kobles direkte til ny fraværsgrense:

Eksplosjon i bruken av sovemedisin blant unge

– Vi har ikke tid til å være syke lenger, sier Lisa Shoshi ved Bergen katedralskole.

En fersk rapport fra Folkehelseinstituttet viser at antall legebesøk for unge har økt 30 prosent etter at fraværsordningen ble innført.Hvis du har mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag på videregående skole, får du ikke karakter i faget, er regelen.I tillegg viser rapporten at antall medisinresepter til unge har økt med åtte prosent.Økningen i både medisinering og legebesøk kom umiddelbart etter skolestart for 16-18 åringer.MedisineringBruken av
Se dagens overskrifter

Mer innhold fra TV 2