkest til å legge til side penger, hele ni av ti pensjonister har et bankinnskudd på mer enn 1G, mens blant unge som bor alene og enslige forsørgere, er det bare rundt en tredel som har en tilsvarende sum på bok.

Samtidig økte også gjelden til norske husholdninger. I 2007 var den gjennomsnittlige gjelden til norske husholdninger på 845.500 kroner. Størst gjeld har par med og uten barn. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2