– Ekstremt krevende

Matsentralene roper varsku og kommer med klar beskjed til matbransjen: – Behovet for hjelp har eksplodert.

ØKT BEHOV: Veronica og Frank Fiskvik fra Livskirken i Trondheim er ukentlig på matsentralen for å hente mat de deler ut til trengende i Trøndelag. Foto: Frank Lervik / TV 2
ØKT BEHOV: Veronica og Frank Fiskvik fra Livskirken i Trondheim er ukentlig på matsentralen for å hente mat de deler ut til trengende i Trøndelag. Foto: Frank Lervik / TV 2

To ansatte og 12 frivillige ved Trondheim matsentral har hittil i år levert ut 730 tonn mat til om lag 120 ulike organisasjoner i Midt-Norge.

Disse organiserer matleveringen videre ut til enkeltmennesker og familier som trenger hjelp.

Enorm økning

Dette er imidlertid ikke nok til å dekke et behov som har økt enormt, ifølge daglig leder Jort Reitsma ved matsentralen i Trondheim.

– Vi startet opp som en miljøorganisasjon med fokus på å redusere matsvinn. Nå er fokuset vårt på den økte fattigdommen, forteller Reitsma.

KREVENDE: Daglig leder Jort Reitsma i Trondheim er sterk bekymret over at behovet for mathjelp har eksplodert. Foto: Frank Lervik / TV 2
KREVENDE: Daglig leder Jort Reitsma i Trondheim er sterk bekymret over at behovet for mathjelp har eksplodert. Foto: Frank Lervik / TV 2

Doblet behov

Behovet for mathjelp i Norge via matsentralene har økt med 100 prosent det siste året. Tilgangen på overskuddsmat har økt litt, men langt fra nok til å dekke behovet.

– Vi skulle hatt mye mer mat inn i vårt system. Selv om vi i år deler ut mat tilsvarende tolv millioner måltider, er det ikke nok, sier Per Christian Rålm.

Han er daglig leder for alle de åtte matsentralene i Norge.

MATPOSE-HAV: Organisasjonen Verdige smil er en av de største utdelerne av mat til trengende i Trondheim. Foto: Frank Lervik / TV 2
MATPOSE-HAV: Organisasjonen Verdige smil er en av de største utdelerne av mat til trengende i Trondheim. Foto: Frank Lervik / TV 2

Oppfordring til matbransjen

Han forteller om en svært bekymringsfull utvikling som ikke ser ut til å ha noen snarlig ende. Det siste året har 115.000 personer meldt sitt behov hos matsentralene.

– Vi deler ut mer mat enn noen gang, men samtidig er dette en ekstremt krevende situasjon for oss. Vi gjør det vi kan for å fordele det vi får inn på en god måte. Ingen som virkelig trenger det må tenke at det ikke er mat til dem. Alle får, men nå blir det litt mindre på hver, forklarer matsentralen-sjefen.

Ifølge matbransjens eget selskap, Matvett, er matsvinnet i norsk matbransje på 170.000 tonn årlig. Her er det mye mer å hente, mener matsentralene.

– Vår sterke oppfordring til matbransjen er at de gir oss mer av svinnet. Vi mottar i dag kun seks-sju prosent av dette. Vi vil at de donerer mye mer til oss, sier Rålm.

PROTEINER: Det er spesielt proteinrike matvarer som kjøtt og fisk matsentralene ønsker seg mer av, forteller daglig leder Per Christian Rålm. Foto: Lars Martin Bøe
PROTEINER: Det er spesielt proteinrike matvarer som kjøtt og fisk matsentralene ønsker seg mer av, forteller daglig leder Per Christian Rålm. Foto: Lars Martin Bøe

Matbransjen innrømmer at de har mer å gå på.

– Det er riktig at det er potensial for at mer mat fra matbransjen kan gå til matsentralene, sier Anne Marie Schrøder, som er kommunikasjonssjef i Matvett.

Fokusområde

Schrøder påpeker samtidig at mye av matsvinnet ikke kan leveres til matsentralene grunnet blant annet for kort holdbarhet, små volumer og mattrygghet.

– Hva gjøres for å få flere til å levere mer til matsentralene?

– Dette er et fokusområde, både i bransjeavtalen og blant bransjeorganisasjoner, Matvett og hos matsentralene selv. Det er nok behov for enda bedre veiledning om hva som kan gis og hvordan, sier Schrøder.

MER Å GÅ PÅ: Matbransjen har mer å gi, men ikke alle bedrifter vet hva og hvordan. – Dette er et fokusområde for oss, sier Anne Marie Schrøder hos bransjeselskapet Matvett. Foto: Matvett/Moment Studio
MER Å GÅ PÅ: Matbransjen har mer å gi, men ikke alle bedrifter vet hva og hvordan. – Dette er et fokusområde for oss, sier Anne Marie Schrøder hos bransjeselskapet Matvett. Foto: Matvett/Moment Studio

– Sjokkerende

I Trondheim må de nå passe på at de som virkelig trenger mathjelpen får den.

– Det er helt nytt for oss at vi må være så påpasselige. Alle organisasjonene som er tilknyttet oss får mat, men mindre enn før, bekrefter Reitsma.

VETERAN: – Her finner vi mat vi kan supplere med for å drive Omsorgskafeen, forteller Walther Jarwson, som har drevet med mathjelp til utsatte grupper i Trondheim i over 30 år. Foto: Frank Lervik / TV 2
VETERAN: – Her finner vi mat vi kan supplere med for å drive Omsorgskafeen, forteller Walther Jarwson, som har drevet med mathjelp til utsatte grupper i Trondheim i over 30 år. Foto: Frank Lervik / TV 2

Matsentralen bidrar med mathjelp til over 10.000 personer i Trøndelag. Videresending til andre sentraler er det så å si slutt på.

– Det meste deles nå ut lokalt. Antallet som trenger hjelp her er sjokkerende høyt. Det er så vidt vi holder hodet over vannet.

– Er det endringer i hvem som trenger hjelp?

– Behovet øker hos alle grupper, men størst økning ser vi blant barnefamilier. De ringer gjerne oss, så må vi hjelpe dem med å finne rett organisasjon de kan kontakte, forteller Reitsma.

– Grotesk forskjells-krise

Stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson, tordner over situasjonen, med stadig større køer av folk som trenger mathjelp.

– Dette er «kode rød» for velferdsstaten. At ikke mine kolleger på Stortinget og i regjeringen forstår det, er et mysterium. Vi har en grotesk forskjells-krise, med overflod og luksus på en side, og nød og knapphet på den andre, sier Kristjánsson.

Han retter også en pekefinger mot matvarebransjen.

– At det kastes så mye brukbar mat er grotesk, og det kan de ikke stå inne for, sier stortingspolitikeren.

GROTESK: Mímir Kristjánsson i Rødt raser over handlingslammelse hos sine kolleger på Stortinget når det gjelder matkøer hos de frivillige organisasjonene. Foto: Yngve Bugge Drangsholt
GROTESK: Mímir Kristjánsson i Rødt raser over handlingslammelse hos sine kolleger på Stortinget når det gjelder matkøer hos de frivillige organisasjonene. Foto: Yngve Bugge Drangsholt

At matsentralene, som i stor grad driftes av frivillige organisasjoner, ikke får mer statlig hjelp, mener han også er utrolig.

– Å sikre folk i Norge mat er jo ikke de frivilliges ansvar, men nå er det faktisk slik det er blitt. Da bør de få de få millionene de trenger for å drifte og hjelpe. Dette er småpenger i den store sammenhengen, raser Mímir Kristjánsson.

– Alle gjør sitt beste

Frank og Veronica Fiskvik jobber frivillig med matutdeling for Livskirken i Trondheim. De leverer mat på fem ulike lokasjoner i Trøndelag.

– Nå ser vi at yngre barnefamilier, og barnefamilier generelt, også har store problemer. Det handler ofte om matpriser og økt rente. Mitt inntrykk er at alle gjør sitt beste, men at de er svært glade for den ekstra hjelpen vi kan gi dem, sier Fiskvik.

ENDRING: Frank og Veronica Fiskvik ser at stadig flere yngre barnefamilier sliter og trenger mathjelp. Foto: Frank Lervik / TV2
ENDRING: Frank og Veronica Fiskvik ser at stadig flere yngre barnefamilier sliter og trenger mathjelp. Foto: Frank Lervik / TV2

Trenger du hjelp? Finn din nærmeste hjelpeorganisasjon som er tilknyttet matsentralene her.