slår alarm om medisin:

Eldre får sterke bivirkninger

Ny studie viser at pasienter med demens får legemidler hvor bivirkningene er større enn den medisinske nytten, og pasientene selv klarer ikke å si i fra.

Hvordan ville du opplevd å få medisiner som gjør deg kvalm, svimmel, forvirret eller påfører deg smerte?Og hvordan ville du reagert dersom du ikke var i stand til å kunne gi beskjed om dette, og måtte fortsette å ta medisinen?Ny forskning har avdekket at mer enn halvparten av sykehjemspasienter med demens som deltok i et forskningprosjekt måtte slutte med medisinen de fikk i løpet av prosjektperioden.Årsaken var at man unde
Se dagens overskrifter

Mer innhold fra TV 2