Eksplosiv økning av kvinner som bruker testosteron

Langt flere kvinner enn før bruker testosteron for å øke sexlysten. Det kan ha uheldige bivirkninger.

ØKER LYSTEN: Omtrent 40 prosent av kvinner i overgangsalder får nedsatt sexlyst. Heldigvis finnes det løsninger. Foto: Colourbox
ØKER LYSTEN: Omtrent 40 prosent av kvinner i overgangsalder får nedsatt sexlyst. Heldigvis finnes det løsninger. Foto: Colourbox

Én av de uheldige sidene ved å komme i overgangsalderen, er at mange risikerer å få nedsatt sexlyst.

Lysten kan påvirkes av mange ulike faktorer, som psykisk og fysisk helse, parforhold og sosioøkonomiske forhold.

Men lysten kan også påvirkes av hormonbalansen. Og her er det én ting som kan hjelpe, noe mange norske kvinner har fått opp øynene for.

De siste ti årene har antall kvinner over 50 år som tar testosteron, for å øke sexlysten, økt betraktelig.

FORTVILENDE: Å miste sexlysten kan gå hardt ut over parforholdet. Foto: Colourbox
FORTVILENDE: Å miste sexlysten kan gå hardt ut over parforholdet. Foto: Colourbox

Syvdoblet

I 2012 hentet kvinner over 50 år ut over 12.000 døgndoser med testosteron fra norske apotek. I fjor var tallet over 92.000.

Dette viser tall som TV 2 har hentet inn fra Apotekerforeningen.

– De siste ti årene har vært en stor økning i antall kvinner over 50 år som får utlevert legemidler med virkestoffet testosteron, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekerforeningen.

ØKNING: Fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen bekrefter utviklingen. Foto: Marte Christensen/ TV 2
ØKNING: Fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen bekrefter utviklingen. Foto: Marte Christensen/ TV 2

Bruken i denne aldersgruppen har dermed syvdoblet seg.

Apotekerforeningen har ikke tall på hvor mange kvinner totalt sett som bruker virkestoffet.

I hjørnet av verktøykassa

Marianne Natvik er allmennlege og forsker på overgangsalder ved Universitet i Oslo.

Friske kvinner kan trygt bruke hormonbehandling i en periode i livet dersom de vil det, forklarer hun.

– Det betyr ikke at alle kvinner skal bruke hormoner. Å ta tak i livsstil og aktivitetsnivå i livet, og pleie parforholdet, er også viktig for å hjelpe symptomene i overgangsalderen, også sexlysten. Lyst handler også om å ta vare på behov og drømmer, sier hun og legger til:

– Use it or loose it, er det noen som sier.

Når det kommer til å bruke testosteron er hun mer tilbakeholden.

– Testosteron er et hormon jeg har i hjørnet av verktøykassen min. Om hormonbehandling skal brukes ved nedsatt sexlyst, prøver vi alltid østrogenbehandling først.

For noen kvinner vil det være riktig å prøve testosteron også, legger hun til.

– Men det er ingen mirakelkur og for noen er bivirkningene vanskelige.

Uheldige bivirkninger

Dersom testosteron brukes riktig, er det trygt, ifølge FHI.

– Ifølge norsk veileder i gynekologi fra 2021 om overgangsalder, vurderes det at testosteron er trygt og effektivt for å bedre seksualfunksjonen både etter kirurgisk og naturlig menopause, sier seniorrådgiver Gry Vibeke Bakken i avdeling for legemiddelstatistikk i FHI til TV 2.

Testosteron kan brukes både med og uten samtidig østrogenbehandling.

PLAGET: Minst én av tre kvinner i 60-årene er plaget med manglende sexlyst. Testosteronbehandling kan øke lysten.
PLAGET: Minst én av tre kvinner i 60-årene er plaget med manglende sexlyst. Testosteronbehandling kan øke lysten.

Selv om det ikke er farlig å bruke virkestoffet for kvinner, kan det ha noen uheldige bivirkninger.

– Vanlige bivirkninger, som oppgis ved en slik behandling, er kroppsbehåring, hårtap, stemmeforandringer, akne og klitorishypertrofi, sier Bakken.

Ifølge Natvik skal ikke testosteron tilbys uten at det er gjort en nøye vurdering, og østrogenbehandling er prøvd.

– Vi trenger mer kunnskap om bruk av testosteronbehandling hos kvinner. Testosteronpreparatet vi bruker i dag er egentlig beregnet kun for menn.

– Lite kjent blant leger

Professor Mette Haase Moen ved NTNU har sammen med overlege og postdoktor Nora Johansen ved Sørlandet sykehus Arendal nylig skrevet en artikkel om kvinners testosteronbehandling.

Her skriver de at det lenge har vært kjent at testosteron kan øke sexlysten, men at det kan virke som om denne behandlingen er lite kjent blant norske leger.

Ifølge Reseptregisteret fikk 3600 kvinner i Norge utskrevet testosteron i 2020.

Professor Haase Moen og overlege Johansen mener kvinnene som får testosteron bør informeres om at to års behandling med transdermalt testosteron er trygt, så lenge testosteronnivået ligger under øvre normalverdi.

De mener at testosteronnivået bør måles før oppstart, og første kontroll gjøres innen seks uker, deretter hver sjette måned.

– Kliniske tegn på overdosering er økt hårvekst, dypere stemme, akne, klitorishypertrofi og alopesi, skriver Haase Moen og Johansen i artikkelen som ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.