LO TATT PÅ SENGA: Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO er kritisk til regjeringens forslag i statsbudsjettet om en ekstra arbeidsgiveravgift på inntekter over 750 000 kroner. Avgiftssmellen kom fullstendig overraskende på LO, som mener at endringer i arbeidsgiveravgiften griper så direkte inn i lønnsdannelsen at slike endringer bør drøftes med partene på forhånd. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
LO TATT PÅ SENGA: Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO er kritisk til regjeringens forslag i statsbudsjettet om en ekstra arbeidsgiveravgift på inntekter over 750 000 kroner. Avgiftssmellen kom fullstendig overraskende på LO, som mener at endringer i arbeidsgiveravgiften griper så direkte inn i lønnsdannelsen at slike endringer bør drøftes med partene på forhånd. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Ekstra arbeidsgiveravgift på topplønn tok LO på senga

Fagbevegelsen kritisk til Støre-regjeringens overraskende budsjettbombe

Verken LO eller NHO var informert om at regjeringen ville innføre en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent på all lønn over 750 000 kroner. De ble tatt på senga, og norske bedrifter vil neste år måtte betale en uventet ekstraregning på 7,7 milliarder kroner. LO er kritisk til både størrelsen og måten avgiften blir innført på. Og de tror ikke på regjeringens begrunnelse.

I statsbudsjettet viser regjeringen til at en ekstra arbeidsgiveravgift på de høyeste inntektene kan bidra til å dempe presset i arbeidsmarkedet. LO mener derimot at dette er en ren fiskal avgift. I klartekst: En måte å skaffe penger på for å dekke inn utgiftene i budsjettet.

Det er LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad som kommenterer på LOs vegne. Men TV 2 vet at saken har vært drøftet på aller høyeste hold i LO, både i ledelsen og i de mest toeangivende forbundene, der irritasjonen er stor over at en Ap-ledet regjering gjør endringer i arbeidsgiveravgiften uten å drøfte det med partene i arbeidslivet på forhånd. De to orgganisasjonene som utgjør to tedeler av det såkalte trepartsamarbeidet i den norske modellen ble rett og slett tatt på senga.

Roger Bjørnstad kommenterer saken diplomatisk på denne måten.

– Normalt er endring i arbeidsgiveravgiften noe vi parter i lønnsforhandlingene bør varsles om og tas med i vurderingen av, for det griper jo inn i lønnsevnen og lønnsforhandlingene i bedriftene. Sist arbeidsgiveravgiften ble endret var jo det en del av solidaritetsalternativet, hvor partene var innforstått med endringen.

– Så du sier at denne gangen fikk LO ikke vite om endringen før den ble presentert?

– Nei. Men nå er jo denne endringen i arbeidsgiveravgiften midlertidig for 2023 så det har ikke den statusen. Vi legger til grunn det regjeringen sier, at dette er en midlertidig avgiftsendring, så det bør ikke påvirke lønnsforhandlingene, sier LOs sjeføkonom.

Han kjøper ikke forklaringen om at avgiften skal være et virkemiddel for å dempe presset på arbeidsmarkedet.

– Vi har forståelse for at man ønsker inndekning for alle utgifter. Vi ser på dette som en rent fiskal avgift, altså en avgift som er der for å finansiere budsjettet for 2023, Sier Roger Bjørnstad til TV 2.

TV 2 har vært i kontakt med flere sentrale personer i LO som uten å ville siteres brukrer langt kraftigere uttrykk om budsjett-trikset som skaffer regjeringen 7,7 milliarder ekstra på inntektssiden i budsjettet. De viser, som Bjørnstad, til at denne avgiften griper rett inn i lønnsdannelsen og at det er et brudd på tradisjonen i trepartssamarbeidetet mellom arbeidstakerne, arbeidsgiversiden og regjeringen av sistnevnte gjør endringer uten å drøfte det med partene på forhånd.

I NHO er forbitrlsen minst like stor. NHO-sjef Ole Erik Almlid bekrefter at avgiftsforslaget i budsjettet kom overraskende,. Han er meget ktrityisk til at regjeringen gør et slikt grep på toppen av alle de andre utfordringene som nå koster store deler av næringslivet dyrt: Økte energipriser, økte råvarekostnader, skjerping av formuesskatten og innføring av en grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen og kraftprodusentene.

Tirsdag ettermiddag var deler av LO-ledelsen i møte med Arbeiderpartiets finansfraksjon i Stortinget. Den nye arbeidsgiveravgiften var ett av kritikkpunktene mot regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.